POENGGRENSER 2001

Tabellen viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 7. august (VARA) og hovedopptaket 25. juli (HOVED). Poenggrensene går ned etterhvert som noen søkere sier fra seg sin plass og nye søkere tas inn. De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Nedgangen i antall på vent fra 25. juli til 7. aug skyldes for en stor del at søkere frivillig har trukket seg fra ventelisten. (Søkerna kan stå på venteliste flere steder). Kode Forklaring ------ ------------------------------------------------------ ALLE Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud HOVED Hovedopptak, 25. juli VARA Suppleringsopptak (også kallt varaopptak), 7. august TRU Studiet er trukket fra årets opptak Åpent Åpent studium o.i. Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte ingen tilbud fra SO her. ORD Ordinær kvote ORDP Ordinær primærvitnemålskvote FOR Forkurskvote 1A Gruppe 1A, førstegangsvitnemål uten tilleggspoeng 1B Gruppe 1B, førstegangsvitnemål med tilleggspoeng DRAMA Dramafaglig kvote FIN Finnmarkskvote FINP Finnmark primærvitnemålskvote IHS Kvote for søkere med utdanning fra ingeniørhøgskole JNTNUK Jentekvote MILK Kvote for forsvaret NIFK Kvote for Norges idrettsforbund NN Nordnorsk kvote NN1A Gruppe 1A Nord-Norge NN1B Gruppe 1B Nord-Norge NN1C Gruppe 1C Nord-Norge NNP Nordnorsk primærvitnemålskvote NTF1A Gruppe 1A Nord-Troms og Finnmark NTF1B Gruppe 1B Nord-Troms og Finnmark NTF1C Gruppe 1C Nord-Troms og Finnmark PRA Praksiskvote RTRO Tromskvote SAMISK Samisk kvote TKURK Kvote for søkere med tilpasningskurs VET1 Primærvitnemålskvote Ansgar Teologiske VARA HOVED Høgskole ORD ORD ---------------------------- -------- -------- Kristendom grunnfag Alle Alle Arkitekthøgskolen i VARA HOVED Oslo ORD ORD ---------------------------- -------- -------- Siv.industridesigner o.i. 23.0 9 Sivilarkitekt o.i. 23.0 13 Betanien sykepleierhøgskole VARA HOVED i Bergen ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Sykepleier 46.9 121 41.5 37 47.4 197 42.8 68 Det teologiske VARA HOVED Menighetsfakultet ORD ORD ---------------------------- -------- -------- Kristendom & teologi Åpent Åpent Diakonhjemmets VARA HOVED høgskolesenter ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Sosionom 49.3 29 32.4 4 49.9 57 36.8 11 Sosionom, deltid o.i. Alle Sykepleier o.i. o.i. 44.1 20 34.6 3 Diakonissehjemmets VARA HOVED høgskole ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Sykepleier 47.3 119 45.2 46 48.0 198 46.0 74 sykepleier, deltid o.i. o.i. 45.6 27 o.i. Dronning Mauds Minne VARA HOVED Høgskolen ORD ORD ---------------------------- -------- -------- Førskolelærer Alle Alle Høgskolen i Agder VARA HOVED ORD ORDP FOR ORD ORDP FOR ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- Allmennlærer Alle Alle Alle Alle Allmennlærer, real. Åpent Åpent Åpent Åpent Analytisk kjemi Åpent Åpent Åpent Åpent Biologi og kjemi Åpent Åpent Åpent Åpent Drama 52.1 19 52.9 55 Energi og økonomi Alle Alle Alle Alle Engelsk Alle Alle Alle Alle Ex.phil/ ex.fac Åpent Åpent Fagovers. eng. 44.5 6 o.i. 44.5 9 42.7 5 Fagoversetter tysk Åpent Åpent Åpent Åpent Fransk Alle Alle Alle Alle Førskolelærer Åpent Åpent Åpent Åpent Førskolelærer, delt. Åpent Åpent Åpent Åpent Heimkunnskap o.i. Alle Historie o.i. o.i. Alle Alle Høg.ing., bygg Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Høg.ing., data Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Høg.ing., elektro Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Høg.ing., fly/båt Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Høg.ing., maskin Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Høg.ing., miljøtekn. Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Høg.ing.,energ.tek. Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent IT og infosys o.i. 38.8 19 44.9 63 40.0 31 Idrett grunnfag 49.6 56 50.2 139 Inf/mat Alle Alle Alle Alle Inform. og mat.met Åpent Åpent Åpent Åpent Ingeniør, bygg Åpent Åpent Ingeniør, maskin Åpent Åpent Kjemi Alle Alle Alle Alle Kristendom m/livssyn Alle Alle Kunst og håndverk 52.7 12 53.6 41 Matematikk Alle Alle Alle Alle Mediekunnskap 54.3 41 55.3 129 Musikk 52.0 27 53.4 56 Nordisk Åpent Åpent Åpent Åpent Off. administrasjon Åpent Åpent Åpent Åpent Siv.ing., IKT o.i. o.i. o.i. Alle Alle Alle Sosionom 50.0 77 43.8 28 50.2 177 44.6 69 Sykepl., Arendal 29.3 1 o.i. Alle Alle Sykepl., Kr. sand 44.6 77 42.2 30 44.6 147 42.2 64 Tysk Åpent Åpent Utviklingsstudiet 57.8 52 49.1 12 58.2 146 50.9 50 Vernepl., Arendal o.i. o.i. Alle Alle Øk./adm., Grimstad Alle Alle Alle Alle Øk./adm., Kr.sand o.i. o.i. 45.9 122 47.5 82 Høgskolen i Akershus VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Husøkonom Alle Alle Kostøkonom Alle Alle Produktdesign o.i. o.i. Sykepleier Alle Alle Alle Alle Vernepleier Alle Alle Alle Alle Vernepleier, deltid Alle Alle Alle Alle Y.fagl.formgiv. delt Alle Alle Y.fagl.hels/sos delt Alle Alle Y.fagl.hot/nær. delt o.i. Alle Yrkesfagl. Formgiv. Alle Alle Yrkesfagl. Hot/nær.m Alle Alle Yrkesfagl. helse/sos Alle Alle Høgskolen i Bergen VARA HOVED ORD ORDP FOR ORD ORDP FOR ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- Allmennlærer o.i. o.i. 45.6 193 43.4 106 Allmennlærer, musikk 53.3 40 48.4 26 53.5 61 48.4 38 Alm.lærer.m/naturfag o.i. o.i. Alle Alle Bioingeniør 53.2 34 o.i. 53.2 52 51.2 35 Ergoterapeut o.i. o.i. 51.6 259 47.4 132 Fysioterapeut 60.3 500 53.9 297 60.5 1044 54.3 580 Førskolelærer 26.4 4 26.5 1 Alle Alle Høg.ing., automat. o.i. o.i. o.i. Alle Alle Alle Høg.ing., bygg Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., data 46.4 23 o.i. o.i. 46.4 39 47.3 35 Alle Høg.ing., elektron. 45.0 15 o.i. o.i. 45.0 22 45.2 14 41.4 5 Høg.ing., elkraft Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., fartøytek. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., kjemi Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., prod.tekn. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing.,marintekn. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing.,miljø/havbr Alle Alle Alle Alle Alle Alle Jordskifte Alle Alle Alle Alle Kroppsøving 53.8 72 57.1 166 Radiograf o.i. o.i. 52.4 235 45.3 105 Samfunnsfag 52.0 30 54.0 77 Sosionom 55.2 177 45.0 54 55.5 349 45.4 128 Sykepleier 48.4 242 44.0 99 49.0 460 45.3 200 Vernepleier 44.8 52 31.8 3 44.8 78 35.7 12 Yrkesfagl. elektro TRU TRU Yrkesfagl. mekanisk TRU TRU Økonomi og adm. 57.8 186 52.5 117 58.0 464 52.5 299 Høgskolen i Bodø VARA HOVED ORD ORDP PRA ORD ORDP PRA ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- Akvakultur Åpent Åpent Akvakultur/fiskeri Åpent Åpent Allmennlærer o.i. o.i. Alle Alle Barnevernspedagog 37.2 9 o.i. 37.5 18 Alle Biologi/kjemi Alle Alle Eksportmarkedsføring 40.9 7 o.i. 43.6 10 Alle Examen Phil. Åpent Åpent Fiskeri/kvalitet Åpent Åpent Fiskeriøkonomi Åpent Åpent Førskolelærer Alle Alle Alle Alle Historie Åpent Åpent IT og økonomi Alle o.i. Alle Alle Informasjonstekn. 44.9 14 38.0 6 45.4 28 38.7 11 Journalist 63.0 116 53.0 42 o.i. 63.5 287 54.1 111 Alle Kommunalkandidat Alle Alle Kroppsøv., årsstud. Alle 48.0 14 Kulturkunnskap Åpent Åpent Kunst/håndv.,årsstud 51.5 4 54.4 13 Musikk, årsstudium Alle 51.5 10 Nordisk språk/litt. Åpent Åpent Organisasjon og adm. Åpent Åpent Sosionom 43.6 25 Alle 43.6 41 Alle Statsvitenskap Åpent Åpent Sykepl., Mo i Rana o.i. o.i. 41.0 25 Alle Sykepleier, Bodø 48.5 84 40.3 17 48.5 129 40.3 26 Velferdssosiologi Alle Alle Øk./adm. m/regnskap Alle Alle Alle Alle Økonomi og adm. Åpent Åpent Høgskolen i Buskerud VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Allm.l/IKT Hønefoss Alle Alle Alle Alle Engelsk Alle Alle Høg.ing., data Alle Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Høg.ing., optikk Alle Alle Informatikk/1-årig o.i. Alle Informatikk/2-årig Alle o.i. Alle Alle Ingeniør, elektro Alle Alle Ingeniør, maskin Alle Alle Juridiske fag Alle Alle Statsvitenskap Alle Alle Sykepleier 44.3 38 o.i. 44.3 54 Alle Visuell kommunikasj. 