POENGGRENSER 2002

Tabellen viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 8. august (VARA) og hovedopptaket 25. juli (HOVED). Poenggrensene går ned etterhvert som noen søkere sier fra seg sin plass og nye søkere tas inn. De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Nedgangen i antall på vent fra 25. juli til 7. aug skyldes for en stor del at søkere frivillig har trukket seg fra ventelisten. (Søkerna kan stå på venteliste flere steder). Kode Forklaring ------ ------------------------------------------------------ ALLE Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud HOVED Hovedopptak, 25. juli VARA Suppleringsopptak (også kallt varaopptak), 8. august TRU Studiet er trukket fra årets opptak Åpent Åpent studium o.i. Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte ingen tilbud fra SO her. ORD Ordinær kvote ORDP Ordinær primærvitnemålskvote FOR Forkurskvote DRAMA Dramafaglig kvote FIN Finnmarkskvote FINP Finnmark primærvitnemålskvote IHS Kvote for søkere med utdanning fra ingeniørhøgskole JNTNUK Jentekvote MILK Kvote for forsvaret NIFK Kvote for Norges idrettsforbund NN Nordnorsk kvote NN1A Gruppe 1A Nord-Norge NN1C Gruppe 1C Nord-Norge NNP Nordnorsk primærvitnemålskvote NTF1A Gruppe 1A Nord-Troms og Finnmark NTF1C Gruppe 1C Nord-Troms og Finnmark PRA Praksiskvote SAMISK Samisk kvote VET1 Primærvitnemålskvote Ansgar Teologiske VARA HOVED Høgskole ORD ORD --------------------------- -------- -------- Ex.phil./ex.fac Åpent Åpent Kristendom, KRL Åpent Åpent Arkitekthøgskolen i VARA HOVED Oslo ORD ORD --------------------------- -------- -------- Siv.ark o.i. 23.0 11 Siv.industridesign o.i. 24.0 9 Betanien sykepleierhøgskole VARA HOVED i Bergen ORD ORDP ORD ORDP --------------------------- -------- -------- --------- --------- Sykepleier 48.9 222 43.5 75 49.1 311 43.5 100 Det teologiske VARA HOVED Menighetsfakultet ORD ORD --------------------------- -------- -------- Kristendom & teologi Åpent Åpent Diakonhjemmets VARA HOVED høgskolesenter ORD ORDP ORD ORDP --------------------------- -------- -------- --------- --------- Sosionom 49.3 70 38.3 8 50.2 112 40.6 19 Sosionom, deltid 35.3 2 o.i. 36.3 3 Alle Sykepleier o.i. o.i. 45.0 79 37.2 11 Diakonissehjemmets VARA HOVED høgskole ORD ORDP ORD ORDP --------------------------- -------- -------- --------- --------- Sykepleier 51.5 226 o.i. 51.5 319 48.3 101 Dronning Mauds Minne VARA HOVED Høgskolen ORD ORD --------------------------- -------- -------- Drama o.i. o.i. Førskole, nett Alle Alle Førskolelærer o.i. o.i. Høgskolen i Agder VARA HOVED ORD ORDP FOR ORD ORDP FOR --------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- -------- Allmennlærer 33.7 9 o.i. 33.7 9 37.4 4 Allmennlærer, dt,Grm o.i. o.i. 34.5 1 Alle Analytisk kjemi Åpent Åpent Biologi og kjemi Åpent Åpent Åpent Åpent Drama 51.8 24 54.2 51 Energi og økonomi Åpent Åpent Engelsk Alle o.i. Alle Alle Ernær., mat og kult. 44.5 15 45.2 21 Ex.phil/ ex.fac Åpent Åpent FO fransk Åpent Åpent Fagovers. eng. 53.5 19 o.i. 53.5 28 41.5 5 Fransk Åpent Åpent Førskolelærer Åpent Åpent Førskolelærer, Grm. 33.0 1 o.i. 33.0 1 Alle Førskolelærer, delt. Åpent Åpent Historie Alle o.i. Alle Alle Høg.ing., bygg Åpent Åpent Høg.ing., data Åpent Åpent Høg.ing., elektro Åpent Åpent Høg.ing., fly/båt Åpent Åpent Høg.ing., maskin Åpent Åpent Høg.ing.,energ.tek. Åpent Åpent IT og infosys 43.3 20 35.7 6 43.4 45 35.7 16 Idrett grunnfag 48.0 60 48.4 130 Inform. og mat.met Åpent Åpent Ingeniør, bygg Åpent Åpent Ingeniør, maskin Åpent Åpent Kjemi Åpent Åpent Kristendom m/livssyn Åpent Åpent Kunst og håndverk 50.3 35 50.3 66 Matematikk Åpent Åpent Mediekunnskap 49.1 53 52.9 138 Musikk 48.5 17 50.0 37 Nordisk Åpent Åpent Off. administrasjon Åpent Åpent Revisjon o.i. o.i. 51.0 43 45.8 22 Siv-øk. 57.3 213 53.8 155 57.5 552 53.8 394 Siv.ing, IND.