POENGGRENSER 2003

Tabellen viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 8. august (VARA) og hovedopptaket 25. juli (HOVED). Poenggrensene går ned etterhvert som noen søkere sier fra seg sin plass og nye søkere tas inn. De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Nedgangen i antall på vent fra 25. juli til 7. aug skyldes for en stor del at søkere frivillig har trukket seg fra ventelisten. (Søkerna kan stå på venteliste flere steder). Kode Forklaring ------ ------------------------------------------------------------------------------- ALLE Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud HOVED Hovedopptak, 25. juli VARA Suppleringsopptak (også kallt varaopptak), 8. august TRU Studiet er trukket fra årets opptak Åpent Åpent studium o.i. Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte ingen tilbud fra SO her. ORD Ordinær kvote ORDP Ordinær primærvitnemålskvote FOR Forkurskvote ASP Aspirantkvote DRAMA Dramafaglig kvote IHS Kvote for søkere med utdanning fra ingeniørhøgskole JNTNUK Jentekvote MILK Kvote for forsvaret NIFK Kvote for Norges idrettsforbund NN Nordnorsk kvote NN1A Gruppe 1A Nord-Norge NN1C Gruppe 1C Nord-Norge NNP Nordnorsk primærvitnemålskvote NTF1A Gruppe 1A Nord-Troms og Finnmark NTF1C Gruppe 1C Nord-Troms og Finnmark PRA Praksiskvote SAMISK Samisk kvote VET1 Primærvitnemålskvote xxxyyy Studiekoden, sekssifret nummer som identifiserer studiet (xxx angir lærestedet)


Ansgar Teologiske        VARA   HOVED
Høgskole             ORD   ORD
-------------------------------- -------- --------                                                     
255168 Ex.phil./ex.fac      Åpent  Åpent
255196 Kristendom, KRL      Åpent  Åpent
255480 Teologi          Alle   AlleArkitekthøgskolen i       VARA   HOVED
Oslo               ORD   ORD
-------------------------------- -------- --------                                                     
189030 Ark            o.i.   o.i.
189343 Ind.des          o.i.   o.i.Betanien sykepleierhøgskole   VARA       HOVED
i Bergen             ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
250050 Sykepleier        50.1 280 45.4 96 51.3 452 45.9 153Det teologiske          VARA   HOVED
Menighetsfakultet        ORD   ORD
-------------------------------- -------- --------                                                     
190168 Ex.phil./ex.fac.     Åpent  Åpent
190482 KRL            Åpent  Åpent
190771 Teologi          Åpent  ÅpentDiakonhjemmets          VARA       HOVED
høgskolesenter          ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
251050 Sykepleier        49.4 142 43.3 23 50.1 244 43.3 54
251080 Sosionom         49.2 70 38.4 11 49.3 112 38.4 15
251081 Sosionom, deltid     43.1 23 o.i.   43.4 31  o.i.Diakonissehjemmets        VARA       HOVED
høgskole             ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
252050 Sykepleier        52.9 257 47.3 84 53.6 418 48.9 134
252051 sykepleie         49.8 78      49.8 123Dronning Mauds Minne       VARA       HOVED
Høgskolen            ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
253130 Førskolelærer       Alle       o.i.
253131 Førskolelærer, D,F,M   40.7 14 38.6 6  40.7 22  38.6 14
253132 Førskolelærer, natur   39.0 7  36.5 1  39.0 12  37.3 4
253618 Drama           40.5 3      43.8 8Høgskolen i Agder        VARA            HOVED
                 ORD   ORDP   FOR    ORD   ORDP   FOR
-------------------------------- -------- -------- --------- -------- -------- --------                                  
201003 Ingeniør, bygg      Åpent            Åpent
201004 Ingeniør,data       Åpent            Åpent
201005 Ing., elektro       Åpent            Åpent
201006 Ing., energ.tek.     Åpent            Åpent
201007 Ing., fly/båt       Åpent            Åpent
201012 Høg.ing., maskin     Åpent            Åpent
201023 Ingeniør, bygg, 2 år   Åpent            Åpent
201032 Ingeniør, maskin     Åpent            Åpent
201050 Sykepleie Kr.sand     47.0 177 41.7 59      47.3 335 42.7 130
201052 Sykepleie, Arendal    43.3 102 35.8 19      43.8 189 37.5 47
201060 Vernepleie, Arendal    43.3 37 30.5 1       43.3 63 30.5 2
201080 Sosionom         49.6 107 44.5 37      50.5 249 45.5 94
201110 Allmennl., Kr.sand    37.7 9  35.3 5       39.5 41 38.4 25
201112 Allmennl., delt, Grm   Alle   Alle        Alle   Alle
201130 Førskolel., Kr.sand    Åpent            Åpent
201132 Førskolelærer, Grm.    Åpent            Åpent
201149 Multimedietekn. Grm    Alle   Alle        o.i.   o.i.
201156 Fagl.utd., kunstfag    Alle   Alle        Alle   Alle
201163 Kjemi           Åpent            Åpent
201168 Ex.phil/ ex.fac      Åpent            Åpent
201170 Engelsk          Alle   Alle        o.i.   o.i.
201172 Friluftsliv        52.3 27           54.0 76
201174 Fransk          Åpent            Åpent
201179 Historie, årsstudium   Alle   Alle        o.i.   o.i.
201184 Biologi og kjemi     Åpent  Åpent       Åpent  Åpent
201200 Kunst- og håndverk    49.4 12 39.7 4       49.4 32 40.2 10
201205 Matematikk, årsst.    Åpent            Åpent
201210 Nordisk, årsstudium    Åpent            Åpent
201238 Statsvitenskap, års.   Alle            Alle
201242 Samfunnsfag        52.0 22 43.0 7       52.0 53 43.0 17
201247 Utviklingsstudiet     57.1 49 50.3 20      57.1 104 50.3 50
201260 IT og infosys       Alle   Alle        Alle   Alle
201303 Overs. og fagsp(eng)   46.1 1  Alle        46.1 1  Alle
201306 Inform. og mat.met    TRU             TRU
201318 Revisjon         52.7 16 43.5 6       52.7 37 44.2 16
201327 Biologi          48.9 10 41.0 5       48.9 14 41.0 8
201332 Analytisk kjemi      TRU   TRU        TRU   TRU
201369 Øk.adm., Kr.sand     Åpent  Åpent       Åpent  Åpent
201385 Overs. og fagsp(ty)    Alle   Alle        Alle   Alle
201404 Øk.adm., Grm.       Åpent            Åpent
201437 Musikk          50.3 9  41.5 2       52.3 45 44.4 18
201440 Idrett          50.4 35 47.8 19      50.4 91 47.8 56
201456 Litteratur        Alle            Alle
201481 Historie         Alle   Alle        o.i.   o.i.
201482 KRL, bachelor       Alle            Alle
201484 Utviklingsstudier     53.0 40 47.5 21      53.0 63 47.5 38
201615 Litteratur, årsst.    Alle            Alle
201618 Drama           41.7 3           49.2 22
201642 Kunst og håndverk     45.0 11           50.3 38
201646 Ernær., mat og kult.   41.1 4           48.8 38
201649 Idrett/kroppsøv      49.3 62           49.3 140
201652 KRL, årsstudium      Åpent            Åpent
201661 Fys. m. mat.       Alle            Alle
201663 Mediekunnskap       47.8 26           48.6 73
201667 Musikk, årsstudium    51.1 24           51.1 52
201676 Ped.           48.9 11 Alle        54.0 49 33.3 3
201690 Tysk           Åpent            Åpent
201767 Ing, IND.ØK        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201807 Ing., IKT         Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