40.4 1 o.i. 44.0 4 Alle Øk./adm., Kongsberg Alle Alle Øk.og adm, Hønefoss Alle Alle Høgskolen for Diakoni VARA HOVED og Sykepleie ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Sykepleier Alle Alle Alle Alle Høgskolen i Finnmark VARA HOVED ORD ORDP FIN FINP SAMISK ORD ORDP FIN FINP SAMISK ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- -------- ------ 3-årig- øk/adm Alle Alle Alle Alle Akvakultur Alle Alle Allm.l.utd., deltid Alle Alle Alle Alle Allmennlærer Alle Alle Alle Alle Barnevernpedagog Alle Alle Alle Alle Bedriftsøkonomi Alle Alle Alle Alle Engelsk Alle Alle Finsk grunnfag TRU TRU TRU TRU Friluftsliv 46.6 4 o.i. 53.5 20 Alle Førsk.l.utd., deltid Alle Alle Førskolelærer Alle Alle Hotelladministrasjon Alle Alle Alle Alle IT, 1 år Alle Alle Alle Alle IT, 3 år Alle Alle Alle Alle Idrett Alle Alle Alle Alle Kulturfag Alle Alle Alle Alle Markedsføring Alle Alle Mediekunnskap Alle Alle Alle Alle Reiseliv og turisme Alle Alle Russisk, merkantil Alle Alle Sosionom Alle o.i. Alle Alle Statsvitenskap Alle Alle Sykepl., Hammerfest Alle o.i. Alle o.i. o.i. 39.0 5 Alle Alle o.i. Alle Y.fagl.hels/sos delt TRU TRU Yrkesfagl. Helse/sos Alle Alle Øk/adm ledelse Alle Alle Alle Alle Høgskolen i Gjøvik VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Data- og multimedia Alle Alle 46.0 69 39.5 35 Høg.ing., bygg Alle Alle Høg.ing., data Alle Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Høg.ing., grafisk Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Natur- og miljøfag TRU TRU Radiograf o.i. o.i. 49.3 88 42.3 34 Realfag TRU TRU Siv.ing., El.publ. Alle o.i. Skogbruksfag Alle Alle Sykepleier Alle Alle Alle Alle Sykepleier, deltid o.i. o.i. Alle Alle Høgskolen i Harstad VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Barnevernspedagog 35.5 6 o.i. 37.2 12 Alle Engelsk Åpent Åpent Logistikk Åpent Åpent Reiseliv og turisme Åpent Åpent Statsvitenskap Åpent Åpent Sykepleier 35.7 10 o.i. 35.7 14 Alle Sykepleier, deltid Alle o.i. 33.5 1 Alle Vernepleier Åpent Åpent Vernepleier, deltid Åpent Åpent Øk. og adm./revisjon Åpent Åpent Høgskolen i Hedmark VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Adm. databehandling Alle Alle Alle Alle Adm. og ledelse Åpent Åpent Allm.l., Kongsvinger 36.1 3 Alle 38.6 4 Alle Allmennl. Tynset Alle Alle Alle Alle Allmennlærer med IKT Alle Alle Alle Alle Allmennlærer, Hamar Alle Alle Alle Alle Allmennlærer, musikk Alle Alle Alle Alle Allmennlærer,Elverum Alle Alle Alle Alle Bedriftsøk. Blæstad Åpent Åpent Bedriftsøkonomi Åpent Åpent Bioteknologi Åpent Åpent Engelsk, Hamar o.i. o.i. Alle Alle Faglærer,kroppsøv. Alle Alle Alle Alle Foretaksutvikling Alle Alle Alle Alle Førskolelærer Åpent Åpent Idrett 31.6 3 38.0 2 Alle Alle Info-/samf.kontakt Alle Alle Alle Alle Informatikk Alle Alle Alle Alle Komm. og samfunn Åpent Åpent Kommunal økonomi Åpent Åpent La.tek./bedøk Blæsta Åpent Åpent Landbruksteknikk Åpent Åpent Markedsf.og internas Alle Alle Alle Alle Mediekunnskap o.i. o.i. Alle Alle Miljøteknologi Åpent Åpent Naturfag, Blæstad Åpent Åpent Norsk grunnfag Alle Alle Alle Alle Revisjon Åpent Åpent Skogbruk, 1-årig Åpent Åpent Skogbruk, 3-årig Åpent Åpent Sykepl. Kongsvinger o.i. o.i. 43.9 21 Alle Sykepleie 34.9 1 o.i. 34.9 1 Alle Sykepleier 29.1 2 o.i. Alle Alle Utmarksforv., 3-årig Alle o.i. Alle Alle Utmarksforv.1-årig Alle o.i. Alle Alle Økologisk landbruk Åpent Åpent Økonomi og adm. Åpent Åpent Høgskolen i Lillehammer VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Barnevernspedagog 39.3 25 34.1 7 41.6 86 37.7 27 Ex.phil. Åpent Åpent Filmvitenskap Alle Alle 49.6 96 45.2 47 Fjernsynsregi o.i. 25.0 4 Geografi Alle Alle Kunsthistorie Alle Alle Medieteknikk o.i. 25.0 9 OOS Alle Alle Pedagogikk Alle Alle Alle Alle Reiseliv Alle Alle 36.3 22 39.5 14 Samfunnsplanlegging Alle Alle Samtidshistorie Alle Alle Sosionom 43.0 28 31.1 2 43.0 58 34.0 11 Vernepleier Alle Alle Økonomi og adm. 42.1 11 40.4 7 44.2 36 42.9 22 Høgskolen i Molde VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Akvakultur/økonomi Alle Alle Bedriftsøkonomi Alle Alle E-handel og innkjøp Alle Alle Informatikk Alle Alle Alle Alle Matematikk Alle Alle Statsvitenskap Alle Alle Sykepleier o.i. o.i. 43.9 41 36.2 11 Transportøkonomi/log Alle Alle Økonomi og adm. Alle Alle Høgskolen i Narvik VARA HOVED ORD ORDP FOR ORD ORDP FOR ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- Data-og elektrotekn. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing, miljø TRU TRU Høg.ing, romtekn. Åpent Åpent Høg.ing., Alta Alle Alle Høg.ing., bygg Åpent Åpent Høg.ing., data Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., elektron. Åpent Åpent Høg.ing., elkraft TRU TRU Høg.ing., maskin Åpent Åpent Ing.des og prodtekn. Alle Alle Integr. bygningstekn Alle Alle Sykepleier 37.5 4 Alle 38.7 15 37.9 2 Yrkesfagl. elektro TRU TRU Yrkesfagl. mekanikk Alle Alle Høgskolen i Nesna VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Allmennlærer Alle Alle Engelsk Alle Alle Alle Alle Fagl. prakt.-est.fag Alle Alle Alle Alle Førskolelærer Alle Alle IT-kandidat Alle Alle Alle Alle Idrett Alle Alle Informatikk Alle Alle Alle Alle Kroppsøving Alle Alle Musikk o.i. o.i. Alle Alle Høgskolen i Nord- VARA HOVED Trøndelag ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Allmennlærer Alle Alle Biologi Alle Alle Engelsk Alle Alle Friluftsliv Alle o.i. Førsk.l. delt. Åpent Åpent Førskolelærer Alle Alle Geografi Alle Alle Geografi, nettbasert Alle Alle Husdyrbruk Alle Alle Høg.ing., elektron. Alle Alle Høg.ing., kjemi Alle Alle Informasjonstekn. Alle Alle Informatikk Alle Alle Internettadministras Alle Alle Komm.øk og ledelse Alle Alle Kroppsøving Alle Alle Landbr.øk/næringutv. Alle Alle Landbruksøkonomi Alle Alle Matematikk Alle Alle Miljøled. og ressøk. Alle Alle Musikk Alle Alle Naturforvaltning Alle Alle Norsk Alle Alle Skogbruksfag Alle Alle Sosiologi Alle Alle Sykepleier o.i. o.i. 39.0 32 Alle Sykepleier, Levanger 46.0 117 o.i. 46.4 202 40.5 47 Sykepleier, deltid o.i. o.i. 45.5 27 Alle Vernepleier Alle Alle Økonomi og adm. Alle Alle Høgskolen i Oslo VARA HOVED ORD ORDP FOR DRAMA NN PRA SAMISK ORD ORDP FOR DRAMA NN PRA SAMISK ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- -------- ------ -------- -------- -------- ------- Allmennlærer 37.5 27 o.i. 37.5 24 Alle Barnevern, deltid 39.3 7 39.4 13 Barnevernspedagog 49.2 153 41.6 45 50.3 315 42.5 93 Bibliotekar Alle Alle Alle Alle Billedvev/form/farge Alle Alle Bioingeniør 41.4 5 36.3 2 41.4 7 39.8 4 Design/søm 52.9 26 57.2 55 Drama og teater o.i. o.i. 57.3 153 64.3 78 Engelsk Alle 49.7 63 Ergoterapeut 48.5 77 42.8 30 50.4 204 44.3 90 Fagl. kunst/håndv. o.i. o.i. 45.5 25 37.4 5 Formgivning/veving Alle Alle Fotojournalist Alle o.i. 85.7 3 Alle Fysio/mensendieck 58.3 256 51.3 121 58.9 516 51.8 233 Fysioterapeut 59.3 497 52.5 266 60.1 1126 53.0 567 Førskolelærer Alle Alle Alle Alle Førskolelærer, delt. Alle Alle Høg.ing., bygg Alle Alle Høg.ing., data Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Høg.ing., kjemi Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Ingeniør, maskin Alle Alle Journalist 68.1 335 56.7 131 55.8 14 68.1 759 57.0 276 56.4 25 Kommunalkandidat Alle Alle Alle Alle Kunst/håndverk 55.8 52 56.4 146 Ortopediingeniør 62.0 9 52.2 2 o.i. o.i. 62.3 11 52.8 3 Alle o.i. Politikk/forvaltning Alle Alle 57.0 42 45.3 7 Radiograf 49.1 84 41.5 20 50.0 174 42.1 57 Reseptar Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Sosionom 51.7 179 o.i. 51.7 312 41.5 78 Sosionom, deltid o.i. 48.0 36 Sykepleier 35.5 21 o.i. 35.5 14 Alle Sykepleier, deltid o.i. o.i. 43.3 25 Alle Utviklingsstudier 61.0 115 61.8 239 Økonomi og adm./rev. 50.5 109 42.9 32 53.5 377 46.1 156 Høgskulen i Sogn og VARA HOVED Fjordane ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Akvakultur Alle Alle Allmennlærar Alle Alle Barnevernspedagog o.i. o.i. Biologi og kjemi Alle Alle Engelsk Alle Alle Ex.phil. Åpent Åpent Førskulelærar Alle Alle Geologi og kjemi Alle Alle Høg.ing., data Alle Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Idrett 41.3 10 41.3 5 41.3 17 44.4 12 Informasjonsbeh. o.i. o.i. Natur og miljø,basis Alle Alle Natur og miljø,hovud Alle