ØK Alle Alle o.i. 53.2 15 50.9 14 Alle Siv.ing., IKT Alle Alle Alle Alle Alle Alle Sosionom o.i. 43.0 34 51.5 217 43.0 76 Sykepleie 46.2 142 42.5 47 46.3 235 42.8 85 Sykepleie, Arendal 42.8 88 35.5 17 43.1 136 36.0 35 Tysk Åpent Åpent Utviklingsstudiet 58.2 81 o.i. 58.4 178 51.8 79 Vernepleie, Arendal 42.1 25 o.i. 42.3 30 Alle Øk.adm. 48.5 99 47.3 56 48.5 225 47.3 125 Øk.adm., Grm. Alle o.i. Høgskolen i Akershus VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP --------------------------- -------- -------- --------- --------- Husøkonom Alle Alle Kostøkonom Alle Alle Produktdesign o.i. o.i. o.i. o.i. Sykepleier o.i. o.i. o.i. Alle Vernepleier Alle o.i. Vernepleier, deltid o.i. o.i. Y.fagl.formgiv. delt Alle Alle Y.fagl.hels/sos delt Alle Alle Y.fagl.hot/nær. delt o.i. o.i. Yrkesfagl. Formgiv. Alle Alle Yrkesfagl. Hot/nær.m o.i. o.i. Yrkesfagl. helse/sos Alle Alle Høgskolen i Bergen VARA HOVED ORD ORDP FOR ORD ORDP FOR --------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- -------- Allmennlærer 48.8 192 43.0 74 49.3 363 43.7 160 Allmennlærer, musikk o.i. o.i. 49.4 35 46.3 19 Bioingeniør o.i. o.i. 51.7 37 49.7 22 Drama 1 o.i. 56.0 136 Engelsk o.i. 54.4 140 Ergoterapeut 52.8 154 o.i. 52.8 281 47.7 113 Fysioterapeut 60.6 496 53.6 249 60.7 1048 54.0 549 Førskolelærer 41.1 47 33.8 13 41.6 93 36.5 28 Høg.ing., automat. o.i. o.i. o.i. Alle Alle Alle Høg.ing., bygg 47.6 16 44.0 7 o.i. 48.1 28 46.7 14 Alle Høg.ing., data 40.0 1 42.1 1 o.i. 40.5 7 44.0 3 Alle Høg.ing., elektron. o.i. o.i. o.i. 42.0 6 43.6 1 Alle Høg.ing., elkraft o.i. o.i. o.i. Alle Alle Alle Høg.ing., kjemi Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin 33.0 1 o.i. o.i. Alle Alle Alle Høg.ing., prod.tekn. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing.,marintekn. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing.,miljø/havbr Alle Alle Alle Alle Alle Alle Jordskifte Alle Alle Alle Alle Kroppsøving o.i. 55.5 205 Kunst og håndv o.i. 56.3 170 Musikkped. 1, 20 vt o.i. 57.7 127 Natur/miljøfag, 20vt o.i. 48.0 28 Radiograf o.i. o.i. 53.3 360 47.3 140 Samfunnsfag o.i. 51.4 66 Sosionom 55.7 274 47.0 86 56.6 480 47.0 151 Sykepleier 51.0 382 o.i. 51.0 654 45.4 219 Vernepleier 46.2 91 o.i. 46.2 130 30.4 7 Yrkesfagl. tekn. fag Alle o.i. Øk.adm. 56.4 249 51.8 136 58.1 622 52.5 341 Økonomi og adm. 56.9 158 52.9 87 58.5 402 54.0 219 Høgskolen i Bodø VARA HOVED ORD ORDP PRA ORD ORDP PRA --------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- -------- Akvakultur/fiskeri Åpent Åpent Allmennlærer Alle o.i. Alle Alle Barnevernspedagog o.i. o.i. 43.3 47 33.8 3 Biologi/kjemi Alle Alle Eksportmarkedsføring o.i. o.i. 48.0 19 36.6 3 Ex. Phil. Åpent Åpent Fiskeri ogakvakultur Åpent Åpent Åpent Åpent Fiskeriøkonomi Åpent Åpent Førskolelærer Alle Alle Historie Åpent Åpent IT og økonomi Alle Alle Alle Alle Idrett/Kroppsøving Alle 41.5 6 Informasjonstekn. Alle Alle Alle Alle Journalist 63.5 135 51.7 58 41.3 3 63.5 272 52.3 101 45.5 6 Kulturkunnskap Åpent Åpent Kunst/håndv. o.i. 51.8 6 Musikk Alle Alle Nordisk språk/litt. Åpent Åpent Organisasjon og adm. Åpent Åpent Politikk og administ Alle Alle Siviløkonom 52.0 89 o.i. 52.0 172 50.0 116 Sosiologi Alle Alle Sosionom o.i. o.i. 45.7 47 Alle Statsvitenskap Åpent Åpent Sykepl., Mo i Rana 39.5 10 o.i. 39.5 12 Alle Sykepleier, Bodø 48.0 69 o.i. 48.0 102 38.8 18 Øk.adm m/regn/rev Alle Alle Alle Alle Økonomi og adm. Åpent Åpent Åpent Åpent Høgskolen i Buskerud VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP --------------------------- -------- -------- --------- --------- Allm.l/IKT Hønefoss Alle Alle Engelsk Alle Alle Høg.ing., data Alle Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Høg.ing., optikk Alle Alle Informatikk/1-årig Alle Alle Informatikk/3-årig Alle Alle Ingeniør, elektro Alle Alle Ingeniør, maskin Alle Alle Juridiske fag Alle Alle Statsvitenskap Alle Alle Sykepleier 42.5 47 Alle 42.9 75 Alle Visuell kommunikasj. 52.2 23 o.i. 52.2 34 41.3 10 Øk./adm., Kongsberg Alle Alle Øk.og adm, Hønefoss Alle Alle Høgskolen for Diakoni VARA HOVED og Sykepleie ORD ORDP ORD ORDP --------------------------- -------- -------- --------- --------- Sykepleier Alle Alle Alle Alle Høgskolen i Finnmark VARA HOVED ORD ORDP FIN FINP SAMISK ORD ORDP FIN FINP SAMISK --------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- ------- 3-årig IT og Økonomi Alle Alle 3-årig- øk/adm Alle Alle Akvakultur Alle Alle Allmennlærer Alle Alle Barnevernpedagog Alle o.i. Bedriftsøkonomi Alle Alle Engelsk Alle Alle Friluftsliv Alle Alle Alle Alle Førsk.l.utd., deltid Alle Alle Førskolelærer Alle Alle Hotelladministrasjon Alle Alle IT, 1 år Alle Alle IT, 3 år Alle Alle Idrett Alle Alle KRL TRU TRU Kulturfag TRU TRU Markedsføring Alle Alle