201817 Nordisk          Alle            Alle
201828 Matematikkdidaktikk    Alle            Alle
201835 Energi og økonomi     Åpent            Åpent
201850 Kommunikasjon       Alle   Alle        o.i.   o.i.
201862 Matematikk        Alle            Alle
201881 Statsvitenskap      34.0 3  32.3 1       Alle   Alle
201887 Språk og kultur(eng)   Alle   Alle        Alle   Alle
201888 Språk og kultur(fra)   Alle            Alle
201889 Språk og kultur(nor)   Alle            Alle
201890 Språk og kultur(tys)   Alle            Alle
201900 Velferdsadm.       Alle   Alle        Alle   AlleHøgskolen i Akershus       VARA       HOVED
                 ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
202050 Sykepleier        43.9 148 34.3 13 44.3 239 34.9 29
202051 Sykepleie, deltid Ås   43.6 31 Alle   45.0 54  Alle
202060 Vernepleier        43.0 27 Alle   43.0 52  Alle
202061 Vernpl-del-Lillestr.   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
202063 Vernepl-del-Sandvika   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
202106 Y.fagl.hels/sos delt   Alle       Alle
202107 Y.fagl.hot/nær. delt   Alle       Alle
202108 Y.fagl.formgiv. delt   Alle       Alle
202123 Yrkesfagl. helse/sos   Alle       Alle
202124 Yrkesfagl. Hot/nær.m   Alle       Alle
202126 Yrkesfagl. Formgiv.    Alle       Alle
202153 Kostøkonom, 2 år     Alle       Alle
202270 IKT, 2 år         Alle   Alle   Alle   Alle
202405 Produktdesign       o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
202436 IKT, 3 år         Alle   Alle   Alle   Alle
202896 Husøk. & sevice      Alle   Alle   o.i.   o.i.
202897 Kostøkonom 3 år      Alle       AlleHøgskolen i Bergen        VARA            HOVED
                 ORD   ORDP   FOR    ORD   ORDP   FOR
-------------------------------- -------- -------- --------- -------- -------- --------                                  
203003 Ing., bygg        38.0 5  39.5 2  22.9 2  Alle   Alle   Alle
203004 Ing., data        Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
203006 Ing., elkraft       39.7 1  33.0 1  Alle   Alle   Alle   Alle
203009 Ing., kjemi        Alle            Alle
203011 Ing.,marintekn.      Alle            Alle
203012 Ing., maskin       Alle            Alle
203017 Ing., automat.      44.5 8  Alle   46.7 4  44.5 5  Alle   46.7 2
203022 Ing.,miljø/havbr     Alle            Alle
203024 Ing., elektron.      30.0 2  Alle   28.6 1  Alle   Alle   Alle
203045 Ing., prod.tekn.     Alle            Alle
203050 Sykepleier        50.3 421 45.6 157      50.3 777 45.6 309
203060 Vernepleier        46.8 95 37.9 19      46.8 182 37.9 37
203061 Vernepleier, delt.    37.7 4  30.6 1       37.7 3  Alle
203080 Sosionom         54.7 238 47.3 89      55.0 532 48.4 209
203110 Allmennlærer       44.6 96 40.4 49      46.5 274 43.2 140
203120 Allmennlærer, musikk   52.9 42 47.9 21      52.9 67 47.9 42
203130 Førskolelærer       Alle   Alle        38.3 70 37.2 33
203131 Førskolelærer, delt.   Alle   Alle        Alle   Alle
203221 Tegnspråk         55.4 61           56.0 147
203369 Øk.adm.          51.8 130 48.7 81      54.8 450 50.6 291
203618 Drama 1          54.0 34           55.1 84
203623 Engelsk          49.4 33           49.4 87
203642 Kunst og håndv      53.8 49           53.8 114
203649 Kroppsøving        59.6 81           59.6 198
203667 Musikkped. 1, 20 vt    60.3 54           60.3 118
203680 Samfunnsfag        48.0 18           48.0 45
203700 Ergoterapeut       51.8 143 46.9 58      51.8 279 46.9 118
203701 Radiograf         53.8 222 47.8 87      53.8 433 47.8 175
203702 Bioingeniør        54.7 50 51.4 28      54.7 77 51.4 43
203703 Fysioterapeut       59.7 440 53.8 235      60.0 987 54.0 521
203753 Jordskifte        Alle            AlleHøgskolen i Bodø         VARA            HOVED
                 ORD   ORDP   PRA    ORD   ORDP   PRA
-------------------------------- -------- -------- --------- -------- -------- --------                                  
204050 Sykepleier, Bodø     45.3 74 38.8 23      45.5 109 38.8 32
204055 Sykepl., Mo i Rana    Alle   o.i.        o.i.   o.i.
204070 Barnevernspedagog     Alle            o.i.
204080 Sosionom         46.6 32 35.4 6       46.6 47 35.4 7
204110 Allmennlærer       Alle            Alle
204130 Førskolelærer       Alle            Alle
204168 Ex. Phil.         Åpent            Åpent
204175 Akvakultur/fiskeri    Åpent            Åpent
204179 Historie, årsst.     Åpent            Åpent
204184 Biologi/kjemi       Alle            Alle
204219 Statsvitenskap, 1 år   Åpent            Åpent
204249 Sosiologi, årsstud.    Alle            Alle
204276 Politikk og administ   Alle            Alle
204282 Organisasjon og adm.   Åpent            Åpent
204298 Akvakultur        Alle            Alle
204300 Informasjonstekn.     Alle            Alle
204301 IT og økonomi       Alle            Alle
204304 Fiskeriøkonomi      Åpent            Åpent
204308 Kulturkunnskap      Alle            Alle
204318 Revisjonsfag       Alle            Alle
204331 Fiskerifag        Alle            Alle
204342 Bedriftsøkonomi      Alle            Alle
204454 Journalistikk       57.0 59 48.9 28 Alle   57.7 141 48.9 60 Alle
204473 Eksportmarkedsføring   Alle            Alle
204481 Historie.         Alle            Alle
204642 Kunst/håndv.       Alle            Alle
204649 Idrett/Kroppsøving    Alle            Alle
204654 Kulturkunnskap, 1år    Åpent            Åpent
204667 Musikk          Åpent            Åpent
204672 Nordisk språk/litt.    Åpent            Åpent
204880 Sosiologi         Alle            Alle
204881 Statsvitenskap      Alle            AlleHøgskolen i Buskerud       VARA       HOVED
                 ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
205004 Ingeniør, data      Alle       Alle
205005 Ingeniør, elektro     Alle       Alle
205012 Ingeniør, maskin     Alle       Alle
205025 Ing., elektro 2 år    Alle       Alle
205032 Ing., maskin 2 år     Alle       Alle
205050 Sykepleier        46.0 115 31.8 7  46.0 166 31.8 12
205112 Allm.l.utd./Drammen    42.6 9  Alle   44.0 21  Alle
205114 Allm.l/IKT Hønefoss    Alle   Alle   Alle   Alle
205210 Norsk           Alle       Alle
205246 Juridiske fag       Alle       o.i.
205251 Vis. kom.         Alle   Alle   o.i.   o.i.
205395 Info.tekn. 3-årig     Alle   Alle   Alle   Alle
205404 Øk./adm., Kongsberg    Alle   Alle   Alle   Alle
205414 Øk.adm, Hønefoss     Alle   Alle   o.i.   o.i.