Alle Org./adm. vitenskap Alle Alle Reiseliv Alle Alle Samfunnsfag Alle Alle Sjukepleiar 39.8 11 Alle 39.8 22 33.8 8 Sosionom o.i. o.i. Ungdomssosiologi Alle Alle Vernepleiarutdanning Alle Alle Zoologi og kjemi Alle Alle Økonomi og adm. o.i. o.i. Økonomi og info.beh. Alle Alle Høgskolen i Stavanger VARA HOVED ORD ORDP FOR PRA SAMISK ORD ORDP FOR PRA SAMISK ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- -------- ------ Allmennlærer 42.5 44 38.4 16 43.5 85 39.6 39 Barnevernspedagog 45.0 108 o.i. 45.0 175 40.2 74 Engelsk Alle Alle 40.4 26 39.6 14 Førskolelærer Alle Alle Historie 44.5 26 o.i. 44.5 32 Alle Hotelledelse Alle Alle Høg.ing., bygg Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., data o.i. o.i. o.i. 46.3 17 46.3 14 Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., kjemi Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Høg.ing., petroleum Alle Alle Alle Alle Alle Alle Ingeniør, bygg Alle Alle Journalist 65.5 196 54.1 81 45.6 3 65.5 450 54.5 182 46.2 8 Kjøkken/rest.ledelse Alle Alle Kristendom Alle Alle Kroppsøving 48.8 62 49.0 104 Kunst-/kulturforvalt Alle Alle 39.3 4 Alle Matematikk Alle Alle Medieteknikk o.i. o.i. o.i. o.i. 53.8 15 48.1 8 Alle o.i. Nordisk Alle Alle Personalledelse 54.2 96 o.i. 54.2 154 39.8 23 Reiselivsledelse 46.9 88 o.i. 46.9 188 45.6 124 Siv.ing. petroleum o.i. o.i. o.i. 48.3 13 47.4 9 Alle Siv.ing., ind. øk. 63.1 14 o.i. o.i. 63.1 29 51.0 7 41.4 3 Siv.ing., inf.tekn. o.i. o.i. o.i. 56.4 37 49.8 22 42.1 3 Siv.ing., offshore Alle Alle Alle Alle Alle Alle Siving. samf.sikkerh Alle Alle Alle Alle Alle Alle Sosionom 45.5 84 o.i. 45.5 153 39.6 55 Sykepleier 46.8 140 39.8 41 46.9 227 40.6 79 Tysk Alle Alle Økonomi og adm. 45.6 76 45.8 40 45.6 147 45.8 83 Økonomi/informatikk 43.5 24 o.i. 43.5 37 40.2 20 Høgskolen Stord/Haugesund VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Allmennlærar Alle Alle Alle Alle Fagl. prakt.-est.fag Alle o.i. Førskulelærar Alle Alle Høg.ing, sikkerhet Alle Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Nautikk Alle o.i. Sjukepleiar, Stord 42.0 41 o.i. 42.0 63 34.8 20 Sykepl., Haugesund o.i. o.i. 44.5 108 38.3 34 Økonomi og adm. Alle Alle o.i. o.i. Høgskolen i Sør-Trøndelag VARA HOVED ORD ORDP FOR TKURK ORD ORDP FOR TKURK ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- Allmennlærer 48.4 145 o.i. 48.5 245 43.4 114 Allmennlærer, real. 38.0 5 Alle 41.3 17 38.6 5 Audiograf 47.0 48 40.1 8 49.0 117 41.5 26 Barnevernspedagog 47.2 129 41.5 47 49.4 370 43.6 149 Bioingeniør 38.9 2 Alle 38.9 4 42.3 2 Drift EDB-systemer 54.8 79 o.i. 54.8 136 40.4 26 Ergoterapeut 46.0 101 41.3 37 49.8 300 45.9 131 Fysioterapeut 60.1 468 53.7 254 61.0 1026 55.0 545 Høg.ing., bygg Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., data 49.5 43 o.i. o.i. 49.5 57 46.9 40 Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., kjemi Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., metallurgi Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., transport Alle Alle Alle Alle Alle Alle Informasjonsbehandl. 59.3 81 o.i. 59.5 145 42.0 27 Ingeniør, elektron. Alle Alle Ingeniør, maskin Alle Alle Næringsmiddeltekn. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Radiografutdanning 53.2 168 46.8 58 53.6 331 48.0 118 Sosionom 49.6 170 43.2 62 49.7 375 43.5 145 Sykepleier 46.1 187 41.8 61 48.3 433 44.1 157 Tegnspråk o.i. o.i. 51.5 90 42.5 37 Vernepl.utd. Molde Alle Alle Alle Alle Vernepleier 40.0 22 Alle 44.3 76 35.2 6 Økonomi og adm. o.i. o.i. 48.3 288 45.4 161 Høgskolen i Telemark VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Allmennl. Porsgrunn 35.6 1 o.i. 42.0 7 Alle Allmennlærer Alle Alle Allmennlærer,realfag TRU TRU Barnevernspedagog 47.9 44 37.8 8 47.9 88 37.8 20 Bokbransjefag Alle Alle Bokbransjefag, 2 år Alle Alle Engelsk Alle Alle Ex.phil. Åpent Åpent Fagl. kunst/håndv. o.i. o.i. 44.0 16 37.9 2 Fagl. prakt.