POENGGRENSER 2000

Tabellen viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 8. august (VARA) og hovedopptaket 25. juli (HOVED). Poenggrensene går ned etterhvert som noen søkere sier fra seg sin plass og nye søkere tas inn. De grå tallene er antall søkere på venteliste i kvoten. Nedgangen i antall på vent fra 25. juli til 8. aug skyldes for en stor del at søkere frivillig har trukket seg fra ventelisten. (Søkerna kan stå på venteliste flere steder). Kode Forklaring ------ ------------------------------------------------------ ALLE Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud HOVED Hovedopptak, 25. juli VARA Suppleringsopptak (også kallt varaopptak), 9. august TRU Studiet er trukket fra årets opptak Åpent Åpent studium o.i. Poenggrense oppgis ikke. Enten fordi alle som fikk tilbud hadde tilbudsgaranti, eller fordi institusjonen ikke ønsket å oppgi grensen, eller de bestillte ingen tilbud fra SO her. ORD Ordinær kvote ORDP Ordinær primærvitnemålskvote FOR Forkurskvote 1A Gruppe 1A, førstegangsvitnemål uten tilleggspoeng 1B Gruppe 1B, førstegangsvitnemål med tilleggspoeng ASP Aspirantkvote DRAMA Dramafaglig kvote FIN Finnmarkskvote FINP Finnmark primærvitnemålskvote HALK Hallingdalskvote IHS Kvote for søkere med utdanning fra ingeniørhøgskole ISOK Kvote for Indre Sogn JNTNUK Jentekvote MILK Kvote for forsvaret NIFK Kvote for Norges idrettsforbund NN Nordnorsk kvote NN1A Gruppe 1A Nord-Norge NN1B Gruppe 1B Nord-Norge NN1C Gruppe 1C Nord-Norge NNP Nordnorsk primærvitnemålskvote NTF1A Gruppe 1A Nord-Troms og Finnmark NTF1B Gruppe 1B Nord-Troms og Finnmark NTF1C Gruppe 1C Nord-Troms og Finnmark PRA Praksiskvote ROGK Rogalandskvote SAMISK Samisk kvote TKURK Kvote for søkere med tilpasningskurs VET1 Primærvitnemålskvote YSOK Kvote fra Ytre Sogn og Fjordane Ansgar Teologiske VARA HOVED Høgskole ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Kristendom grunnfag Alle Alle Alle Alle Arkitekthøgskolen i VARA HOVED Oslo ORD ORD ---------------------------- -------- -------- Siv.industridesigner 18.0 2 18.0 2 Sivilarkitekt 17.0 6 17.0 6 Betanien sykepleierhøgskole VARA HOVED i Bergen ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Sykepleier 45.8 145 42.8 54 46.9 228 43.8 91 Det teologiske VARA HOVED Menighetsfakultet ORD ORD ---------------------------- -------- -------- Kristendom & teologi Åpent Åpent Diakonhjemmets VARA HOVED høgskolesenter ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Sosionom 47.3 40 Alle 49.3 90 39.0 10 Sosionom, deltid 41.3 14 41.9 21 Sykepleier 40.3 15 34.2 1 43.7 52 41.4 14 Diakonissehjemmets VARA HOVED høgskole ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Sykepleier 46.6 145 42.5 48 47.7 226 46.0 85 Dronning Mauds Minne VARA HOVED Høgskolen ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Førskolelærer Alle Alle 36.4 45 35.7 33 Høgskolen i Agder VARA HOVED ORD ORDP FOR ORD ORDP FOR ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- Allmennlærer 36.2 14 o.i. 36.2 25 37.8 15 Allmennlærer, real. o.i. o.i. Alle Alle Analytisk kjemi Alle Alle Alle Alle Biologi og kjemi Alle Alle Alle Alle Drama 50.5 20 54.7 63 Engelsk o.i. o.i. Alle Alle Fagovers. eng. o.i. o.i. 49.9 26 45.6 13 Fagovers., engelsk 55.8 31 o.i. 55.8 50 49.6 21 Fagoversetter fransk Alle Alle Alle Alle Fagoversetter tysk Alle Alle Alle Alle Fransk