205620 Info.tekn./1-årig     Alle       Alle
205623 Engelsk          Alle       Alle
205881 Statsvitenskap/3år    Alle   Alle   o.i.   o.i.
205894 Optometri         52.2 89 47.2 40 55.2 223 50.4 115Høgskolen i Finnmark       VARA       HOVED
                 ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
206050 Sykepl., Hammerfest    Alle       o.i.
206070 Barnevernpedagog     Alle       Alle
206080 Sosialfag         Alle       Alle
206081 Sosialfag, deltid     43.6 22 o.i.   43.6 28  o.i.
206110 Allmennlærer       Alle       Alle
206112 Allmennlærer,samling   Alle       o.i.
206130 Førskolelærer       TRU        TRU
206131 Førsk.l.utd., deltid   Alle       Alle
206168 Examen philosophicum   Alle       Alle
206170 Engelsk          Alle       Alle
206185 Kroppsøving/Idrett    Alle       Alle
206187 IT, 1 år         Alle       Alle
206255 Hotelladministrasjon   Alle       Alle
206258 Akvakultur        TRU        TRU
206300 IT, 3 år         Alle       Alle
206319 Reiseliv og turisme    Alle       Alle
206369 øk/adm          Alle       Alle
206370 3-årig IT og økonomi   Alle       Alle
206377 Ressursforvaltning    Alle       Alle
206440 Friluftsliv og idret   Alle       Alle
206605 Friluftsliv        Alle       Alle
206663 Mediefag         Alle       Alle
206712 Russisk merkantil     Alle       Alle
206884 Oppdrett og ledelse    TRU        TRU
206886 Russisk og samfunnsf   TRU        TRUHøgskolen i Gjøvik        VARA       HOVED
                 ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
207003 Ing.fag, bygg       Alle       Alle
207004 Ing.fag, data       Alle       Alle
207005 Ing.fag, elektro     Alle       Alle
207012 Ing.fag, maskin      Alle       Alle
207046 Medieteknikk, 3-årig   Alle       Alle
207050 Sykepleier        39.7 34 Alle   41.0 87  30.1 8
207051 Sykepl., Gjøvik      47.9 16 Alle   49.3 31  Alle
207052 Sykepl., Hadeland     Alle   o.i.   Alle   o.i.
207053 Sykepl., N.Gudbr.dal   Alle   o.i.   Alle   o.i.
207054 Sykepl., Valdres     Alle   o.i.   Alle   o.i.
207149 Mediedesign        51.6 48 46.5 20 53.7 123 48.8 57
207395 Informatikk        Alle       Alle
207406 Geomatikk         Alle       Alle
207701 Radiograf         52.5 87 43.1 27 53.6 186 45.8 68
207812 Medieteknikk       46.0 4  35.8 2  46.0 5  35.8 2
207838 Medie-managment      Alle       AlleHøgskolen i Harstad       VARA       HOVED
                 ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
208035 Øk/adm          Åpent       Åpent
208050 Sykepleier        43.6 30 36.7 8  44.9 51  36.8 12
208051 Sykepleier - deltid    Alle   Alle   41.0 10  Alle
208060 Vernepleier        Åpent       Åpent
208061 Vernepl. - desentr.    Alle       Alle
208070 Barnevernspedagog     Alle   Alle   37.4 11  32.2 7
208170 Engelsk          Åpent       Åpent
208238 Statsvitenskap      Åpent       Åpent
208318 Øk/adm med revisjon    Åpent       Åpent
208349 Reiseliv og turisme    Åpent       Åpent
208350 Handel,service,logi.   Åpent       ÅpentHøgskolen i Hedmark       VARA       HOVED
                 ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
209050 Sykepleier        40.6 52 Alle   41.1 81  Alle
209051 Sykepl., Tynset      40.4 6  Alle   44.1 13  Alle
209053 Sykepl. Kongsvinger    44.4 23 Alle   44.4 32  Alle
209100 Allmennlærer, Hamar    Åpent       Åpent
209110 Allmennlærer,Elverum   Åpent       Åpent
209112 Allmennlærer, Otta    Alle       Alle
209113 Allmennlærer, Tynset   Alle       Alle
209120 Allmennlærer, musikk   Åpent       Åpent
209130 Førskolelærer       Åpent       Åpent
209132 Førskole, nettbasert   34.3 1  Alle   Alle   Alle
209140 Faglærer,kroppsøv.    Alle       Alle
209161 ADB, Rena         Åpent       Åpent
209162 Adm. og ledelse      Åpent       Åpent
209164 Bedriftsøkonomi      Åpent       Åpent
209185 Idrett          36.2 7  35.3 3  38.4 15  40.7 11
209223 Utmarksforv.1-årig    Åpent       Åpent
209242 Komm. og samfunn     Åpent       Åpent
209250 Skogbruk, 1-årig     Åpent       Åpent
209267 Info-/samf.kontakt    Åpent       Åpent
209270 Informatikk        Åpent       Åpent
209299 Bioteknologi       Åpent       Åpent
209311 Landbruksteknikk     Åpent       Åpent
209314 Miljøforvaltning     TRU        TRU
209318 Revisjon         Åpent       Åpent
209320 Økologisk landbruk    Åpent       Åpent
209322 Skogbruk, 3-årig     Åpent       Åpent
209323 Utmarksforv.,3-årig    Åpent       Åpent
209359 øk/adm m/markedsf.    Åpent       Åpent
209369 Øk/adm, 3-årig      Alle       Alle
209370 øk/adm. m/IKT       Åpent       Åpent
209393 Foretaksutvikling     Åpent       Åpent
209398 Bedriftsøk. Blæstad    Åpent       Åpent
209404 Øk/adm., 2-årig      Åpent       Åpent
209426 økol.landbr.m/bed.øk   Åpent       Åpent
209427 Miljøbioteknologi     TRU        TRU
209428 info/samf.kont m/org   Åpent       Åpent
209429 IT m/systemarbeid     Åpent       Åpent
209430 IT m/multimedia      Åpent       Åpent
209440 Barne- og ungd.idr.    Alle       Alle
209455 Språk- og kulturfag    Alle       Alle
209486 Rekreasjon og helse    Alle       o.i.
209623 Engelsk, Hamar      Åpent       Åpent
209662 Naturfag, Blæstad     Åpent       Åpent
209663 Mediefag         Åpent       Åpent
209672 Norsk           Åpent       Åpent
209836 La.tek./bedøk Blæsta   Åpent       Åpent
209839 Opplevelsesproduksj.   Alle   Alle   43.9 9  33.4 2Høgskolen i Lillehammer     VARA       HOVED
                 ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
210035 Økonomi og adm.      Alle   Alle   39.6 20  40.7 13
210060 Vernepleier        Alle   Alle   36.2 9  Alle
210070 Barnevernspedagog     43.0 69 38.8 29 43.0 143 38.8 65
210080 Sosialfag         42.0 49 37.4 15 42.0 68  37.4 22
210149 Film/fjernsyn       49.5 45 44.2 20 49.9 122 44.2 55
210168 Ex.phil.         Åpent       Åpent
210216 OOS            Alle       Alle
210220 Pedagogikk        Alle   Alle   40.6 13  Alle
210264 Fjernsynsteknikk     o.i.       o.i.
210288 Samtidshistorie      Alle   Alle   Alle   Alle
210308 Kulturprosjekt      52.5 9  Alle   58.7 54  44.1 4
210317 Reiseliv         Alle   Alle   40.8 72  40.6 49
210392 Fjernsynsregi       o.i.       o.i.
210474 Samfunnsanalyse      Alle       Alle
210752 Psykologi         41.5 20 35.5 5  41.5 37  35.5 10Høgskolen i Molde        VARA       HOVED
                 ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
211035 Økonomi og adm.      Alle       Alle
211050 Sykepleier        44.2 69 38.9 33 44.2 104 39.0 52
211060 Vernepleierutd.      Alle   Alle   Alle   Alle
211159 E-handel og innkjøp    Alle       Alle
211164 Bedriftsøkonomi      Alle       Alle
211188 Informatikk, årsstu.   Alle       Alle
211238 Statsvitenskap      Alle       Alle
211292 Transportøkonomi/log   Alle       Alle
211300 Informatikk        Alle       Alle
211318 Revisjon         Alle       Alle
211369 Økonomi og administr   Alle       Alle
211435 Politikk og samfunn    Alle       Alle
211866 Petroleumslogist     Alle   Alle   Alle   AlleHøgskolen i Narvik        VARA       HOVED
                 ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
212003 Ingeniør, bygg      Åpent       Åpent
212004 Høg.ing., data      Alle       Alle
212006 Ingeniør, elkraft     Åpent       Åpent
212012 Ingeniør, maskin     Åpent       Åpent
212024 Ingeniør, elektron.    Åpent       Åpent
212027 Ingeniør, romtekn.    Åpent       Åpent
212040 Ingeniør, Alta      Alle       Alle
212050 Sykepleier        42.9 28 39.8 7  42.9 49  39.8 10
212129 Yrkesfagl. teknologi   Alle       Alle
212804 Data-og elektrotekn.   Alle       Alle
212805 Ing.des og prodtekn.   Alle       Alle
212806 Integr. bygningstekn   Alle       AlleHøgskolen i Nesna        VARA       HOVED
                 ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
213110 Allmennlærer       Alle       Alle
213112 Allmennlærer, deltid   Alle       Alle
213131 Førskolelærer       Alle       Alle
213156 Fagl. prakt.-est.fag   TRU   TRU   TRU    TRU
213185 Idrett, årsstudium    Alle       Alle
213188 IT-kandidat        Alle       Alle
213395 Informatikk        Alle       Alle
213437 Musikk          Alle       Alle
213440 Idrett          Alle       Alle
213620 Informatikk, årsst.    Alle       Alle
213623 Engelsk          Alle       Alle
213666 Natur- og miljøfag    Alle       Alle
213667 Musikk, årsstudium    Alle       Alle
213796 Drama           Alle       AlleHøgskolen i Nord-        VARA       HOVED
Trøndelag            ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
214024 Ing., elektron.      Alle       Alle
214035 Økonomi og adm.      Alle       Alle
214050 Sykepleier, Levanger   45.8 152 38.2 40 45.8 213 38.2 64
214051 Sykep, delt, Namsos    37.9 5  Alle   38.7 10  Alle
214058 Sykepleier        41.6 49 34.5 10 41.6 66  35.1 21
214060 Vernepleier        Alle       o.i.
214110 Allmennlærer       Alle       Alle
214130 Førskolelærer       Alle       Alle
214187 Info.teknol.       Alle       Alle
214240 Sosiologi         Alle       Alle
214250 Skogbruk, årsst.     Alle       o.i.
214274 Komm.øk og ledelse    Alle       Alle
214302 Kroppsøving        Alle       o.i.
214306 Informasjonstekn.     Alle       Alle
214312 Landbr.øk og nær.utv   Alle       Alle
214321 Husdyrfag         Alle       Alle
214322 Skogbruk         TRU        TRU
214369 Øk. adm.         Alle       Alle
214370 Økonomi og IT       Alle       Alle
214388 Naturforvaltning     Alle       Alle
214394 Internettadm, årsst.   Alle       Alle
214396 Geografi, nettbasert   Alle       Alle
214420 Naturforv., årsst.    Alle       Alle
214421 Husdyrfag, årsstud.    Alle       Alle
214436 Internettadm       Alle       Alle
214437 Musikk          Alle   Alle   o.i.   o.i.
214438 Geografi         Alle       Alle
214605 Friluftsliv        Alle       o.i.
214612 Biologi          Alle       Alle
214623 Engelsk          Alle       Alle
214642 Kunst og håndv, Lev    Alle       o.i.
214643 Landbruksøkonomi     Alle       Alle
214649 Kroppsøving, årsst.    Alle       o.i.
214661 Matematikk        Alle       Alle
214667 Musikk, årsstudium    Alle       o.i.
214749 Reseptar         39.0 1  Alle   39.3 3  Alle
214820 Ing, biotekn.       Alle       Alle
214821 Ing., bioit.       Alle       AlleHøgskolen i Oslo         VARA                          HOVED
                 ORD   ORDP   DRAMA   NN    PRA   SAMISK  ORD    ORDP   DRAMA  NN   PRA   SAMISK
-------------------------------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- ------- ------- --------        
215003 Ingeniør, bygg      Alle                          Alle
215004 Ingeniør, data      Alle                          Alle
215005 Ingeniør, elektro     Alle                          Alle
215009 Ingeniør, kjemi      Alle                          Alle
215012 Ingeniør, maskin     Alle                          Alle
215032 Ingeniør, maskin 2år   Alle                          Alle
215050 Sykepleier        45.6 360 36.5 68                    45.9 619 36.7 114
215051 Sykepleier, deltid    51.9 86 Alle                     52.7 158 Alle
215070 Barnevernspedagog     52.3 385 43.8 121                   52.3 796 43.8 283
215071 Barnevern, deltid     41.5 20                        42.6 29
215080 Sosionom         51.7 331 42.8 92                    51.7 658 42.8 203
215110 Allmennlærer       47.4 174 39.4 47                    47.4 307 39.4 94
215130 Førskolelærer       39.3 62 33.7 8                    39.6 102 34.0 22
215131 Førskolelærer, delt.   Alle                          Alle
215138 Offentlig styring     46.0 44 38.2 12                    46.0 65  38.2 15
215150 Fagl. kunst/håndv.    49.2 41 38.6 8                    49.2 54  38.6 11
215200 Kunst og design      60.1 117 51.7 36                    60.1 262 51.7 88
215219 Politikk/forvaltning   53.5 42 42.8 12                    53.5 81  42.8 17
215336 Bibliotek- og info.    48.3 55 Alle                     50.8 117 Alle
215369 Øk./adm (revisjon)    49.5 174 44.5 78                    51.3 502 46.0 255