-est.fag Alle Alle Faglærer kroppsøving Alle Alle Fleks. førskolelærer Alle Alle Folkekunst Alle Alle Folkemusikk Alle Alle Friluftsliv, 1 år 57.4 28 50.2 4 59.1 77 53.7 15 Friluftsliv, 2 år 54.0 15 Alle 55.0 43 43.8 4 Førsk.l. Drammen Alle Alle Førskolelærer Alle Alle Historie Alle Alle Høg.ing, IT og autom Alle Alle Høg.ing., automat. TRU TRU Høg.ing., bygg Alle Alle Høg.ing., elkraft Alle Alle Høg.ing., kjemi Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Høg.ing.,elektronikk Alle Alle Idrett o.i. o.i. 41.0 23 41.3 13 Informatikk, 1 år Alle Alle Informatikk, 2 år Alle Alle Informatikk, 3 år Alle Alle Informatikk/økonomi Alle Alle Ingeniør, elkraft Alle Alle Int. markedsfør, BØ Alle Alle Kulturarbeid, 1 år Alle Alle Kulturarbeid, 2 år Alle Alle Kulturarbeid, 3år Alle Alle Kunst/håndverk Alle o.i. Landbruksøkonomi Alle Alle Matematikk Alle Alle Natur og miljø,basis Alle Alle Natur og miljø,hoved Alle Alle Natur- og miljøv. BØ Alle Alle Norsk Alle Alle Reiseliv - Bø Alle Alle Revisjon Alle Alle Siv.ing, Prosessaut. Alle Alle Siv.ing, Prosesstekn Alle Alle Siv.ing,ind miljøte Alle Alle Sykepleier 41.9 45 o.i. 41.9 52 Alle Tegning, bilde Alle Alle Vernepleier Alle o.i. Alle Alle Vernepleier, deltid Alle o.i. Alle Alle Økonomi og adm. Alle Alle Høgskolen i Tromsø VARA HOVED ORD ORDP FOR NN NNP RTRO SAMISK ORD ORDP FOR NN NNP RTRO SAMISK ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- -------- ------ -------- -------- -------- ------- Allmennlærer o.i. o.i. 34.0 7 34.0 3 Allmennlærer,desentr o.i. o.i. o.i. Alle Alle Alle Bedriftsøkonomi Alle o.i. Bioingeniør Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Ergoterapeut o.i. o.i. 47.4 24 o.i. o.i. 57.5 118 49.6 40 47.4 31 44.6 12 41.5 1 Fagl. prakt.-est.fag Alle Alle Fysioterapeut o.i. o.i. 57.9 73 o.i. o.i. 61.9 589 53.0 297 57.9 115 52.8 57 55.8 9 Førskolelærer Alle Alle o.i. o.i. Førskolelærer,deltid Alle Alle o.i. o.i. Høg.ing., automat. Alle Alle Høg.ing., data Alle o.i. o.i. Alle Alle Alle Høg.ing., nautikk Alle Alle Høg.ing.,martekn.dr. Alle Alle Høg.ing.,miljø/havbr Alle Alle Radiograf o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. 54.8 109 43.6 27 48.5 30 39.4 5 Alle Sykepleier o.i. o.i. o.i. 41.1 9 o.i. 59.3 154 46.7 44 49.6 62 41.3 10 45.1 4 Tannpleier o.i. o.i. 30.5 1 o.i. o.i. 50.9 11 37.0 1 Alle Alle o.i. Øk.adm. Alle o.i. Alle Alle Høgskolen i Vestfold VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Allmennlærer Alle Alle Allmennlærerutd. Åpent Åpent Fritidspedagogikk Alle Alle Førsk.l. -delt. Alle Alle Førskolelærer Alle Alle Historie Alle Alle Høg.ing., data Alle Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Informatikk Alle Alle o.i. o.i. Ing.mar. el.-autom. Alle Alle Ingeniør, elektron. Alle Alle Ingeniør, maskin Alle Alle Kroppsøving Alle Alle Maritim utdanning Alle Alle Sosiologi Alle Alle Sykepleier 47.2 64 o.i. 47.3 95 36.5 11 Økonomi og adm. Alle Alle 41.7 15 33.8 2 Høgskulen i Volda VARA HOVED ORD ORDP PRA ORD ORDP PRA ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- Allmennlærar Alle Alle Alle Alle Animasjonsfilm 53.2 3 o.i. 53.8 6 Alle Barnevernspedagog Alle Alle Alle Alle Drama Alle Alle Engelsk Alle Alle Ex.phil./ex.fac. Åpent Åpent Førskulelærar Alle Alle Alle Alle Førskulelærar deltid Alle Alle Alle Alle Førskulelærar,deltid Alle Alle Alle Alle Historie Alle Alle Alle Alle Informasjon o.i. o.i. 53.6 18 Alle Informasjonstekn. Alle Alle Journalist/avis 66.1 193 o.i. o.i. 66.1 428 55.4 158 52.5 15 Journalist/fjernsyn 66.3 178 o.i. o.i. 66.3 407 56.5 183 52.6 8 Journalist/radio o.i. o.i. o.i. 64.8 285 53.4 104 47.3 3 Kateket Alle Alle Alle Alle Kommunalkandidat Alle Alle Alle Alle Kristendom Alle Alle Alle Alle Kroppsøving Alle Alle Kunst og handverk Alle Alle Mediekunnskap Alle Alle Musikk Alle Alle Natur- og miljøfag TRU TRU Norsk Alle Alle Alle Alle Samfunnsfag Alle Alle Samfunnsplanlegging Alle Alle Alle Alle Samfunnsvitskap Alle Alle Alle Alle Sosionom Alle Alle Alle Alle Tysk Alle Alle Alle Alle Høgskolen i Østfold VARA HOVED ORD ORDP FOR ORD ORDP FOR ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- Allmennlærer Alle Alle o.i. o.i. Barnevernspedagog 47.5 75 42.3 