Alle Alle Alle Alle Førskolelærer Alle Alle Alle Alle Førskolelærer, delt. Alle Alle Alle Alle Heimkunnskap Alle Alle Historie o.i. o.i. 51.6 58 40.6 9 Høg.ing., bygg Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., data Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., elkraft Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., fly/båt Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., miljøtekn. o.i. o.i. o.i. Alle Alle Alle Høg.ing.,marintekn. Alle Alle Alle Alle Alle Alle IT og infosys 53.0 135 45.0 56 54.0 336 46.5 157 Idrett grunnfag 47.7 44 49.9 166 Informatikk/mat. Alle Alle Alle Alle Ing., marintekn. Alle Alle Ingeniør, bygg Alle Alle Ingeniør, maskin Alle Alle Kristendom m/livssyn o.i. Alle Kunst og håndverk 52.0 30 55.0 89 Mediekunnskap 56.4 66 57.3 180 Musikk 51.8 29 53.4 76 Nordisk Alle Alle Alle Alle Off. administrasjon Alle Alle Alle Alle Realfag, 1-4 år Alle Alle Alle Alle Siv.ing., IKT o.i. o.i. o.i. 51.0 33 50.4 28 Alle Sosionom 49.3 106 43.2 36 50.8 226 45.3 89 Sykepl., Arendal 38.0 23 33.5 8 39.1 44 35.3 16 Sykepl., Kr. sand 45.0 95 42.7 38 45.3 186 44.2 83 Teknisk-økon. Alle Alle Alle Alle Tysk Alle Alle Utviklingsstudiet 55.4 57 51.2 24 57.8 149 54.0 65 Vernepl., Arendal 41.5 25 35.0 5 45.1 63 35.9 18 Øk./adm., Grimstad Alle Alle Alle Alle Øk./adm., Kr.sand 47.6 118 o.i. 47.6 224 46.9 149 Høgskolen i Akershus VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Husøkonom Alle Alle Kostøkonom Alle Alle Produktdesign 49.6 23 o.i. 49.6 29 41.3 9 Sykepleier 32.8 8 Alle 32.8 5 Alle Sykepleier, deltid 43.1 23 o.i. 43.3 33 Alle Vernepleier Alle o.i. Alle Alle Vernepleier, deltid Alle o.i. Alle Alle Yrkesfagl. Formgiv. Alle Alle Yrkesfagl. Helse/sos Alle Alle Yrkesfagl. Hot/nær.m Alle Alle Høgskolen i Bergen VARA HOVED ORD ORDP FOR ORD ORDP FOR ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- Allmennlærer 43.5 94 40.4 44 45.8 249 43.5 142 Allmennlærer, musikk o.i. o.i. 51.0 62 47.9 36 Alm.lærer.m/naturfag Alle Alle Alle Alle Bioingeniør 52.7 37 51.9 25 53.8 64 52.2 46 Ergoterapeut 50.9 118 45.2 71 52.4 255 48.6 137 Fysioterapeut 60.6 525 54.0 309 61.1 1080 54.6 639 Førskolelærer Alle Alle Alle Alle Høg.ing., automat. o.i. o.i. o.i. Alle Alle Alle Høg.ing., bygg Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., data 53.3 102 49.6 54 o.i. 54.0 159 49.7 92 41.0 13 Høg.ing., elektron. 42.2 1 o.i. o.i. Alle Alle Alle Høg.ing., elkraft Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., fartøytek. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., kjemi Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., prod.tekn. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing.,marintekn. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing.,miljø/havbr Alle Alle Alle Alle Alle Alle Ingeniør, Elektro TRU TRU Ingeniør, maskin Alle Alle Jordskifte Alle Alle Alle Alle Radiograf 50.9 146 45.7 66 51.5 254 46.2 127 Sosionom 53.5 240 o.i. 53.5 443 48.1 186 Sykepleier 48.7 292 44.2 134 49.0 517 45.4 259 Vernepleier 43.6 69 o.i. 43.6 98 36.8 21 Yrkesfagl. elektro Alle Alle Yrkesfagl. mekanisk Alle Alle Økonomi og adm. 58.0 274 o.i. 58.0 591 52.3 353 Høgskolen i Bodø VARA HOVED ORD ORDP PRA ORD ORDP PRA ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- Akvakultur Åpent Åpent Åpent Åpent Akvakultur/fiskeri Åpent Åpent Åpent Åpent