215395 Informasjonstekn.     Alle                          Alle
215439 Drama og teater      58.1 48 50.4 18                    58.1 99  50.4 39
215454 Journalist        66.4 344 56.8 145          57.9 13      66.4 805 56.8 386         57.9 24
215601 Arkiv og dok.del     44.1 6  Alle                     45.5 14  Alle
215618 Drama og teater, 1år   56.8 49      62.5 23               56.8 115      62.5 50
215631 Design/veving       46.8 5                         46.8 9
215633 Billedvev/form/farge   43.0 4                         46.4 8
215634 Design/søm        57.5 48                        57.5 93
215642 Kunst og design,års.   59.2 152                        59.2 393
215645 Film/medier/komm     55.6 209                        58.6 610
215649 Kroppsøving/idrett    52.4 99                        55.5 249
215691 Utviklingsstudier     53.6 55                        53.6 135
215700 Ergoterapeut       49.9 151 43.0 49                    50.6 321 44.6 112
215701 Radiograf         52.5 243 44.6 80                    53.0 444 45.4 148
215702 Bioingeniør        45.5 45 44.8 22                    45.5 56  44.8 24
215703 Fysioterapeut       59.9 534 52.4 245                   60.2 1225 52.6 574
215705 Tannteknikk        50.1 31 43.1 8       Alle       o.i.   55.3 69  48.0 25      Alle      o.i.
215706 Fysio/mensendieck     57.6 244 50.5 105                   57.9 479 51.0 212
215749 Reseptar         45.7 31 41.6 10      Alle       o.i.   47.0 47  41.6 14      Alle      o.i.
215822 Ingeniør, energi/mil   Alle                          Alle
215848 Fotojournalist      69.3 2  Alle                     69.3 2  Alle
215900 Velferdsfag        Alle                          AlleHøgskolen i Sogn og       VARA       HOVED
Fjordane             ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
216004 Ing.fag, data       Alle       Alle
216005 Ing.fag, elektro     Alle       Alle
216035 Øk.adm., kandidat     Alle       Alle
216050 Sykepleier        41.3 43 36.5 16 41.8 69  37.0 31
216051 Sykepleier, deltid    Alle   Alle   Alle   Alle
216060 Vernepleie        Alle       o.i.
216070 Barnevern         40.6 32 37.5 20 40.6 55  37.5 36
216080 Sosialfag         41.0 35 36.9 17 41.1 62  37.2 32
216110 Allmennlærer       Alle       Alle
216130 Førskolelærer       Alle       Alle
216164 Bed.øk.          Alle       Alle
216168 Ex.phil.         Åpent       Åpent
216170 Engelsk          Alle       Alle
216185 Idrett, årsstudium    40.9 13 40.9 11 42.8 50  42.5 41
216187 Info.beh, årsstudium   Alle       Alle
216242 Samfunnsfag        Alle       Alle
216283 Natur og miljø      Alle       Alle
216287 Info.beh., kandidat    Alle       Alle
216298 Akvakultur        Alle       Alle
216310 Landskapsplanlegging   Alle       Alle
216330 Turisme og reiseliv    34.3 3  36.1 1  41.0 35  42.5 23
216351 Ungdomssosiologi     Alle   Alle   45.6 17  Alle
216369 Øk. adm., bachelor    Alle       Alle
216370 Økonomi og it       Alle       Alle
216373 Nat.vit. basisemner    Alle       Alle
216395 Info.beh., bachelor    Alle       Alle
216440 Idrett, bachelor     43.9 15 41.8 11 48.3 43  42.0 30
216469 Ressursgeologi      Alle       AlleHøgskolen i Stavanger      VARA                 HOVED
                 ORD   ORDP   FOR    PRA   ORD   ORDP   FOR    PRA
-------------------------------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- --------                         
217003 Ingeniør, bygg      Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
217004 Ingeniør, data      Alle                 Alle
217005 Ingeniør, elektro     Alle                 Alle
217009 Ingeniør, kjemi      Alle                 Alle
217012 Ingeniør, maskin     Alle                 Alle
217015 Ingeniør, petroleum    Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
217023 Ingeniør 2-åri, bygg   Alle                 Alle
217046 Fjernsyn-/multimedie   59.4 163 51.0 80           59.4 412 51.0 208
217050 Sykepleier        48.9 289 43.5 101          48.9 539 43.5 211
217070 Barnevernspedagog     46.5 220 41.4 89           46.5 434 41.4 191
217080 Sosialfag (sosionom)   47.0 189 40.3 72           47.0 376 40.3 144
217092 Ing., tekn realfag    Alle                 Alle
217110 Allmennlærer       44.6 106 42.3 49           44.6 195 42.3 98
217130 Førskolelærer       o.i.                 o.i.
217170 Engelsk          47.7 47 41.5 18           50.9 104 43.3 53
217179 Historie         51.7 60 39.5 21           53.3 141 42.4 53
217196 Kristendom        o.i.                 o.i.
217200 Kunst-/kulturforvalt   Alle                 o.i.
217205 Matematikk        Alle                 o.i.
217211 Nordisk          Alle                 o.i.
217240 Sosiologi         57.4 128 49.0 53           57.4 256 49.0 106
217244 Tysk           Alle                 o.i.
217255 Hotelledelse       Alle                 o.i.
217272 Kunsthistorie       54.1 29 40.6 10           54.1 56 41.6 20
217317 Reiselivsledelse     43.6 82 41.9 44           43.6 184 41.9 119
217318 Revisjon         49.6 28 41.1 8           49.6 57 41.1 18
217369 Økonomi og admin.     48.3 116 44.9 59           48.3 256 44.9 149
217370 Økonomi/informatikk    43.3 41 40.1 20           43.3 58 40.1 33
217454 Journalist        63.2 152 53.2 72      49.8 3  63.2 381 53.2 187      49.8 4
217474 Personalledelse      48.8 86 41.0 30           48.8 162 41.0 60
217481 Hist./kult, historie   Alle                 o.i.
217482 Hist./kultur, KRL     Alle                 o.i.
217649 Kroppsøving/idrett    47.2 77               48.8 187
217800 Ing., ind. økonomi    62.2 15 49.3 5  Alle        63.5 30 50.6 12 40.7 1
217801 Ing., petroleumstekn   Alle   Alle   Alle        53.5 21 52.4 14 37.9 1
217802 Ingeniør, offshore    Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
217803 Ingeniør, inf.tekn.    Alle                 Alle
217808 Ing., samf.sikkerhet   Alle   Alle   Alle        Alle   Alle   Alle
217887 Språk og litt., eng.   Alle                 o.i.
217888 Språk /litt., fransk   Alle                 Alle
217889 Språk/litt., nordisk   Alle                 o.i.
217890 Språk og litt., tysk   Alle                 AlleHøgskolen Stord/Haugesund    VARA       HOVED
                 ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
218002 Ingeniør, sikkerhet    Alle       Alle
218012 Ingeniør, maskin     Alle       Alle
218050 Sykepleier, Stord     43.0 86 38.1 25 43.0 122 38.1 40
218056 Sykepl., Haugesund    44.9 122 39.8 47 46.0 205 41.5 79
218110 Allmennlærer,Stord    Alle       o.i.
218130 Førskolelærer, Stord   Alle       Alle
218156 Fagl.prakt.est.Stord   Alle       Alle
218353 Nautikk          Alle       Alle
218369 økonomi og adm.      Alle       o.i.
218623 Engelsk, Stord      Alle       o.i.
218649 Kroppsøving, Stord    Alle       o.i.
218667 Musikk, Stord       Alle       o.i.Høgskolen i Sør-Trøndelag    VARA            HOVED
                 ORD   ORDP   FOR    ORD   ORDP   FOR
-------------------------------- -------- -------- --------- -------- -------- --------                                  