26 48.2 140 42.3 49 Bioingeniør Alle Alle Alle Alle Engelsk Alle Alle Engelsk årsstudium Alle Alle Engelsk, merkantil Alle Alle Fransk merkantil Alle Alle Førskolelærer Alle Alle Førskolelærer,deltid Alle o.i. Høg.ing., bygg Alle Alle Høg.ing., data Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Høg.ing., kjemi TRU TRU Høg.ing., maskin Alle Alle Idrett 40.8 20 40.8 26 Informatikk, 1 år Alle o.i. 45.4 17 Alle Informatikk, 2-3 år 45.0 18 36.6 5 47.4 61 41.6 22 Musikk 40.4 2 42.8 9 Natur og miljø Alle Alle Samfunnsfag Alle Alle Statsvitenskap Alle Alle Sykepleier 38.0 21 28.5 3 38.0 17 Alle Sykepleier, deltid Alle o.i. 32.8 1 Alle Tysk Alle Alle Tysk merkantil Alle Alle Vernepleier Alle Alle o.i. o.i. Vernepleier, deltid o.i. o.i. o.i. o.i. Økonomi og adm. Alle Alle Høgskolen i Ålesund VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Adm. og ledelse Alle Alle 44.8 33 38.4 20 Bioingeniør Alle Alle Biologi Alle Alle Eksportmarkedsføring 48.2 14 36.0 3 50.5 63 46.5 34 Geogr. infosystemer Alle Alle Høg.ing, teletekn. Alle Alle Høg.ing., automat. Alle Alle Høg.ing., bygg Alle Alle Høg.ing., data Alle Alle Høg.ing., marintekn. Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Ingeniør, marin Alle Alle Marin biologi/foredl Alle Alle Maritim utd., maskin Alle Alle Maritim utd.,nautikk Alle Alle Sjukepleiar 33.6 1 Alle 38.5 20 29.5 2 Kunsthøgskolen i Oslo/ VARA HOVED SHKS ORD ORD ---------------------------- -------- -------- Farge o.i. o.i. Interiør og møbel o.i. o.i. Keramikk o.i. o.i. Klær og kostymer o.i. o.i. Metall o.i. o.i. Tekstil o.i. o.i. Vis. kommunikasjon o.i. o.i. Menighetssøsterhjemmets VARA HOVED Høgskole ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Sykepleier 38.5 2 o.i. 38.5 2 Alle Misjonshøgskolen VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Kristendom Alle Alle o.i. o.i. Norges Handelshøyskole VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Fransk Alle Alle Alle Alle Siviløkonom 60.3 613 o.i. 60.3 1390 55.8 1108 Tysk Alle Alle Alle Alle Norges idrettshøgskole VARA HOVED ORD ORDP MILK NIFK ORD ORDP MILK NIFK ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- Idrett grunnfag o.i. 46.0 10 o.i. o.i. 46.3 24 47.5 17 o.i. Alle Norges landbrukshøgskole VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Akvakultur Alle Alle Alle Alle Arealpl./eiendomsfag Alle Alle Alle Alle Husdyrfag Alle Alle Alle Alle Karttekniske fag Alle Alle Landskapsarkitektur 53.9 46 o.i. 53.9 71 49.3 45 Matvitenskap Alle Alle Naturforv., HIT o.i. o.i. 49.7 13 53.2 10 Naturforvaltning,HIF Alle Alle Alle Alle Naturvitenskap Alle Alle Alle Alle Plantevitenskap Alle Alle Realfag Alle Alle Alle Alle Skogfag Alle Alle Alle Alle Tekniske fag Alle Alle Alle Alle Øk. og ressursforv. Alle Alle Alle Alle Norges teknisk- VARA HOVED naturvitenskapelige ORD ORDP IHS JNTNUK ORD ORDP IHS JNTNUK univ. ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- Ex.phil. Åpent Åpent FFV gr.fag 63.9 98 o.i. 64.6 227 61.7 131 Filmvitenskap GRF 56.3 39 53.3 24 59.0 112 53.8 67 Hist.fil. fag Åpent Åpent Idrett 48.7 55 47.6 38 50.5 106 50.3 79 Musikk gr.f. 52.5 14 o.i. 52.6 19 49.3 16 Realfag Åpent Åpent Samf.vit. fag Alle Alle Siv.ing. komm.tekn. 61.0 289 o.i. 2.51 3 o.i. 61.0 505 58.3 462 2.51 8 60.1 76 Siv.ing., bygg&miljø 45.8 25 o.i. 2.67 4 45.8 37 50.4 31 2.67 6 Siv.ing., datatekn. 58.3 254 o.i. 2.38 12 o.i. 58.3 445 56.5 393 2.38 20 51.8 18 Siv.ing., fys.&mat. 51.8 25 o.i. Alle 51.8 43 55.7 39 Alle Siv.ing., geo.