Mediekunnskap Alle Alle Off styring/økonomi Alle Alle Reiseliv og turisme Alle Alle Russisk, merkantil Alle Alle Samfunnsfag Alle Alle Sosionom Alle o.i. Sosionomutd., deltid 45.8 30 o.i. 46.1 38 Alle Statsvitenskap Alle Alle Sykepl., Hammerfest Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Y.fagl.hels/sos delt Alle Alle Øk/adm ledelse Alle Alle Økonomi/Administrasj Alle Alle Høgskolen i Gjøvik VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP --------------------------- -------- -------- --------- --------- Data- og multimedia Alle Alle Geomatikk Alle Alle Høg.ing., bygg Alle Alle Høg.ing., data Alle Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Høg.ing., grafisk Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Radiograf o.i. o.i. 51.4 147 45.9 52 Siv.ing., El.publ. Alle Alle Sykepleier Alle o.i. Sykepleier, deltid Alle Alle Høgskolen i Harstad VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP --------------------------- -------- -------- --------- --------- Barnevernspedagog 42.0 20 o.i. 42.2 24 Alle Engelsk Åpent Åpent Log. m/e-handel Alle Alle Logistikk Åpent Åpent Reiseliv og turisme Åpent Åpent Statsvitenskap Åpent Åpent Sykepleier 47.4 51 37.3 6 47.4 73 37.3 8 Vernepleier Åpent Åpent Øk/adm Åpent Åpent Øk/adm med e-handel Alle Alle Øk/adm med revisjon Åpent Åpent øk/adm Alle Alle Høgskolen i Hedmark VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP --------------------------- -------- -------- --------- --------- Adm. databehandling Åpent Åpent Adm. og ledelse Åpent Åpent Allm.l., Kongsvinger Alle Alle Alle Alle Allmenn, Leira Alle Alle Alle Alle Allmennlærer med IKT Åpent Åpent Allmennlærer, Hamar Åpent Åpent Allmennlærer, Roa Alle Alle Alle Alle Allmennlærer, musikk Åpent Åpent Allmennlærer,Elverum Åpent Åpent Bedriftsøk. Blæstad Åpent Åpent Bedriftsøkonomi Åpent Åpent Bioteknologi Åpent Åpent Engelsk, Hamar Åpent Åpent Faglærer,kroppsøv. Alle Alle Alle Alle Foretaksutvikling Alle Alle Førskole, des. o.i. o.i. Førskolelærer Åpent Åpent IT m/multimedia Åpent Åpent IT m/systemarbeid Åpent Åpent Idrett Alle Alle Alle Alle Info-/samf.kontakt Alle Alle Informatikk Åpent Åpent Komm. og samfunn Åpent Åpent Kommunaløkonomi Åpent Åpent La.tek./bedøk Blæsta Åpent Åpent Landbruksteknikk Åpent Åpent Mediekunnskap Alle Alle Alle Alle Miljøbioteknologi Åpent Åpent Miljøforvaltning Åpent Åpent Naturfag, Blæstad Åpent Åpent Norsk Åpent Åpent Revisjon Åpent Åpent Skogbruk, 1-årig Åpent Åpent Skogbruk, 3-årig Åpent Åpent Sykepl. Kongsvinger Alle o.i. 38.3 6 Alle Sykepleier Alle o.i. Alle Alle Utmarksforv.,3-årig Alle Alle Alle Alle Utmarksforv.1-årig Alle Alle Alle Alle info/samf.kont m/org Alle Alle Økologisk landbruk Åpent Åpent Økonomi og adm. Åpent Åpent øk/adm m/markedsf. Åpent Åpent øk/adm. m/IKT Åpent Åpent økol.landbr.m/bed.øk Åpent Åpent Høgskolen i Lillehammer VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP --------------------------- -------- -------- --------- --------- Barnevernspedagog 41.9 74 o.i. 42.0 132 39.5 66 Ex.phil. Åpent Åpent Filmvitenskap 46.6 25 42.2 12 46.6 69 42.8 37 Fjernsynsregi o.i. 25.0 3 Fjernsynsteknikk 23.0 4 23.0 8 Geografi Alle Alle Kunsthistorie Alle Alle OOS Alle Alle Pedagogikk Alle Alle Alle Alle Reiseliv o.i. 37.2 17 39.2 59 39.9 39 Samfunnsplanlegging Alle Alle Samtidshistorie Alle Alle Sosionom 43.0 68 o.i. 43.2 112 37.7 42 Vernepleier Alle o.i. Økonomi og adm. 45.5 36 o.i. 45.5 65 45.8 45 Høgskolen i Molde VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP --------------------------- -------- -------- --------- --------- Akvakultur/økonomi TRU TRU Bedriftsøkonomi Åpent Åpent E-handel og innkjøp Åpent Åpent Elektronisk handel Alle Alle Finansiell styring Alle Alle Industriell logist. Alle Alle Informatikk Alle Alle Matematikk TRU TRU Revisjon Alle Alle Samfunnsendr./innova Alle Alle Statsvitenskap Åpent Åpent Sykepleie deltid o.i. o.i. 45.7 24 Alle Sykepleier o.i. o.i. 44.7 73 39.0 23 Transportøkonomi/log Åpent Åpent Vernepleierutd. Alle o.i. Alle Alle Økon. og innovasjon Alle Alle Økonomi og adm. Åpent Åpent Økonomi og administr Alle Alle Høgskolen i Narvik VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP --------------------------- -------- -------- --------- --------- Data-og elektrotekn. Alle Alle Høg.ing, romtekn. Åpent Åpent Høg.ing., Alta Alle Alle Høg.ing., bygg Åpent Åpent Høg.ing., data Alle Alle Høg.ing., elektron. Åpent Åpent Høg.ing., elkraft Åpent Åpent Høg.ing., maskin Åpent Åpent Ing.des og prodtekn. Alle Alle Integr. bygningstekn Alle Alle Sykepleier 34.9 4 o.i. 39.7 20 30.8 2 Yrkesfagl. teknologi Alle Alle Høgskolen i Nesna VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP --------------------------- -------- -------- --------- --------- Allmennlærer Alle Alle Engelsk Alle Alle Fagl. prakt.