219003 Ingeniør, bygg      47.5 34 42.7 16 Alle   48.0 48 44.0 23 Alle
219004 Ingeniør, data      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
219005 Ingeniør, elektro     Alle            Alle
219009 Ingeniør, kjemi      Alle            Alle
219012 Ingeniør, maskin     Alle            Alle
219013 Ingeniør, metallurgi   Alle            Alle
219016 Ingeniør, transport    Alle            Alle
219025 Ingeniør, elektron.    Alle            Alle
219032 Ingeniør, maskin 2år   Alle            Alle
219035 Økonomi og adm.      49.0 178 45.0 98      49.0 384 45.0 213
219050 Sykepleier        48.6 388 43.6 136      48.6 637 43.8 244
219060 Vernepleier        44.3 74 33.8 7       44.3 114 33.8 12
219070 Barnevernspedagog     48.7 242 43.9 102      48.7 456 43.9 186
219080 Sosionom         51.6 253 44.6 89      51.6 477 44.6 171
219110 Allmennlærer       47.9 129 44.6 63      48.0 254 44.8 132
219115 Allmennlærer, real.    41.2 15 39.0 6       41.2 25 39.0 11
219221 Tegnspråk         55.2 69 44.7 21      55.3 150 45.1 42
219287 Informasjonsbehandl.   51.6 44 37.2 8       51.6 60 37.2 14
219346 Næringsmiddeltekn.    Alle            o.i.
219374 Drift EDB-systemer    47.6 29 Alle        47.6 41 Alle
219700 Ergoterapeut       46.9 159 41.7 61      46.9 281 42.1 115
219701 Radiografutdanning    56.5 291 49.0 100      56.5 538 49.0 192
219702 Bioingeniør        44.3 15 40.8 4       44.3 27 45.3 15
219703 Fysioterapeut       59.5 445 53.0 237      59.5 982 53.0 506
219704 Audiograf         47.5 87 38.6 16      47.5 132 38.6 31Høgskolen i Telemark       VARA            HOVED
                 ORD   ORDP   FOR    ORD   ORDP   FOR
-------------------------------- -------- -------- --------- -------- -------- --------                                  
220003 Ing.utd., bygg      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
220006 Ing.utd., elkraft     Alle            Alle
220009 Ing.utd., kjemi      Alle            Alle
220012 Ing.utd., maskin     Alle            Alle
220024 Ing.utd.,elektronikk   Alle            Alle
220025 Ingeniør, elektro     Alle            Alle
220026 Ingeniør, elkraft     Alle            Alle
220032 Ingeniør, maskin     Alle            Alle
220035 Økonomi og adm.      Alle            Alle
220050 Sykepleier        47.0 91 35.5 13      48.4 168 39.2 28
220051 Sykepleie, deltid     42.4 28 29.6 1       45.5 50 Alle
220060 Vernepleier        36.4 5  Alle        42.9 50 Alle
220061 Vernepleie deltid     44.8 17 Alle        45.5 30 Alle
220070 Barnevernspedagog     48.7 97 39.7 29      48.7 177 39.7 51
220090 Ing.utd, IT og autom   Alle            Alle
220091 Ingeniør, kjemi      Alle            Alle
220110 Allmennlærer       Alle            Alle
220112 Allmennl. Porsgrunn    43.0 17 30.6 1       43.0 24 33.0 3
220113 Allm.lærer, deltid    Alle            Alle
220130 Førskolelærer (Not.)   Alle            Alle
220131 Deltid førskolelærer   Alle            Alle
220132 Førsk.l. Drammen     Alle            Alle
220133 Førsk.l. - Porgrunn    Alle            o.i.
220140 Faglær. kroppsøv/idr   Alle            Alle
220150 Fagl. kunst/håndv.    49.5 14 39.8 3       49.5 16 39.8 6
220156 Fagl. prakt.-est.fag   Alle            Alle
220164 Bedriftsøkonomi - Bø   Alle            Alle
220168 Ex.phil.         Åpent            Åpent
220170 Engelsk          Alle            Alle
220172 Friluftsliv, 1 år     54.5 14 42.7 1       54.5 38 42.7 6
220179 Historie         Alle            Alle
220185 Idrett          37.3 4  40.6 3       37.3 12 40.6 7
220187 Informatikk, 1 år     Alle            Alle
220210 Norsk           Alle            Alle
220270 Informatikk, 2 år     Alle            Alle
220273 Kulturarbeid, 2 år    Alle            Alle
220277 Landbruksøkonomi     TRU             TRU
220283 Natur og miljø,basis   Alle            Alle
220302 Idrett & friluftsliv   45.6 6  37.0 4       45.6 11 37.0 6
220308 Kulturarbeid, 3år     Alle            Alle
220317 Reiseliv - Bø       Alle   Alle        Alle   Alle
220318 Revisjon         Alle            Alle
220359 Int. markedsfør, BØ    Alle            o.i.
220369 Økonomi og admin     Alle            Alle
220388 Naturforvaltning     Alle            Alle
220395 Informatikk, 3 år     Alle            Alle
220400 Idéhistorie - Bø     Alle            Alle
220406 Geomatikk - Bø      Alle            Alle
220440 Idrett, adm &ledelse   Alle            o.i.
220441 Visuelle kunstfag     Alle            o.i.
220442 Folkekunst        Alle            Alle
220443 Folkemusikk        Alle            Alle
220444 Naturfag og IKT      Alle            Alle
220445 Førskole, prakt./est   TRU             TRU
220447 Natur og friluftsliv   Alle   Alle        Alle   Alle
220448 Helse- og miljøvern    Alle            Alle
220449 Informatikk og admin   Alle            Alle
220450 Natur-/miljøvern GIS   Alle            Alle
220489 Idrett, tren. og adm   Alle            o.i.
220628 Folkekunst, årsstud.   Alle            Alle
220629 Folkemusikk, årsstud   Alle            Alle
220630 Kunst/håndverk      Alle            Alle
220637 Tegning, bilde      Alle            o.i.
220666 Natur- og miljøv. BØ   Alle            Alle
220809 Ing., energi/miljø    Alle            Alle
220810 Ing., Kybern./ IT     Alle            Alle
220811 Ing., Prosesstekn     Alle            Alle
220822 Ing. energiteknologi   Alle            AlleHøgskolen i Tromsø        VARA                               HOVED
                 ORD   ORDP   FOR    ASP   NN    NNP   SAMISK  ORD   ORDP   FOR   ASP   NN    NNP   SAMISK
-------------------------------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- ------- ------- -------- ------- ------
221004 Ingeniør, Data      Alle                               Alle
221017 Ingeniør, Autom.     Alle                               Alle
221018 Ingeniør, Pros./gass   Alle   Alle   Alle                      Alle   Alle   Alle
221022 Ingeniør, Havbruk.    TRU   TRU   TRU                      TRU   TRU   TRU
221035 Øk.adm.          Alle                               Alle
221049 Ingeniør, Nautikk     Alle   Alle   Alle   Alle                 Alle   Alle   Alle  Alle
221050 Sykepleier        55.0 113 45.5 46           50.0 68 43.8 25 38.9 4  56.4 205 52.5 76         50.2 101 43.8 36 39.2 5
221110 Allmennlærer       Alle                               Alle
221112 Allmennlærer,samling   Alle   Alle                          Alle   Alle
221130 Førskolelærer       Alle                               Alle
221156 Fagl. prakt.-est.fag   Alle                               Alle
221164 Bedriftsøkonomi      Alle                               Alle
221342 Bed.øk./logistikk     Alle                               Alle
221369 Økonomi/prosjektled.   Alle                               Alle
221370 Økonomi og IKT      Alle                               Alle
221700 Ergoterapeut       46.5 38 42.2 10           45.5 13 37.8 1  Alle   47.0 70 43.5 20         46.6 27 37.8 2 Alle
221701 Radiograf         54.3 84 46.0 20           44.9 30 42.3 8  Alle   55.1 173 47.0 63         47.6 49 42.5 16 Alle
221702 Bioingeniør        Alle                               o.i.
221703 Fysioterapeut       59.4 242 52.5 113          58.0 89 51.2 43 49.6 5  61.7 497 53.3 243         58.0 136 51.3 66 54.0 7
221706 Fysioterapeut, delt.   58.4 62 51.8 11           56.3 23 47.9 4  Alle   58.8 109 51.8 22         56.3 41 47.9 8 48.1 1
221743 Tannpleier        50.6 22 35.2 1           42.8 9  Alle   o.i.   54.0 42 35.2 6          42.8 15 35.8 5 o.i.Høgskolen i Vestfold       VARA            HOVED
                 ORD   ORDP   FOR    ORD   ORDP   FOR
-------------------------------- -------- -------- --------- -------- -------- --------                                  
222004 Ing., data        Åpent            Åpent
222005 Ing., elektro       Åpent            Åpent
222012 Ing., maskin       Åpent            Åpent
222025 Ing., elektron.      Åpent            Åpent
222026 Ing., el.-autom.     Åpent            Åpent
222032 Ing., maskin, 2-årig   Åpent            Åpent
222050 Sykepleier        47.9 114 39.0 19      51.0 187 39.3 38
222110 Allmennlærer       Åpent  Åpent       Åpent  Åpent
222130 Førskolelærer       Åpent            Åpent
222131 Førsk.l. -delt.      Åpent  Åpent       Åpent  Åpent
222170 Engelsk          Åpent            Åpent
222179 Historie, 1 år      Åpent  Åpent       Åpent  Åpent
222240 Sosiologi, 1 år      Åpent  Åpent       Åpent  Åpent
222351 Ungdomskunnskap      Alle            Alle
222352 Marinteknisk drift    Åpent            Åpent
222353 Nautikk          Åpent            Åpent
222369 Økonomi og adm.      Åpent  Åpent       Åpent  Åpent
222395 Informatikk        Åpent  Åpent       Åpent  Åpent
222418 Internasjon. samarb.   Alle            Alle
222481 Historie, bachelor    Alle            Alle
222602 Design og teknologi    Alle            Alle
222618 Teaterarbeid       Alle            Alle
222649 Idrett          Åpent            Åpent
222663 Mediekunnskap       Alle            Alle
222676 Pedagogikk        Alle   Alle        Alle   Alle
222823 Ing., mikrotek.      Åpent  Åpent  Åpent   Åpent  Åpent  Åpent
222880 Sosiologi, bachelor    Alle            AlleHøgskolen i Volda        VARA            HOVED
                 ORD   ORDP   PRA    ORD   ORDP   PRA
-------------------------------- -------- -------- --------- -------- -------- --------                                  
223070 Barnevernspedagog     39.2 23 34.5 8       39.2 44 35.3 23
223080 Sosionom         44.0 41 36.4 16      44.0 67 36.9 26
223110 Allmennlærar       Alle            Alle
223130 Førskulelærar       Alle            Alle
223131 Førskulelærar, delt.   Alle            Alle
223168 Ex.phil.         Åpent            Åpent
223179 Historie         Alle            Alle
223196 Kristendom        Alle            Alle
223210 Norsk           Alle            Alle
223217 Offentleg adm.      Alle            Alle
223244 Tysk           Alle            Alle
223285 Samfunnsvitskap      Alle            Alle
223430 Media, IKT og design   Alle   Alle        40.7 11 39.4 10
223437 Musikk          46.6 6  40.6 4       49.6 21 50.3 14
223440 Kroppsøving/frilufts   Alle   Alle        33.6 1  Alle
223451 Animasjon         54.6 3  o.i.        o.i.   o.i.
223452 Planlegging og adm.    Alle            Alle
223453 Informasjon        Alle   Alle        Alle   Alle
223454 Journalistutdanning    61.6 152 54.6 85 53.7 5  63.5 425 54.6 227 53.8 11
223455 Språk, komm. og med.   Alle            Alle
223456 Litteratur og kultur   Alle            Alle
223481 Hist,kult.og samf.    Alle            Alle
223482 Religion og kultur    Alle            Alle
223618 Drama           Alle            Alle
223619 Informasjonstekn.     Alle            Alle
223623 Engelsk          Alle            Alle
223630 Kunst og handverk     Alle            45.3 14
223649 Kroppsøving        Alle            42.8 17
223661 Matematikk        Alle            Alle
223663 Mediekunnskap       Alle            o.i.
223666 Natur- og miljøfag    Alle            Alle
223667 Musikk, årsstudium    45.3 4           52.5 24
223680 Samfunnsfag        Alle            o.i.
223816 Nynorsk skriftkultur   Alle            Alle
223818 Samfunnsplanlegging    Alle            Alle
223882 Teologi og kyrkjefag   Alle            AlleHøgskolen i Østfold       VARA       HOVED
                 ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
224003 Ingeniør, bygg      Alle       Alle
224004 Ingeniør, data      Alle       Alle
224005 Ingeniør, elektro     Alle       Alle
224009 Ingeniør, kjemi      Alle       o.i.
224035 Økonomi og adm.      Alle       o.i.