&petr. o.i. o.i. Alle 39.0 2 50.3 1 2.26 1 Siv.ing., ind. økon. 64.7 398 o.i. 2.17 17 64.7 657 60.5 550 2.17 26 Siv.ing., kjemi Alle Alle Alle Alle Alle 2.66 1 Siv.ing., mat.tekn. Alle Alle Alle Alle Alle 2.70 3 Siv.ing., prod.utv. 44.8 8 o.i. 2.66 3 44.8 11 50.5 11 2.66 5 Siv.ing., tekn. des. 67.0 138 o.i. o.i. 67.0 249 61.0 203 o.i. Siv.ing., tekn. kyb. 58.0 152 o.i. 2.70 6 58.0 273 57.7 243 2.70 9 Siv.ing.,elektronikk o.i. o.i. 2.69 7 55.5 222 55.0 201 2.69 12 Siv.ing.,marin tekn. 43.8 4 o.i. 2.68 5 43.8 7 50.8 6 2.68 5 Siv.ing.energi/miljø 53.5 52 o.i. 2.68 5 53.5 98 55.8 89 2.68 8 Sivilarkitekt 59.8 197 o.i. o.i. 59.8 338 56.3 262 o.i. Norges veterinærhøgskole VARA HOVED ORD VET1 ORD VET1 ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Dyrepleier 54.8 34 49.3 24 58.8 58 51.1 41 Veterinær, Oslo 66.6 99 56.5 77 66.7 145 57.6 114 Norsk Lærerakademi VARA HOVED ORD ORD ---------------------------- -------- -------- Allmennlærer Alle Alle Ex phil/ex fac Åpent Åpent Førskolelærer Alle Alle Kristendom Alle Alle Pedagogikk Alle Alle Opptakssentralen Medisin VARA HOVED ORD 1A 1B NN1A NN1B NN1C NTF1A NTF1B NTF1C SAMISK ORD 1A 1B NN1A NN1B NN1C NTF1A NTF1B NTF1C SAMISK ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- -------- ------ -------- -------- -------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ NTNU Medisin 70.5 607 o.i. o.i. 70.5 894 61.6 795 68.0 795 NTNU Medisin, Irland o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. NTNU Medisin, Liverpool o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. NTNU Medisin, Malta o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. NTNU Medisin, NSW, Sydney 68.6 171 63.4 143 65.3 143 68.6 272 63.5 232 66.1 232 NTNU Medisin, Newc., Aust o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. NTNU Medisin, Skottland 68.9 199 o.i. o.i. 68.9 301 60.7 257 67.1 257 NTNU Medisin, Tyskland 67.6 112 60.3 96 64.9 96 68.0 182 60.6 158 65.4 158 UIB Medisin 68.4 578 o.i. o.i. o.i. 68.4 831 60.0 724 65.9 724 o.i. UIO Medisin, høst 71.7 615 o.i. o.i. 71.7 899 62.2 768 68.8 768 UIO Medisin, vår 69.2 513 o.i. o.i. 69.2 711 60.3 606 66.4 606 UITØ Medisin 68.6 469 o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. 68.6 685 60.6 598 66.3 598 56.2 80 62.7 80 65.2 99 53.5 14 58.4 14 62.7 21 o.i. Rogaland Vernepleierhøgskole VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Ergoterapeut 49.5 38 39.9 10 50.0 69 43.3 25 Vernepleier 30.1 1 o.i. 38.3 7 33.5 1 Sámi allaskuvla/Samisk VARA HOVED høgskole ORD ORD ---------------------------- -------- -------- Allmennlærer Åpent Åpent Førskolelærer Åpent Åpent Samisk Åpent Åpent Universitetet i Bergen VARA HOVED ORD ORDP NN ORD ORDP NN ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- 1. avdeling jus 48.5 193 48.5 153 48.5 365 50.0 294 Arkeologi o.i. o.i. 60.2 48 54.5 27 Ex.phil. Åpent Åpent Hist.fil.-fag Alle Alle Medievitenskap o.i. o.i. 64.0 214 57.0 123 Odontologi 61.3 109 o.i. o.i. 61.3 169 55.7 116 59.0 18 Psykologi Alle Alle Realfag Alle Alle Samf.vit. fag Alle Alle Tannpleier 41.1 5 o.i. 41.1 11 35.2 3 Universitetet i Oslo VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Ernæring o.i. 51.1 2 54.2 21 52.5 9 Ex.phil./ex.fac Åpent Åpent Farmasi 56.4 96 o.i. 56.4 133 55.7 94 Hist.fil. fag Alle Alle IT, mikroelektronikk 56.3 29 57.5 21 56.3 72 57.5 46 IT, syst.utv./datak. 60.0 142 55.8 100 60.0 322 55.8 204 IT, tekn. programv. o.i. 55.0 33 58.5 112 55.0 74 Kriminologi Alle Alle Kristendom, teologi Åpent Åpent Odontologi, høst 63.8 137 o.i. 63.8 191 55.8 105 Odontologi, vår o.i. 55.4 68 62.0 156 55.4 94 Pedagogiske fag Alle Alle Realfag Alle Alle Rettsstudiet (Jus) 49.5 311 48.5 217 49.5 507 48.5 352 Samf.vit. fag Alle Alle Tannpleier 42.3 9 o.i. 44.4 21 40.7 7 Universitetet i Tromsø VARA HOVED ORD ORDP IHS NN NNP SAMISK ORD ORDP IHS NN NNP SAMISK ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- -------- ------ -------- -------- 1. avdeling jus o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. 47.8 124 47.5 86 39.9 8 43.4 3 o.i. Ex.phil. Åpent Åpent Farmasi o.i. o.i. o.i. 49.8 4 o.i. 59.6 53 55.0 36 50.1 9 52.2 6 o.i. Fiskehelse Åpent Åpent Fiskerikandidat o.i. o.i. o.i. 44.9 32 41.2 9 o.i. Havbruk Åpent Åpent Hist.fil. fag Åpent Åpent Medisin grunnfag Åpent Åpent Realfag Åpent Åpent Samf.vit. fag Åpent Åpent Siv.ing, fysikk Åpent Åpent Siv.ing, informatikk 40.5 1 o.i. Alle o.i. o.i. o.i. Alle Alle Alle Alle Alle o.i. Siv.ing,bioteknologi Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle


Tirsdag 7. august 2001 kl 08:55, www.samordnaopptak.no