Pressemelding

09.08.03

Tall for suppleringsopptaket 2003 (august):

3 800 personer har fått tilbud i varaopptaket - færre kvalifiserte søkere uten tilbud enn i fjor

I alt 3 794 personer har fått tilbud i suppleringsopptaket til Samordna opptak. 2 264 søkere som ikke fikk tilbud
i hovedopptaket nå fått tilbud etter varaopptaket, mens 1 530 personer rykket opp på et høyere prioritert studieønske.
1 687 tilbud er sendt til søkere som har meldt seg via Restetorget.

Totalt har nå 63 067 personer fått tilbud om studieplass, eller 94,6% av de kvalifiserte søkerne (totalt 66 665).
3 598 kvalifiserte søkere står ennå uten studieplass. Til sammenligning sto 3 718 av de totalt 62 713 kvalifiserte søkere
etter suppleringsopptaket 2002 uten studieplass.

"Det er gledelige at det til tross for en økning i antallet kvalifiserte søkere på over 6%, er færre som står uten studietilbud
etter årets suppleringsopptak", sier Henrik Rødsæther, informasjonsansvarlig i Samordna opptak.

Fortsatt vil søkere få tilbud om studieplass via lokale suppleringsopptak på lærestedene. Søkere uten tilbud kan også melde
seg via Restetorget hvor det fremdeles er over 400 studier med ledige plasser.

Restetorget finnes på:
Internett: http://www.samordnaopptak.no/restetorget
SMS: Send REST til 2011 for nærmere informasjon om hvordan du leter fram og søker ledige studieplasser på Restetorget
med SMS, eller se http://www.samordnaopptak.no/sms/
Teksttv: NRK1 side 483
Søkofonen: 815 49050

Samordna opptak
Postboks 1175 Blindern
0317 Oslo
Telefon 815 48 240
URL: http://www.samordnaopptak.no

Restetorget: Interesserte må kontakte de aktuelle institusjonene. Alle kvalifiserte søkere kan delta i Restetorget, uavhengig om de har deltatt i det vanlige opptaket.