224050 Sykepleier        43.5 94 30.7 3  43.5 138 30.7 6
224051 Sykepleier, deltid    TRU   TRU   TRU    TRU
224060 Vernepleier        44.9 54 38.0 10 44.9 69  38.0 13
224061 Vernepleier, deltid    Alle       o.i.
224070 Barnevernspedagog     48.0 113 41.6 39 48.0 204 41.6 82
224080 Sosionom         51.0 109 41.8 31 51.0 189 41.8 58
224110 Allmennlærer       Alle       o.i.
224130 Førskolelærer       Alle       o.i.
224131 Førskolelærer,deltid   Alle       Alle
224170 Engelsk          Alle       o.i.
224187 Informatikk, 1 år     Alle       Alle
224205 Matematikk        Alle       o.i.
224210 Norsk           Alle       o.i.
224238 Statsvitenskap      Alle       o.i.
224244 Tysk           Alle       Alle
224270 Informatikk        Alle       Alle
224278 Tysk og int. mark.    Alle       Alle
224279 Fransk og int.mark.    Alle       Alle
224289 Engelsk og int.mark.   Alle       o.i.
224318 Revisjon         Alle       o.i.
224447 Friluftsliv        Alle       Alle
224474 Samf, språk, kultur    Alle       Alle
224623 Engelsk, lærerutd.    Alle       Alle
224626 KRL            Alle       o.i.
224642 Kunst og håndverk     43.5 4      44.0 7
224649 Kroppsøving        35.8 7      35.8 5
224667 Musikk          Alle       o.i.
224680 Samfunnsfag        Alle       Alle
224702 Bioingeniør        Alle       o.i.
224824 Ingeniør, tek.design   Alle       o.i.
224895 Tekn. innovasjon     Alle       AlleHøgskolen i Ålesund       VARA            HOVED
                 ORD   ORDP   FOR    ORD   ORDP   FOR
-------------------------------- -------- -------- --------- -------- -------- --------                                  
225003 Ingeniør, bygg      Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle
225004 Ingeniør, data      Alle            Alle
225017 Ingeniør automat.     Alle            Alle
225023 Ing. bygg         Alle   Alle        o.i.   o.i.
225028 Ingeniør, teletekn.    Alle            Alle
225031 Ingeniør, marin      Alle            o.i.
225032 Ing.maskin        Alle   Alle        o.i.   o.i.
225050 Sjukepleiar        42.2 99 38.7 51      42.2 146 38.7 77
225093 Ing. automasjon      Alle   Alle        Alle   Alle
225162 Øk. og ledelse      50.3 23 38.0 7       50.5 44 38.8 16
225184 Biologi          Alle            Alle
225331 Marin biologi/foredl   Alle            o.i.
225353 Maritim utd.,nautikk   Alle            Alle
225406 GIS            Alle            Alle
225473 Eksportmarkedsføring   39.8 12 38.0 11      40.1 28 39.0 24
225702 Bioingeniør        o.i.   o.i.        o.i.   o.i.
225824 Prod.utv. og design    Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   AlleKunsthøgskolen i Oslo/      VARA   HOVED
SHKS               ORD   ORD
-------------------------------- -------- --------                                                     
260141 Farge           o.i.   o.i.
260142 Grafikk          o.i.   o.i.
260143 Interiør og møbel     o.i.   o.i.
260144 Tekstil          o.i.   o.i.
260145 Metall          o.i.   o.i.
260147 Keramikk         o.i.   o.i.
260148 Klær og kostymer     o.i.   o.i.
260149 Vis. kommunikasjon    o.i.   o.i.Lovisenberg diakonale      VARA       HOVED
høgskole             ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
230050 Sykepleier        40.3 52 Alle   42.0 106 27.1 2Mediehøgskolen Gimlekollen    VARA            HOVED
                 ORD   ORDP   PRA    ORD   ORDP   PRA
-------------------------------- -------- -------- --------- -------- -------- --------                                  
257418 Tverrkult. kom.      Alle   Alle        Alle   Alle
257454 Journalistikk; r/f    50.3 36 45.6 25 Alle   53.7 136 48.9 88 Alle
257604 MKRF           46.4 14 43.8 8       52.8 58 47.4 34
257794 Mediekom; a/n       Alle   Alle        46.0 11 43.1 8
257849 Journalistikk; a/n    53.8 33 48.0 24 Alle   57.6 113 50.2 79 AlleMenighetssøsterhjemmets     VARA       HOVED
Høgskole             ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
232050 Sykepleier        40.5 18 Alle   40.5 28  36.5 5Misjonshøgskolen         VARA       HOVED
                 ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
256168 Ex.phil./ex.fac.     Åpent       Åpent
256196 KRL            Åpent  Åpent  Åpent   Åpent
256480 teol.           Alle   Alle   Alle   Alle
256482 RIK            Alle   Alle   Alle   Alle
256771 Teol.           Alle   Alle   Alle   AlleNorges Handelshøyskole      VARA       HOVED
                 ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
191369 Øk.adm.          57.9 387 54.8 320 57.9 982 54.8 838
191776 Fransk          Alle       Alle
191779 Tysk           Alle       AlleNorges idrettshøgskole      VARA                 HOVED
                 ORD   ORDP   MILK   NIFK   ORD   ORDP   MILK   NIFK
-------------------------------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- --------                         
150185 IDRETT          50.0 44 45.3 31 o.i.   o.i.   50.8 86 51.4 60 o.i.   o.i.
150440 Idrett - FLL       54.7 13 47.6 8           54.7 19 47.6 12
150485 Idrett FAH        51.0 23 51.3 18           51.0 32 51.3 24
150486 Idrett IIS        50.5 12 46.2 9           50.5 18 46.2 14
150487 Idrett - IBI       51.0 10 49.5 6           51.0 14 49.5 10
150488 Idrett - SMA       51.2 17 49.3 13           51.2 23 49.3 18
150489 Idrett - TRE       54.7 19 48.7 11           54.7 24 48.7 14Norges landbrukshøgskole     VARA       HOVED
                 ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
192233 Realfag          Alle       Alle
192298 Akvakultur        Alle       Alle
192299 Bioteknologi       Alle   Alle   43.2 1  42.9 1
192321 Husdyrfag         47.1 40 45.9 27 48.4 68  45.9 44
192322 Skog,miljø, industri   Alle   Alle   Alle   Alle
192369 Økonomi/administrasj   Alle       Alle
192377 Miljø og naturressur   Alle       Alle
192388 Økologi og naturforv   50.1 28 45.0 9  50.4 49  45.0 15
192406 Geomatikk         Alle   Alle   Alle   Alle
192468 B.Sc. økonomi/ressur   Alle       o.i.
192731 Geomatikk (kartfag)    Alle       Alle
192732 Landskapsarkitektur    59.7 98 52.0 50 60.0 203 52.2 108
192735 Arealpl./eiendomsfag   50.8 17 43.2 10 50.9 37  44.0 20
192759 Byggtekn, arkitektur   51.0 8  48.0 4  51.0 14  52.3 9
192763 Fys, info- matematik   Alle       Alle
192766 Maskin og prosesstek   Alle       Alle
192809 Vann og miljøteknikk   Alle       Alle
192842 Plantevitenskap      Alle       Alle
192862 Mat. naturvitenskap    Alle       Alle
192864 Matvitenskap       Alle       AlleNorges teknisk-         VARA                 HOVED
naturvitenskapelige       ORD   ORDP   IHS    JNTNUK  ORD   ORDP   IHS    JNTNUK
univ.