-est.fag Alle Alle Førskolelærer Alle Alle IT-kandidat Alle Alle Idrett Alle Alle Musikk Alle o.i. Alle Alle Høgskolen i Nord- VARA HOVED Trøndelag ORD ORDP ORD ORDP --------------------------- -------- -------- --------- --------- Allmennlærer Alle o.i. Biologi Alle Alle Engelsk Alle Alle Friluftsliv Alle o.i. Førsk.l. delt. TRU TRU Førskolelærer Alle Alle Geografi Alle Alle Geografi, nettbasert Alle Alle Husdyrfag Alle Alle Høg.ing, biotekn. Alle Alle Høg.ing., bioit. Alle Alle Høg.ing., elektron. Alle Alle Informasjonstekn. Alle Alle Informatikk Alle Alle Internettadm Alle Alle Komm. øk. og ledelse Alle Alle Komm.øk og ledelse Alle Alle Kroppsøving Alle o.i. Landbr.øk og nær.utv Alle Alle Landbruksøkonomi Alle Alle Matematikk Alle Alle Miljøledelse TRU TRU Musikk Alle o.i. Naturforvaltning Alle Alle Norsk TRU TRU Reseptar Alle o.i. 43.4 2 Alle Skogbruk Alle Alle Sosiologi Alle Alle Sykepleier 40.8 25 30.9 1 41.7 39 30.9 1 Sykepleier, Levanger o.i. o.i. 46.5 189 40.2 57 Vernepleier Alle o.i. Øk. adm. Alle Alle Økonomi og IT Alle Alle Økonomi og adm. Alle Alle Høgskolen i Oslo VARA HOVED ORD ORDP FOR DRAMA NN PRA SAMISK ORD ORDP FOR DRAMA NN PRA SAMISK --------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- ------- ------- ------ Allmennlærer 46.6 160 39.8 52 46.6 264 39.9 89 Barnevern, deltid 41.9 21 44.1 30 Barnevernspedagog 51.8 271 42.6 88 51.8 466 42.6 158 Bibliotek- og info 48.3 58 Alle 48.3 73 Alle Billedvev/form/farge Alle Alle Bioingeniør 45.0 17 39.9 8 45.0 35 43.0 24 Design/søm 54.7 56 54.7 86 Design/veving 39.8 1 Alle Drama og teater 59.9 85 o.i. 60.2 176 64.8 95 Ergoterapeut 48.8 125 42.2 38 50.0 264 44.0 102 Estetiske fag o.i. o.i. 58.2 104 49.1 17 Fagl. kunst/håndv. 52.0 44 33.8 2 52.0 65 35.8 3 Fysio/mensendieck 58.9 305 51.3 123 59.1 580 51.4 254 Fysioterapeut 59.8 601 52.2 270 60.3 1265 53.2 606 Førskolelærer 35.8 19 Alle 38.9 53 31.3 7 Førskolelærer, delt. Alle Alle Høg.ing., bygg Alle o.i. Høg.ing., data Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Høg.ing., energi/mil Alle o.i. Høg.ing., kjemi Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Info.- og komm.tekn. 52.0 120 44.7 39 54.2 241 45.8 85 Ingeniør, maskin Alle Alle Journalist 68.4 449 57.9 186 55.9 17 68.9 962 57.9 404 56.9 45 Kunst/håndverk o.i. 56.0 165 Offentlig styring Alle o.i. Politikk/forvaltning Alle o.i. Radiograf 52.2 193 44.3 48 53.3 356 45.0 105 Reseptar 31.7 3 o.i. o.i. o.i. Alle Alle Alle o.i. Sosionom 53.0 312 o.i. 53.0 506 43.4 144 Sosionom, deltid 45.5 21 47.4 31 Sykepleier 42.4 170 34.0 20 43.5 320 35.8 58 Sykepleier, deltid 42.3 27 o.i. 43.0 53 Alle Tannteknikk 48.0 18 44.0 10 49.0 1 o.i. 51.0 41 46.2 22 50.4 2 Alle Utviklingsstudier 61.0 133 62.0 306 Øk./adm (revisjon) 53.7 276 46.3 108 54.7 583 47.3 270 Høgskolen i Sogn og VARA HOVED Fjordane ORD ORDP ORD ORDP --------------------------- -------- -------- --------- --------- Akvakultur Alle Alle Allmennlærer Alle Alle Barnevernpedagog 40.0 11 34.0 4 40.0 28 34.8 9 Engelsk Alle Alle Ex.phil. Åpent Åpent Førskolelærer Alle Alle Høg.ing, data, Førde Alle Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Idrett o.i. o.i. Alle Alle Informasjonsbeh. Alle Alle Landskapsplanlegging Alle Alle Nat.vit. basisemner Alle Alle Natur og miljø,basis Alle Alle Org./adm. vitenskap Alle Alle Ressursgeologi Alle o.i. Samfunnsfag Alle Alle Sosionom 42.1 19 o.i. 42.1 32 Alle Sykepleier 40.7 30 o.i. 40.7 44 38.2 15 Sykepleier, deltid o.i. o.i. Alle Alle Ungdomssosiologi Alle o.i. 39.3 5 Alle Vernepleierutdanning Alle Alle Økonomi og adm. Alle Alle Økonomi og it Alle Alle Økonomi og reiseliv Alle Alle Høgskolen i Stavanger VARA HOVED ORD ORDP FOR PRA SAMISK ORD ORDP FOR PRA SAMISK --------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- ------- Allmennlærer 