Allmennlærer Alle Alle Alle Alle Barnevernspedagog 39.0 11 Alle 40.3 40 31.3 4 Biologi/kjemi Alle Alle Alle Alle Eksportmarkedsføring o.i. o.i. 47.9 51 42.0 20 Examen Phil. Åpent Åpent Fiskeri/kvalitet Åpent Åpent Åpent Åpent Fiskeriøkonomi Åpent Åpent Åpent Åpent Førskolelærer Alle Alle Alle Alle Historie Alle Alle Alle Alle IT og økonomi 45.2 30 o.i. 46.0 54 39.0 18 Informasjonstekn. o.i. o.i. 51.4 153 41.4 47 Journalist o.i. o.i. 61.8 341 52.6 11 Kommunalkandidat Alle Alle Alle Alle Kroppsøv., årsstud. 45.4 8 47.7 19 Kulturkunnskap Åpent Åpent Kunst/håndv.,årsstud 40.7 4 48.9 17 Mediekunnskap TRU TRU Musikk, årsstudium 45.5 4 48.4 16 Nordisk språk/litt. Åpent Åpent Organisasjon og adm. Åpent Åpent Åpent Åpent Realfag med IT/kjemi Alle Alle Alle Alle Sosionom 41.1 17 o.i. 42.2 57 33.0 4 Statsvitenskap Åpent Åpent Åpent Åpent Sykepl., Mo i Rana 39.8 16 Alle 40.9 23 Alle Sykepleier, Bodø 44.9 83 39.5 23 44.9 127 40.1 35 Velferdssosiologi Alle Alle Alle Alle Øk./adm. m/regnskap Alle Alle Alle Alle Økonomi og adm. Åpent Åpent Åpent Åpent Høgskolen i Buskerud VARA HOVED ORD ORDP FOR ORD ORDP FOR ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- Engelsk Alle Alle Høg.ing., data Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., optikk Alle Alle Alle Alle Alle Alle Informatikk/1-årig Alle 42.7 26 Informatikk/2-årig 41.3 11 32.0 2 44.7 63 36.6 21 Ingeniør, elektro Alle Alle Ingeniør, maskin Alle Alle Juridiske fag Alle Alle Matematikk, deltid Alle Alle Norsk, deltid Alle Alle Statsvitenskap Alle Alle Alle Alle Sykepleier 43.7 50 Alle 44.8 99 32.1 10 Visuell kommunikasj. Alle o.i. 43.7 1 Alle Øk./adm., Kongsberg Alle Alle Alle Alle Øk.og adm, Hønefoss Alle Alle Alle Alle Høgskolen for Diakoni VARA HOVED og Sykepleie ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Sykepleier Alle Alle Alle Alle Høgskolen i Finnmark VARA HOVED ORD ORDP FIN FINP SAMISK ORD ORDP FIN FINP SAMISK ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- 3-årig øk/adm Alle Alle Alle Alle Allmennlærer Alle Alle Alle Alle Barnevernspedagog Alle Alle Alle Alle Bedriftsøkonomi Åpent Åpent Åpent Åpent Engelsk Alle Alle Alle Alle Førskolelærer Alle Alle Alle Alle Hotelladministrasjon Alle Alle Alle Alle IT, 1 år Alle Alle 40.7 11 Alle IT, 3 år Alle Alle 44.4 26 32.3 1 Idrett Alle Alle Alle Alle Kristendom Åpent Åpent Åpent Åpent Kulturfag Åpent Åpent Åpent Åpent Mediekunnskap Alle Alle Off. styring og øk. Åpent Åpent Åpent Åpent Reiseliv og turisme Alle Alle Alle Alle Russisk, merkantil Alle Alle Alle Alle Samfunnsøkonomi Alle Alle Alle Alle Sosionom Alle Alle Alle Alle Statsvitenskap Alle Alle Alle Alle Sykepl., Hammerfest 35.6 1 34.0 1 o.i. o.i. o.i. 37.9 12 35.3 7 Alle Alle Alle Yrkesfagl. Helse/sos Alle Alle Økonomi og adm. Åpent Åpent Åpent Åpent Høgskolen i Gjøvik VARA HOVED ORD ORDP FOR ORD ORDP FOR ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- Data- og multimedia 50.3 75 41.3 25 53.0 210 44.9 79 Høg.ing., bygg Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., data Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., grafisk Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Natur- og miljøfag Alle Alle Realfag Alle Alle Alle Alle Skogbruksfag Alle Alle Alle Alle Sykepleier o.i. o.i. 36.8 28 33.7 13 Høgskolen i Harstad VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Barnevernspedagog 