-------------------------------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- --------                         
194168 Ex.phil.         Åpent                Åpent
194308 Kultur og samfunn     Alle                 Alle
194327 Biologi          48.1 29 49.2 19           57.3 139 53.8 93
194369 Øk./adm.         TRU   TRU             TRU   TRU
194395 Informatikk        Alle                 Alle
194437 Musikkvitenskap      44.8 1  Alle            47.5 8  50.0 4
194439 Drama og teater      49.5 26 46.8 15           52.0 71 50.0 40
194440 Idrett/beveg.vit.     48.3 81 44.4 51           52.7 228 49.2 143
194476 Musikkteknologi      62.8 49 53.6 23           62.8 88 54.8 42
194478 Arkeologi         54.5 56 50.5 33           54.5 118 50.5 70
194646 Medieproduksjon      64.2 90 50.7 50           64.9 225 55.6 123
194752 Intro. psy.pro      Alle                 o.i.
194755 Mat.tekn.         51.5 29 56.8 26 o.i.        51.5 59 56.8 53 o.i.
194756 Arkitekt         62.3 173 57.4 113 o.i.        62.3 352 57.4 235 o.i.
194757 Geo.&petr.        49.3 40 52.0 30 o.i.        49.3 62 52.0 45 o.i.
194759 Bygg&miljø        52.3 81 54.1 67 2.50 2       52.3 151 54.1 126 2.50 2
194760 Datateknikk.       48.7 41 51.3 31 3.60 10  Alle   48.7 69 51.3 54 3.60 16  Alle
194761 Elektronikk        47.9 35 51.3 29 2.60 3       47.9 53 51.3 45 2.60 3
194763 Fysikk og matematikk   49.0 13 56.5 11 o.i.        49.0 23 56.5 19 o.i.
194764 Kjemi, master       52.5 30 56.0 25 Alle        52.5 47 56.0 39 Alle
194765 Marin teknikk       48.7 31 51.8 25 Alle        48.7 55 51.8 44 2.50 5
194766 Prod.utv.        50.2 49 52.1 38 3.00 6       50.2 82 52.1 62 3.00 12
194767 Ind.øk.          63.8 194 60.3 148 4.30 14      63.8 373 60.3 289 4.30 28
194768 Teknisk design      64.0 90 58.8 63 o.i.        64.0 200 58.8 139 o.i.
194769 Energi og miljø      47.9 27 54.8 24 2.60 5       47.9 46 54.8 37 2.60 8
194770 Komm.tekn.        53.3 35 54.5 28 3.40 6  Alle   53.3 75 54.5 64 3.40 8  Alle
194773 Årsstud. åpne emner    Alle                 Alle
194798 Teknisk kybernetikk    55.5 59 55.5 47 3.50 8       55.5 109 55.5 86 3.50 12
194815 Språk           46.5 12 44.7 10           51.3 40 49.1 28
194818 Samfunnsvitenskap     45.0 12 44.1 5           52.0 67 46.8 41
194819 Nat.vit./tekn.      Alle   Alle            53.2 17 51.3 12
194825 Rådgiving         58.5 16 52.0 7           59.3 37 52.0 14
194826 Spes.ped.         TRU   TRU             TRU   TRU
194843 Realfag          46.0 4  49.0 4           46.3 14 49.0 8
194847 Film           57.4 102 50.0 54           60.4 290 51.3 146
194850 Kunst, med. og komm    Alle                 Alle
194854 Biomatematikk       Alle                 Alle
194855 Bioteknologi       47.3 11 52.3 6           60.4 81 56.8 49
194857 Fysikk          Alle   Alle            53.0 21 58.7 17
194859 Geologi          Alle   Alle            51.8 20 48.5 9
194860 Kjemi, bachelor      Alle   Alle            46.3 9  50.2 3
194862 Matematikk/statist.    Alle                 Alle
194868 Afrikastudier       Alle   Alle            52.5 31 51.9 15
194870 Eur.kunn.m/språk     49.0 13 50.6 8           59.3 35 53.3 19
194875 Politisk økonomi     Alle                 Alle
194877 Samf.vit.         Alle                 Alle
194891 Språk og litteratur    Alle                 Alle
194893 Språkteknologi      Alle   Alle            Alle   Alle
194904 Kultur.minn.forv.     49.5 7  46.5 3           55.0 24 47.6 10
194905 Ing.vit. /IKT       48.3 38 50.5 33 o.i.        48.3 65 50.5 58 o.i.Norges veterinærhøgskole     VARA                 HOVED
                 ORD   ORDP   SAMISK  VET1   ORD   ORDP   SAMISK  VET1
-------------------------------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- --------                         
193772 Veterinær, Oslo      66.8 251 58.7 138 68.7 7       67.3 426 59.1 234 68.7 10
193780 Dyrepleier        62.1 205          54.7 94 62.9 479          55.9 205Norsk Lærerakademi        VARA       HOVED
                 ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
254110 Allmennlærer       Alle       Alle
254130 Førskolelærer       Alle       Alle
254168 Ex phil/ex fac      Åpent       Åpent
254196 Kristendom        Alle       Alle
254220 Pedagogikk        Alle       Alle
254418 Int.kult. f., S.Am.    52.8 14 48.0 6  53.8 39  48.0 17
254902 Int.kult. f., Ø.Af.    Alle   Alle   48.9 27  46.4 14Opptakssentralen Medisin     VARA                          HOVED
                 ORD   ORDP   NN1A   NN1C   NTF1A  NTF1C  ORD    ORDP   NN1A   NN1C  NTF1A  NTF1C
-------------------------------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- ------- ------- --------        
184740 UIB Medisin        67.6 558 59.8 350                   67.6 952 59.8 570
185740 UIO Medisin, høst     70.2 586 61.0 365                   70.2 988 61.4 577
185745 UIO Medisin, vår     68.3 471 59.0 291                   68.3 744 59.0 422
186740 UITØ Medisin       67.9 416 59.3 265 55.8 32  63.2 59 52.3 6  60.9 13 68.0 700 60.0 424 55.8 35 63.5 69 52.7 7 60.9 17
194490 NTNU Medisin, Newc., Aust o.i.   o.i.                     o.i.   o.i.
194492 NTNU Medisin, Irland   o.i.   o.i.                     o.i.   o.i.
194494 NTNU Medisin, Amsterdam  66.8 107 58.7 66                    66.8 202 58.8 114
194496 NTNU Medisin, Skottland  67.6 128 62.3 81                    67.6 225 62.7 132
194498 NTNU Medisin, Leicester  o.i.   o.i.                     o.i.   o.i.
194740 NTNU Medisin       69.0 577 62.0 369                   69.0 994 62.0 616Rogaland Høgskole        VARA       HOVED
                 ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
244060 Vernepleier        Alle   Alle   Alle   Alle
244700 Ergoterapeut       TRU   TRU   TRU    TRUSámi allaskuvla/Samisk      VARA   HOVED
høgskole             ORD   ORD
-------------------------------- -------- --------                                                     
231111 Allmennlærer       Åpent  Åpent
231135 Oahppu          Åpent  Åpent
231235 Samisk          Åpent  ÅpentUniversitetet i Bergen      VARA            HOVED
                 ORD   ORDP   NN    ORD   ORDP   NN
-------------------------------- -------- -------- --------- -------- -------- --------                                  