43.2 88 40.5 45 43.2 119 40.5 62 Barnevernspedagog 45.1 157 41.0 77 45.1 253 41.1 114 Engelsk 42.0 31 o.i. 42.4 47 40.1 25 Engelsk med didaktik o.i. 46.5 16 Fransk Alle Alle Førskolelærer Alle Alle Historie 48.4 31 Alle 49.3 54 Alle Hotelledelse 24.7 1 Alle Høg.ing., bygg Alle o.i. Høg.ing., data o.i. o.i. o.i. Alle Alle Alle Høg.ing., elektro Alle o.i. Høg.ing., kjemi Alle o.i. Høg.ing., maskin Alle Alle Høg.ing., petroleum 39.5 5 o.i. o.i. 39.5 3 41.6 3 Alle Ingeniør, bygg Alle Alle Journalist 64.5 239 o.i. 54.0 6 64.5 526 55.2 240 54.2 18 Kjøkken/rest.ledelse Alle Alle Kristendom Alle o.i. Kroppsøving 48.1 87 48.1 140 Kunst-/kulturforvalt Alle o.i. Kunsthistorie o.i. o.i. 48.5 29 41.2 7 Matematikk Alle o.i. Medieteknikk Alle o.i. o.i. o.i. Alle Alle Alle o.i. Nordisk Alle Alle Personalledelse o.i. o.i. 50.5 136 39.2 32 Reiselivsledelse 46.5 128 o.i. 46.5 226 44.1 138 Siv.ing. petroleum o.i. o.i. o.i. 62.5 65 53.5 43 41.4 5 Siv.ing., ind. øk. o.i. o.i. o.i. 64.1 52 54.7 21 47.5 5 Siv.ing., inf.tekn. o.i. o.i. o.i. 56.2 22 46.0 6 41.4 4 Siv.ing., offshore o.i. o.i. o.i. 47.3 15 45.6 13 Alle Siving. samf.sikkerh o.i. o.i. o.i. Alle Alle o.i. Sosiologi o.i. 41.6 26 53.8 159 41.6 42 Sosionom 46.5 161 38.7 49 46.5 258 39.0 82 Sykepleier 46.7 193 40.4 60 46.8 304 41.1 99 Tysk Alle Alle Økonomi og adm. 45.9 74 43.2 31 45.9 149 44.5 80 Økonomi/informatikk 46.1 57 o.i. 46.1 92 41.8 45 Høgskolen Stord/Haugesund VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP --------------------------- -------- -------- --------- --------- Allmennlærer Alle o.i. Engelsk, Stord Alle o.i. Fagl. prakt.-est.fag Alle o.i. Førskolelærer Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Høg.ing., sikkerhet Alle Alle Kroppsøving, Stord Alle o.i. Musikk, Stord Alle Alle Nautikk Alle Alle Sykepl., Haugesund 46.1 82 34.8 6 46.3 113 36.3 15 Sykepleier, Stord o.i. o.i. 42.6 78 33.0 7 økonomi og adm. Alle o.i. Høgskolen i Sør-Trøndelag VARA HOVED ORD ORDP FOR ORD ORDP FOR --------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- -------- Allmennlærer o.i. o.i. 50.0 349 44.9 170 Allmennlærer, real. o.i. o.i. 44.4 43 39.7 15 Audiograf 47.7 63 38.2 8 48.0 105 38.8 17 Barnevernspedagog 49.9 241 44.7 100 49.9 453 44.7 194 Bioingeniør 45.8 15 43.9 8 46.6 24 48.1 12 Drift EDB-systemer 53.0 75 38.3 11 53.5 127 39.3 21 Ergoterapeut 48.6 178 42.4 64 49.5 358 44.8 144 Fysioterapeut 59.9 525 53.3 282 60.8 1093 54.2 585 Høg.ing., bygg Alle o.i. o.i. Alle Alle Alle Høg.ing., data 45.4 17 44.3 7 o.i. 46.0 27 44.6 13 Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., kjemi Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Høg.ing., metallurgi Alle Alle Høg.ing., transport Alle Alle Informasjonsbehandl. 55.4 59 40.1 9 55.8 118 40.3 26 Ingeniør, elektron. Alle Alle Ingeniør, maskin Alle Alle Næringsmiddeltekn. o.i. o.i. Radiografutdanning o.i. o.i. 55.9 489 49.8 183 Sosionom 49.8 211 41.6 60 50.2 411 42.6 140 Sykepleier 47.8 302 42.5 99 48.6 559 43.8 197 Tegnspråk 53.8 77 46.9 26 53.8 149 47.8 46 Vernepl., Røros Alle Alle Alle Alle Vernepleier 45.5 80 36.3 12 45.8 129 37.7 26 Økonomi og adm. 49.1 204 o.i. 49.1 436 46.7 236 Høgskolen i Telemark VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP --------------------------- -------- -------- --------- --------- Allm.lærer, nettb Alle Alle Allmennl. Porsgrunn 44.7 27 35.5 5 45.4 44 36.1 11 Allmennlærer Alle Alle Barnevernspedagog 47.1 69 36.8 12 47.6 139 37.5 29 Bedriftsøkonomi - Bø Alle Alle Bokbransjefag Alle Alle Bokbransjefag, 2 år TRU TRU Engelsk Alle Alle Ex.phil. Åpent Åpent Fagl. kunst/håndv. 39.8 3 o.i. 41.5 7 Alle Fagl. prakt.-est.fag Alle Alle Faglærer kroppsøving Alle Alle Fleks. førskolelærer Alle Alle Folkekunst Alle Alle Folkemusikk Alle Alle Friluftsliv, 1 år 59.3 35 45.6 5 60.7 83 46.5 13 Friluftsliv, 2 år 52.0 8 o.i. 55.0 26 Alle Førsk.l. Drammen Alle Alle Førskole, prakt./est TRU TRU Førskolelærer (Not.) Alle Alle Geoinformatikk - Bø TRU TRU Helse- og miljøvern Alle Alle Historie Alle Alle Høg.ing, IT og autom Alle Alle Høg.ing., bygg Alle Alle Høg.ing., elkraft Alle o.i. Høg.ing., kjemi Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Høg.ing.,elektronikk Alle Alle Idrett Alle Alle Alle Alle Idrett & friluftsliv 42.0 1 o.i. 42.0 5 36.9 1 Idrett, adm &ledelse Alle Alle o.i. o.i. Idéhistorie - Bø Alle Alle Informatikk og admin Alle Alle Informatikk, 1 år Alle Alle Informatikk, 2 år Alle Alle Informatikk, 3 år Alle Alle Ingeniør, elektro Alle Alle Ingeniør, elkraft Alle Alle Ingeniør, kjemi Alle Alle Ingeniør, maskin Alle Alle Int. markedsfør, BØ Alle Alle Kulturarbeid, 2 år Alle Alle Kulturarbeid, 3år Alle o.i. Kunst/håndverk Alle Alle Landbruksøkonomi Alle Alle Matematikk Alle Alle Natur og friluftsliv o.i. o.i. Alle Alle Natur og miljø,basis Alle Alle Natur- og miljøv. BØ Alle Alle Natur-/miljøvern GIS Alle Alle Naturfag og IKT TRU TRU Naturforvaltning Alle Alle Norsk Alle Alle Reiseliv - Bø Alle Alle Revisjon Alle Alle Siv.ing, Kybern./ IT Alle Alle Siv.ing, Prosesstekn Alle Alle Siv.ing,energi/miljø Alle Alle Sykepleie, deltid 48.1 46 o.i. 48.1 61 Alle Sykepleier 48.8 108 37.0 19 49.1 160 37.0 17 Tegning, bilde Alle Alle Vernepleier 39.7 9 Alle 41.5 19 Alle Visuelle kunstfag Alle o.i. Økonomi og adm. Alle Alle Økonomi og admin Alle Alle Høgskolen i Tromsø VARA HOVED ORD ORDP NN NNP SAMISK ORD ORDP NN NNP SAMISK --------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- ------- Allmennlærer 41.8 20 o.i. 41.8 28 30.8 1 Allmennlærer,desentr 39.3 8 o.i. 39.3 13 Alle Bedriftsøkonomi Alle Alle Bioingeniør Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Ergoterapeut o.i. o.i. 49.1 18 o.i. 42.4 1 59.1 86 48.7 19 49.3 24 Alle 43.5 2 Fagl. prakt.-est.fag Alle Alle Alle Alle Fysioterapeut o.i. 54.2 139 56.8 95 51.1 40 51.4 10 62.0 548 55.5 269 58.5 133 51.4 55 55.0 13 Førskolelærer o.i. o.i. Alle Alle Høg.ing., automat. Alle Alle Høg.ing., data Alle Alle Høg.ing., nautikk Alle Alle Høg.ing.,martekn.dr. TRU TRU Høg.ing.,miljø/havbr TRU TRU Radiograf o.i. o.i. 49.5 31 37.5 5 39.0 1 53.2 140 47.9 30 49.8 43 37.5 5 43.0 3 Sykepleier o.i. o.i. 49.6 65 41.6 9 43.6 7 60.7 176 47.1 43 49.6 76 42.0 12 44.7 8 Tannpleier 51.8 19 o.i. 43.0 8 o.i. o.i. 53.9 30 46.2 5 43.7 11 Alle 43.6 4 Øk.adm. Alle Alle Høgskolen i Vestfold VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP --------------------------- -------- -------- --------- --------- Allmennlærer Alle o.i. Allmennlærerutd. Alle o.i. Engelsk Alle o.i. Fritidspedagogikk Alle Alle Førsk.l. -delt. Alle Alle Førskolelærer Alle Alle Historie Alle Alle Høg. ing., mikrotek. Alle Alle Høg.ing., data Alle Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Idrett o.i. o.i. Informatikk Alle o.i. Ing.mar. el.-autom. Alle Alle Ingeniør, elektron. TRU TRU Ingeniør, maskin Alle Alle Marinteknisk drift Alle Alle Nautikk Alle Alle Sosiologi Alle o.i. Sykepleier 46.8 79 o.i. 46.8 132 37.5 24 Økonomi og adm. o.i. o.i. Høgskolen i Volda VARA HOVED ORD ORDP PRA ORD ORDP PRA --------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- -------- Allmennlærar Alle Alle Animasjon o.i. o.i. Alle Alle Barnevernspedagog o.i. o.i. o.i. o.i. Drama Alle o.i. Engelsk Alle Alle Ex.phil. Åpent Åpent Førskulelærar Alle Alle Historie Alle Alle Informasjon o.i. o.i. 56.2 36 42.8 9 Informasjonstekn. o.i. o.i. Journalistutdanning 64.3 269 54.8 116 51.5 6 64.3 638 54.9 288 51.9 18 Kateket Alle Alle Kristendom Alle Alle Kroppsøving o.i. o.i. Kunst og handverk o.i. o.i. Matematikk Alle Alle Media, IKT og design Alle Alle 53.0 84 45.2 33 Mediekunnskap o.i. o.i. Musikk o.i. o.i. Natur- og miljøfag o.i. o.i. Norsk Alle Alle Off.adm.og samfunnsp Alle Alle Offentleg adm. Alle Alle Samfunnsfag Alle Alle Samfunnsvitskap Alle Alle Sosionom 36.4 5 o.i. 36.4 6 Alle Tysk Alle o.i. Høgskolen i Østfold VARA HOVED ORD ORDP FOR ORD ORDP FOR --------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- -------- Allmennlærer Alle Alle Barnevernspedagog o.i. o.i. 49.3 159 42.0 48 Bioingeniør Alle Alle Engelsk o.i. o.i. Engelsk og int.mark. Alle o.i. Fransk og int.mark. Alle Alle Friluftsliv o.i. o.i. Førskolelærer Alle Alle Førskolelærer,deltid Alle Alle Høg.ing., bygg Alle Alle Høg.ing., data Alle Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Høg.ing., kjemi o.i. o.i. o.i. Alle Alle o.i. Høg.ing., maskin Alle Alle Høg.ing., tek.design 49.3 7 o.i. o.i. 49.3 12 52.0 6 Alle Idrett 43.4 18 43.4 30 Informatikk, 1 år Alle Alle Informatikk, 2-3 år Alle Alle Musikk Alle Alle Natur og miljø Alle Alle Revisjon