184149 Visuell kultur      50.4 19 46.0 12      54.4 72 49.3 36
184179 Historie/kultur      Alle   Alle        o.i.   o.i.
184242 Samfunnsfag        Alle   Alle        47.1 101 44.1 53
184298 Havbruksbiologi      Alle   Alle        45.2 10 39.5 6
184306 Info-matem-økonomi    Alle            o.i.
184327 Biologi          Alle   Alle        46.3 38 48.3 26
184369 Samf.øk., bachelor    Alle   Alle        47.8 71 46.3 48
184377 Miljø- og ressursfag   Alle            o.i.
184395 Informatikk        Alle            o.i.
184438 Geografi         Alle   Alle        o.i.   o.i.
184439 Estetiske fag       Alle   Alle        o.i.   o.i.
184452 Off. forvaltning     Alle   Alle        39.0 3  42.3 3
184453 Info. vitenskap      Alle   Alle        Alle   Alle
184455 Språk og informasjon   Alle   Alle        o.i.   o.i.
184456 Litteraturstudier     Alle   Alle        o.i.   o.i.
184457 Datalingv./språktekn   Alle   Alle        o.i.   o.i.
184458 Mod.kunst/estetikk    Alle   Alle        o.i.   o.i.
184459 Antikke studier      Alle   Alle        o.i.   o.i.
184460 Middelalderstudier    Alle   Alle        o.i.   o.i.
184461 Midtøstenkunnskap     47.0 25 44.3 13      47.1 55 44.3 33
184462 Kulturformidling     Alle   Alle        o.i.   o.i.
184463 Idefag          Alle   Alle        o.i.   o.i.
184477 Arbeidslivsstudier    Alle   Alle        o.i.   o.i.
184481 Historie- og kultur    Alle   Alle        o.i.   o.i.
184600 Estetiske fag, årss.   Alle   Alle        o.i.   o.i.
184616 Språk - årsstudium    Alle   Alle        o.i.   o.i.
184670 Mat.nat. årsstudium    Alle            o.i.
184698 Samf.øk., master     47.8 13 48.2 9       52.3 81 52.0 56
184707 Farmasi          60.8 86 57.3 63      61.6 181 57.9 130
184724 Rettsstudiet       50.4 353 49.5 270      50.4 745 49.5 562
184742 Odontologi        64.3 181 57.3 111 o.i.   64.6 304 57.7 181 o.i.
184743 Tannpleier        49.0 35 41.3 10      50.5 95 43.6 34
184752 Psykologi         Alle            o.i.
184827 Fiskehelse        Alle   Alle        Alle   Alle
184829 IKT            53.2 21 47.8 11      54.0 45 47.8 21
184850 Komm.teknologi      47.8 28 43.4 18      51.1 118 47.3 70
184851 Medievitenskap      53.0 127 49.7 82      54.5 343 50.6 225
184858 Geofag          Alle            o.i.
184860 Kjemi           Alle            o.i.
184861 Kystsoneforvaltning    Alle            o.i.
184862 Mat.nat.         Alle            o.i.
184865 Molekylærbiologi     Alle            o.i.
184866 Olje og gass       Alle            o.i.
184867 Adm. og org.vitensk.   Alle   Alle        Alle   Alle
184875 Politisk økonomi     43.0 4  40.0 3       49.6 23 50.0 17
184878 Sammenl. politikk     47.3 32 48.8 18      51.2 112 50.5 71
184879 Sosialantropologi     Alle   Alle        45.7 91 43.9 49
184880 Sosiologi         45.5 23 40.7 12      47.1 116 43.6 67
184883 Utviklingsstudier     52.8 42 49.6 27      56.4 158 52.9 101
184901 Språk           Alle   Alle        o.i.   o.i.
184903 Arb. og org.psykolog   63.0 117 49.4 28      63.1 260 49.4 67Universitetet i Oslo       VARA       HOVED
                 ORD   ORDP   ORD    ORDP
-------------------------------- -------- -------- --------- --------                                           
185149 Medieestetikk       59.0 101 50.7 38 59.5 194 51.1 74
185170 Engelsk          57.8 157 49.9 65 57.8 344 49.9 181
185200 Kultur- og idéstudie   Alle   Alle   Alle   Alle
185205 Matematikk med infor   Alle   Alle   47.3 10  Alle
185211 Nordisk          52.0 20 Alle   52.0 24  Alle
185212 Norsk som andrespråk   52.3 10 Alle   52.3 13  Alle
185247 Utvikling og miljø    51.7 39 43.7 15 51.7 79  43.7 30
185306 Mat, inf og tekn     Alle   Alle   Alle   Alle
185308 Kultur og kommunikas   56.8 259 50.0 108 56.8 492 50.0 207
185315 Natur og miljø      Alle   Alle   Alle   Alle
185327 Biologi          44.3 20 43.9 6  48.5 71  46.7 34
185395 Informatikk        Alle   Alle   Alle   Alle
185437 Musikkvitenskap      o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
185438 Samfunnsgeografi     40.5 11 37.8 2  40.5 19  37.8 10
185439 Estetiske studier     55.4 97 47.3 32 56.5 230 48.5 87
185452 Offentlig administra   49.4 69 43.9 28 49.4 165 43.9 68
185454 Journalistikk       65.2 268 55.5 133 65.9 640 56.4 338
185455 Språk           45.8 74 32.0 6  45.8 101 32.0 6
185456 Litteratur        Alle   Alle   Alle   Alle
185459 Antikkens kultur     39.5 3  Alle   39.5 6  Alle
185460 Vesteuropeiske midde   36.7 1  Alle   Alle   Alle
185462 Kunsthistorie       53.2 85 42.4 22 53.2 173 42.4 46
185465 Helseledelse og hels   54.7 33 43.4 5  55.8 59  45.0 12
185466 Tegnspråk og tolking   53.1 67 43.8 19 53.3 110 43.9 33
185478 Arkeologi         48.2 80 43.3 35 48.2 152 43.3 67
185479 Filosofi         45.5 38 41.0 19 45.5 68  41.0 29
185480 Teologi og kristendo   Alle       Alle
185481 Historie         43.9 76 40.4 29 43.9 127 40.4 56
185482 Religionsstudier     Alle   Alle   Alle   Alle
185615 Allmenn litteraturvi   58.5 39 42.1 7  58.5 94  42.8 16
185626 Kristendom        Alle       Alle
185698 Samfunnsøkonomi, 5år   54.0 62 51.9 40 54.0 150 51.9 101
185707 Farmasi          60.0 90 55.6 60 60.0 157 55.6 101
185708 Ernæring         63.1 38 53.9 20 63.1 57  54.2 29
185724 Jus            50.8 598 48.3 375 50.8 1105 48.3 714
185742 Odontologi, høst     64.5 199 57.4 122 64.5 316 57.4 183
185748 Odontologi, vår      63.3 182 56.3 112 63.3 256 56.3 148
185752 Psykologi, årsenhet    53.6 717 48.6 388 53.6 1306 48.6 710
185777 Musikkvitenskap, del   o.i.   o.i.   o.i.   o.i.
185790 Etnisitet og flerkul   56.6 91 44.6 26 56.6 183 44.6 49
185796 Teatervitenskap      50.1 25 42.2 14 50.4 74  46.3 39
185830 IT, syst.utv./datak.   44.5 12 41.0 4  46.5 28  42.3 13
185831 IT, tekn. programv.    Alle   Alle   Alle   Alle
185832 IT, mikroelektronikk   41.0 5  43.2 3  41.0 6  43.2 4
185837 IT - Språk, logikk    48.3 27 37.3 2  48.3 46  37.3 5
185840 Tekno, org og læring   50.8 21 Alle   54.0 55  35.3 2
185841 Demokrati og rettigh   46.4 50 44.5 30 49.5 108 45.3 59
185843 Lektor- og adjunktut   Alle   Alle   Alle   Alle
185844 Lektor/adj. kss      Alle   Alle   Alle   Alle
185845 Digitale medier      52.6 118 45.9 47 54.0 268 47.3 111
185851 Medievitenskap      58.4 291 51.3 139 60.7 675 52.5 318
185852 Pedagogikk        39.5 18 Alle   42.0 65  Alle
185853 Spesialpedagogikk     45.3 31 Alle   49.0 108 30.7 5
185856 Elektronikk og datat   Alle   Alle   Alle   Alle
185857 Fys, astro, meteoro    Alle   Alle   40.5 14  45.0 9
185858 Geofag og naturress    Alle   Alle   o.i.   o.i.
185860 Kjemi           Alle   Alle   o.i.   o.i.
185863 Materialer og energi   Alle   Alle   Alle   Alle
185865 Molekylærbiologi     40.7 9  40.0 5  46.1 32  50.1 15
185868 Asiatiske og afrikan   47.9 72 41.8 15 47.9 108 41.8 34
185870 Europastudier (EU)    54.3 111 49.2 55 54.3 213 49.2 113
185871 Europeiske og amerik   40.3 19 39.0 8  40.3 26  39.0 13
185872 Internasjonale studi   62.2 362 56.4 189 62.2 648 56.4 349
185873 Kjønn, feminisme     46.9 13 40.3 5  46.9 20  40.3 8
185874 Kriminologi        52.0 414 46.6 215 53.3 847 47.3 452
185876 Psykologi         57.6 508 48.7 231 57.6 949 48.7 437
185879 Sosialantropologi     45.4 104 41.3 34 45.4 196 41.3 72
185880 Sosiologi         46.2 134 41.9 56 46.2 240 41.9 97
185881 Statsvitenskap      48.8 178 44.8 93 48.8 336 44.8 184
185883 Utviklingsstudier     57.6 148 52.1 67 57.6 320 52.1 150
185885 Litteraturformidling   42.8 1  Alle   42.8 3  Alle
185898 Samfunnsøkonomi      46.2 66 41.9 33 46.2 119 41.9 61
185899 Tannpleie         50.2 58 41.3 15 50.2 89  41.3 24Universitetet i Tromsø      VARA                          HOVED
                 ORD   ORDP   IHS    NN    NNP   SAMISK  ORD    ORDP   IHS   NN   NNP   SAMISK
-------------------------------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- ------- ------- --------        
186168 Ex.phil./ex.fac.     Åpent                         Åpent
186298 Akvakultur        Alle                          Alle
186306 Mat./inf.         Alle                          Alle
186327 Biologi          Alle                          Alle
186331 Fiskerifag        Alle   Alle                 Alle   Alle   Alle               Alle
186395 Informatikk, bach.    Alle                          Alle
186455 Språk           Alle                          Alle
186456 Litteratur        Alle                          Alle
186459 Antikke studier      Alle                          Alle
186463 Helse.adm.        Alle                          Alle
186467 Ark. nat- og landbru   Alle   Alle                     Alle   Alle
186474 Samf.planl. og kult.   Alle                          Alle
186475 Kunstvitenskap      Alle                          Alle
186478 Arkeologi         Alle                          Alle
186479 Filosofi         Alle                          Alle
186481 Historie         Alle                          Alle
186482 Rel.vit          Alle                          Alle
186483 Russlandsstudier     Alle                          Alle
186603 Bibliotekkunnskap     Alle                          Alle
186697 Nat. og mat.       Alle                          Alle
186707 Farmasi          59.0 36 54.5 28      Alle   Alle   Alle   59.0 72  54.8 49      Alle  Alle  53.8 1
186709 Fiskehelse        Åpent  Åpent                Åpent  Åpent   Åpent               Åpent
186724 Jus            48.8 105 47.5 75      41.0 4  41.9 3  Alle   48.8 233 47.5 172     41.0 9 41.9 8 Alle
186739 Med.gr.stud        Alle                          Alle
186770 Komm./mikroel.      Alle                          Alle
186783 Molekylær bioteknolo   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle   Alle  Alle  Alle
186785 Informatikk, master    Alle   Alle   3.40 2  Alle   Alle   o.i.   Alle   Alle   o.i.   Alle  Alle  o.i.
186813 Industriell matemati   Alle                          Alle
186814 Romfysikk         Alle                          Alle
186843 Realfag          Alle                          Alle
186844 Lektor i språk/samf.   Alle                          Alle
186846 Dok.vitenskap       Alle                          Alle
186852 Pedagogikk        Alle                          Alle
186857 Fysikk          Alle                          Alle
186859 Geologi          Alle                          Alle
186860 Kjemi           Alle                          Alle
186862 Mat. og stat.       Alle                          Alle
186867 Marin bedriftsledels   47.7 6  Alle                     47.7 8  Alle
186869 Det flerkult. Norge    Alle                          Alle
186876 Psykologi         Alle                          o.i.
186879 Sosialantropologi     Alle                          Alle
186880 Sosiologi         Alle                          Alle
186881 Statsvitenskap      Alle                          Alle
186891 Språk og litteratur    Alle                          Alle
186892 Språk og økonomi     Alle                          Alle
186898 Samf.øk          Alle                          Alle
Fredag 8. august 2003 kl 01:41, http://www.samordnaopptak.no/