Alle o.i. Samfunnsfag Alle Alle Sosionom 51.6 125 o.i. 51.6 189 42.5 46 Statsvitenskap Alle Alle Sykepleier 44.1 68 o.i. 44.1 98 31.2 6 Sykepleier, deltid 40.2 14 o.i. 40.2 16 Alle Tysk Alle Alle Tysk og int. mark. Alle Alle Vernepleier o.i. o.i. Vernepleier, deltid o.i. o.i. Økonomi og adm. Alle Alle Høgskolen i Ålesund VARA HOVED ORD ORDP FOR ORD ORDP FOR --------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- -------- Bioingeniør Alle o.i. Biologi Alle o.i. Eksportmarkedsføring 44.3 19 Alle 46.3 47 32.1 1 Geogr. infosystemer Alle o.i. Høg.ing, teletekn. Alle o.i. Høg.ing., automat. Alle o.i. Høg.ing., bygg Alle o.i. Høg.ing., data Alle o.i. Høg.ing., marintekn. TRU TRU Høg.ing., maskin TRU TRU Ingeniør, marin Alle o.i. Marin biologi/foredl Alle o.i. Maritim utd.,nautikk Alle o.i. Prod.utv. og design o.i. o.i. o.i. 50.9 6 Alle 35.0 2 Sjukepleiar 40.0 45 o.i. 40.0 56 Alle Øk. og ledelse 52.0 28 o.i. 52.0 73 Alle Kunsthøgskolen i Oslo/ VARA HOVED SHKS ORD ORD --------------------------- -------- -------- Farge 23.0 6 25.0 8 Grafikk 23.0 3 25.0 7 Interiør og møbel o.i. 22.0 3 Keramikk 23.0 1 25.0 4 Klær og kostymer o.i. 25.0 2 Metall Alle 24.0 1 Tekstil 23.0 1 24.0 2 Vis. kommunikasjon o.i. 25.0 6 Menighetssøsterhjemmets VARA HOVED Høgskole ORD ORDP ORD ORDP --------------------------- -------- -------- --------- --------- Sykepleier 38.3 2 Alle 38.3 5 32.6 2 Misjonshøgskolen VARA HOVED ORD ORD --------------------------- -------- -------- Kristendom KRL Alle Alle Norges Handelshøyskole VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP --------------------------- -------- -------- --------- --------- Fransk Alle Alle Alle Alle Siviløkonom 60.3 639 55.6 519 60.6 1507 56.0 1201 Tysk Alle Alle Alle Alle Norges idrettshøgskole VARA HOVED ORD ORDP MILK NIFK ORD ORDP MILK NIFK --------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- -------- -------- --------- Idrett grunnfag 47.2 36 44.4 23 o.i. o.i. 49.1 62 48.0 39 Alle Alle Norges landbrukshøgskole VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP --------------------------- -------- -------- --------- --------- Akvakultur Alle Alle Arealpl./eiendomsfag 44.6 11 o.i. 49.3 24 45.0 13 B.Sc. økonomi/ressur 46.2 27 44.8 17 46.2 35 45.3 21 B.Sc. økonomisk/adm 45.3 11 42.5 8 45.3 29 46.1 20 Husdyrfag 46.6 25 45.5 16 46.8 41 45.6 29 Karttekniske fag Alle Alle Landskapsarkitektur 62.6 168 54.6 77 64.1 290 54.6 129 Matvitenskap Alle Alle Naturforvaltning o.i. o.i. 55.3 87 50.3 50 Naturvitenskap Alle Alle Plantevitenskap Alle Alle Realfag Åpent Åpent Skogfag Alle Alle Alle Alle Tekniske fag Alle Alle Norges teknisk- VARA HOVED naturvitenskapelige ORD ORDP IHS JNTNUK ORD ORDP IHS JNTNUK univ. --------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- -------- -------- --------- Ex.phil. Åpent Åpent FFV gr.fag o.i. 61.5 56 66.6 222 64.3 130 Filmvitenskap GRF o.i. 50.7 28 63.8 119 52.0 66 Hist.fil. fag Åpent Åpent Idrett Alle Alle 53.9 150 51.0 103 Musikk gr.f. 41.2 1 o.i. 43.5 2 48.0 1 Realfag Åpent Åpent Samf.vit. fag Åpent Åpent Siv.ing. komm.tekn. o.i. o.i. 2.25 15 o.i. 57.9 289 56.5 235 2.25 25 55.5 27 Siv.ing., bygg&miljø o.i. o.i. Alle 53.5 248 55.0 214 Alle Siv.ing., datatekn. 56.0 141 o.i. 2.09 25 o.i. 56.0 303 54.9 237 2.09 39 Alle Siv.ing., fys.&mat. o.i. o.i. o.i. 51.6 68 56.9 55 o.i. Siv.ing., geo.&petr. 51.6 93 o.i. Alle 51.6 159 52.0 134 2.56 1 Siv.ing., ind. økon. 64.5 329 o.i. 1.79 22 64.5 599 60.8 495 1.79 47 Siv.ing., kjemi 47.5 18 o.i. Alle 47.5 20 53.9 15 Alle Siv.ing., mat.tekn. o.i. o.i. Alle 50.0 67 51.0 55 Alle Siv.ing., prod.utv. o.i. o.i. 3.08 3 52.5 148 52.3 125 3.08 3 Siv.ing., tekn. des. 66.1 134 o.i. o.i. 66.1 294 59.8 207 o.i. Siv.ing., tekn. kyb. 57.3 101 o.i. 2.19 18 57.3 209 56.3 172 2.19 32 Siv.ing.,elektronikk o.i. o.i. 2.65 13 54.8 199 54.7 167 2.65 18 Siv.ing.,marin tekn. o.i. o.i. Alle 51.5 138 52.4 121 Alle Siv.ing.energi/miljø 51.5 62 o.i. 2.93 4 51.5 100 55.1 83 2.93 6 Sivilarkitekt 61.7 236 o.i. o.i. 61.7 432 56.5 308 o.i. Norges veterinærhøgskole VARA HOVED ORD ORDP VET1 ORD ORDP VET1 --------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- -------- Dyrepleier 57.5 48 o.i. 60.0 68 52.5 50 Veterinær, Oslo 67.3 270 59.1 151 67.5 458 60.0 245 Norsk Lærerakademi VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP --------------------------- -------- -------- --------- --------- Allmennlærer o.i. o.i. Ex phil/ex fac Åpent Åpent Førskolelærer o.i. o.i. IKF o.i. o.i. 54.3 112 o.i. Kristendom Alle Alle Pedagogikk Alle Alle Opptakssentralen Medisin VARA HOVED ORD ORDP NN1A NN1C NTF1A NTF1C ORD ORDP NN1A NN1C NTF1A NTF1C --------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- ------- NTNU Medisin 66.5 535 61.2 395 67.4 888 61.3 610 NTNU Medisin, Amsterdam 64.8 133 58.8 92 65.0 221 58.9 131 NTNU Medisin, Irland o.i. o.i. o.i. o.i. NTNU Medisin, Leicester o.i. o.i. o.i. o.i. NTNU Medisin, Liverpool o.i. o.i. o.i. o.i. NTNU Medisin, Malta o.i. o.i. o.i. o.i. NTNU Medisin, NSW, Sydney o.i. o.i. o.i. o.i. NTNU Medisin, Newc., Aust o.i. o.i. o.i. o.i. NTNU Medisin, Skottland o.i. o.i. 67.2 272 63.5 167 UIB Medisin 65.3 541 o.i. 65.3 836 59.1 554 UIO Medisin, høst 70.0 551 o.i. 70.0 884 60.6 551 UIO Medisin, vår 66.8 442 o.i. 66.8 671 59.4 414 UITØ Medisin 66.1 441 o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. 66.1 678 60.0 437 56.8 56 65.0 94 53.8 4 60.0 14 Rogaland Høgskole VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP --------------------------- -------- -------- --------- --------- Ergoterapeut 48.9 31 41.2 7 52.0 59 42.0 23 Vernepleier Alle Alle 45.2 10 Alle Vernepleier,Lista o.i. o.i. 42.4 12 36.9 1 Sámi allaskuvla/Samisk VARA HOVED høgskole ORD ORD --------------------------- -------- -------- Allmennlærer Åpent Åpent Førskolelærer Åpent Åpent Samisk Åpent Åpent Universitetet i Bergen VARA HOVED ORD ORDP NN ORD ORDP NN --------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- -------- Antikkstudier Alle Alle o.i. o.i. Arkeologi o.i. o.i. 61.0 71 55.0 34 Datalingv./språktekn Alle Alle o.i. o.i. Ex.phil. Åpent Åpent Hist.fil.-fag Alle Alle o.i. o.i. IKT 54.0 42 49.8 25 55.4 95 50.8 64 Idefag Alle Alle o.i. o.i. Jus 1. avdeling 50.0 269 o.i. 50.0 496 49.9 365 Kulturformidling Alle Alle o.i. o.i. Litteraturstudier Alle Alle o.i. o.i. Medievitenskap o.i. o.i. 65.3 304 57.3 168 Middelalderstudier Alle Alle o.i. o.i. Midtøstenkunnskap Alle Alle o.i. o.i. Mod.kunst/estetikk Alle Alle o.i. o.i. Odontologi 64.3 181 o.i. o.i. 64.3 258 56.6 163 o.i. Psykologi o.i. o.i. o.i. o.i. Realfag Alle o.i. Samf.vit. fag Alle o.i. Språk og informasjon Alle Alle o.i. o.i. Tannpleier 49.9 31 o.i. 49.9 67 41.2 18 Universitetet i Oslo VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP --------------------------- -------- -------- --------- --------- Ernæring 61.5 35 o.i. 61.5 49 54.0 26 Ex.phil./ex.fac Åpent Åpent Farmasi 61.1 118 56.2 83 61.1 185 56.2 129 Helseledelse 57.8 51 o.i. 57.8 77 49.5 19 Hist.fil. fag Alle o.i. IT, mikroelektronikk o.i. o.i. 48.5 17 49.5 11 IT, syst.utv./datak. o.i. o.i. 54.8 101 49.5 58 IT, tekn. programv. o.i. o.i. 39.4 8 44.0 4 Kriminologi Alle o.i. Kristendom, teologi Åpent Åpent MoD o.i. o.i. 42.7 4 45.2 1 Odontologi, høst 64.3 180 o.i. 64.3 262 57.1 168 Odontologi, vår 62.5 140 o.i. 62.5 184 55.8 123 Ped. og Spes.ped. Alle Alle Realfag Alle Alle Rettsstudiet (Jus) 49.5 348 o.i. 49.5 584 47.9 390 Samf.vit. fag Alle o.i. Tannpleier 45.8 29 o.i. 45.8 46 38.3 11 Tegnspråk og tolking 48.5 30 o.i. 48.5 48 38.1 6 Universitetet i Tromsø VARA HOVED ORD ORDP IHS NN NNP SAMISK ORD ORDP IHS NN NNP SAMISK --------------------------- -------- -------- --------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- ------- ------- ------- 1. avdeling jus 49.0 76 45.7 52 41.6 7 39.4 4 o.i. 49.3 144 45.8 100 42.3 14 44.8 7 Alle Ark. land og nat.bru o.i. o.i. Alle Alle Ex.phil. Åpent Åpent Farmasi 58.8 33 53.5 25 o.i. Alle o.i. 59.3 61 55.0 45 49.4 1 51.0 1 Alle Fiskehelse Åpent Åpent Fiskerikandidat 45.5 16 39.8 5 o.i. 45.8 22 39.8 8 Alle Havbruk Åpent Åpent Hist.fil. fag Åpent Åpent Medisin grunnfag Åpent Åpent Åpent Åpent Realfag Åpent Åpent Samf.vit. fag Åpent Åpent Siv.ing indu.matema. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Siv.ing, fysikk Åpent Åpent Siv.ing, informatikk o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. Alle Alle o.i. Alle Alle o.i. Siv.ing,bioteknologi Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle øk. mark.språ.lede 53.2 40 43.7 12 54.9 86 44.6 28


Mandag 26. august 2002 kl 21:44, www.so.uio.no