39.3 10 o.i. 40.0 21 Alle Engelsk Åpent Åpent Åpent Åpent Reiseliv og turisme Åpent Åpent Åpent Åpent Statsvitenskap Åpent Åpent Åpent Åpent Sykepleier 47.2 45 o.i. 47.2 80 38.3 13 Sykepleier, deltid 41.3 13 o.i. 43.0 19 Alle Varehandel/distr. Åpent Åpent Åpent Åpent Vernepl. desentr. Alle Alle Alle Alle Vernepleier Åpent Åpent Åpent Åpent Vernepleier, deltid Åpent Åpent Åpent Åpent Økonomi og adm. Åpent Åpent Åpent Åpent Høgskolen i Hedmark VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Adm. databehandling Alle Alle Alle Alle Adm. og ledelse Åpent Åpent Åpent Åpent Allmennlærer, Hamar Alle Alle Alle Alle Allmennlærer, musikk Alle Alle Alle Alle Allmennlærer,Elverum Alle Alle Alle Alle Bedriftsøkonomi Åpent Åpent Åpent Åpent Bioteknologi Åpent Åpent Åpent Åpent Engelsk, Hamar Alle Alle Alle Alle Faglærer,kroppsøv. o.i. o.i. Alle Alle Førskolelærer Åpent Åpent Åpent Åpent Idrett Alle o.i. 38.5 8 42.5 6 Info-/samf.kontakt Alle o.i. Alle Alle Informatikk Alle o.i. Alle Alle Informatikk, Hamar 49.4 42 41.4 10 50.7 123 42.2 41 Kommunal økonomi Alle Alle Alle Alle Landbruksteknikk Åpent Åpent Åpent Åpent Markedsf.og internas Alle Alle Alle Alle Mediekunnskap o.i. o.i. Alle Alle Miljøteknologi Åpent Åpent Åpent Åpent Norsk grunnfag Alle Alle Alle Alle Revisjon Åpent Åpent Åpent Åpent Samfunnsfag Åpent Åpent Åpent Åpent Skogbruk Åpent Åpent Åpent Åpent Skogbruk, 1-årig Alle Alle Alle Alle Sykepleie o.i. o.i. 41.0 16 Alle Sykepleier 30.9 7 25.6 2 Alle Alle Utmarksforv.1-årig Alle Alle Alle Alle Utmarksforv.3-årig Alle Alle Alle Alle Økologisk landbruk Åpent Åpent Åpent Åpent Økonomi og adm. Åpent Åpent Åpent Åpent Høgskolen i Lillehammer VARA HOVED ORD ORDP SAMISK ORD ORDP SAMISK ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- Barnevernspedagog 42.5 74 38.3 35 42.6 118 38.4 56 Ex.phil. Åpent Åpent Filmvitenskap o.i. o.i. 44.7 51 39.5 23 Geografi Alle Alle Alle Alle Kunsthistorie Alle Alle Alle Alle Medieteknikk o.i. o.i. 25.0 12 Alle Norsk & intern. pol. Alle Alle Alle Alle OOS Alle Alle Alle Alle Pedagogikk Alle Alle Alle Alle Programproduksjon o.i. 25.0 4 Reiseliv 37.1 9 35.8 6 37.1 24 40.3 13 Samfunnsplanlegging Alle Alle Alle Alle Samtidshistorie Alle Alle Alle Alle Sosionom 45.7 90 38.7 25 46.0 160 38.7 52 Vernepleier Alle Alle Alle Alle Økonomi og adm. 44.3 24 41.2 13 44.3 52 41.2 31 Høgskolen i Molde VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Akvakultur/økonomi Alle Alle Alle Alle Bedriftsøkonomi Alle Alle Alle Alle Informatikk 44.7 25 37.4 13 47.3 94 41.0 46 Innkjøpsøkonomi Alle Alle Alle Alle Matematikk Alle Alle Alle Alle Statsvitenskap,Molde Alle Alle Alle Alle Sykepleier 43.1 39 39.3 20 46.3 75 40.4 33 Transportøkonomi/log Alle Alle Alle Alle Økonomi og adm. Alle Alle Alle Alle Høgskolen i Narvik VARA HOVED ORD ORDP FOR ORD ORDP FOR ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- Data-og elektrotekn. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing, miljø Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Høg.ing, romtekn. Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Høg.ing., Alta Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., bygg Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Høg.ing., data Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., elektron. Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Høg.ing., elkraft Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Høg.ing., maskin Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Ing.des og prodtekn. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Integr. bygningstekn Alle Alle Alle Alle Alle Alle Sykepleier 41.0 18 o.i. 41.8 29 Alle Yrkesfagl. elektro o.i. o.i. Yrkesfagl. mekanikk Alle Alle Høgskolen i Nesna VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Allmennlærer Alle Alle Alle Alle Engelsk Alle Alle Alle Alle Fagl. prakt.-est.fag Alle Alle Alle Alle Førskolelærer Alle Alle Alle Alle IT-kandidat Alle Alle 43.5 26 32.5 7 Idrett Alle Alle Alle Alle Informatikk Alle Alle 39.3 6 31.8 2 Kroppsøving Alle Alle Musikk Alle Alle Alle Alle Naturfag Alle Alle Alle Alle Høgskolen i Nord- VARA HOVED Trøndelag ORD ORDP FOR ORD ORDP FOR ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- Allmennlærer Alle Alle Alle Alle Biologi Alle Alle Engelsk Alle Alle Friluftsliv Alle 56.4 80 Førsk.l. delt. Alle Alle Alle Alle Førskolelærer Alle Alle Alle Alle Geografi Alle Alle Alle Alle Husdyrbruk Alle Alle Alle Alle Høg.ing., elektron. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., kjemi Alle Alle Alle Alle Alle Alle Informasjonstekn. 36.8 6 33.6 2 47.2 99 39.3 40 Informatikk Alle Alle 46.3 37 Alle Komm.øk og ledelse Alle Alle Alle Alle Kroppsøving Alle 44.7 28 Landbruk/bygdeutv. Alle Alle Alle Alle Landbruksøkonomi Alle Alle Alle Alle Matematikk Alle Alle Miljøøkonomi Alle Alle Alle Alle Naturforvaltning Alle Alle Alle Alle Norsk Alle Alle Skogbruksfag Alle Alle Alle Alle Sosiologi Alle Alle Alle Alle Sykepleier, Levanger 43.6 114 o.i. 43.6 164 38.5 49 Sykepleier, Namsos 40.0 36 32.5 6 40.0 53 34.0 10 Vernepleier Alle Alle Alle Alle Økonomi og adm. Alle Alle Alle Alle Høgskolen i Oslo VARA HOVED ORD ORDP FOR DRAMA NN PRA SAMISK ORD ORDP FOR DRAMA NN PRA SAMISK ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- --------- -------- -------- -------- Allmennlærer 43.8 60 37.4 12 45.8 187 39.6 67 Barnevern, deltid Alle Alle Barnevernspedagog 49.8 171 42.4 59 51.8 423 44.5 159 Bibliotekar 44.6 17 o.i. 47.5 44 Alle Billedvev/form/farge Alle Alle Bioingeniør 45.0 8 35.8 2 46.8 21 42.5 11 Drama og teater 58.6 63 58.7 33 59.4 154 62.7 65 Engelsk 48.7 33 51.3 116 Ergoterapeut 48.9 79 41.9 34 49.4 206 44.3 102 Fagl. kunst/håndv. 45.9 11 Alle 48.2 33 36.3 2 Formgivning/søm Alle 48.8 20 Formgivning/veving Alle 42.8 2 Fysio/mensendieck 58.7 247 51.9 122 58.7 455 51.9 235 Fysioterapeut 59.3 505 52.7 273 59.4 1046 52.9 588 Førskolelærer Alle Alle Alle Alle Førskolelærer, delt. Alle Alle Høg.ing., bygg Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., data 43.9 25 o.i. o.i. 43.9 35 45.8 20 Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., kjemi Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Ingeniør, maskin Alle Alle Journalist 66.5 371 62.4 24 66.6 804 62.6 41 Kommunalkandidat Alle Alle 43.7 18 Alle Kunst/håndv./tekstil 50.1 11 54.1 54 Kunst/håndverk/tegn. o.i. 58.0 149 Radiograf 48.5 121 o.i. 48.5 206 43.4 97 Reseptar o.i. o.i. o.i. o.i. 40.6 9 41.0 5 Alle o.i. Sosionom 50.5 167 41.5 44 52.6 432 43.0 128 Sosionom, deltid 46.6 42 49.0 66 Sykepleier 38.0 41 o.i. 38.0 55 Alle Sykepleier, deltid 41.6 21 o.i. 41.6 38 Alle Tanntekniker 49.5 19 o.i. o.i. o.i. 49.5 27 46.6 10 Alle o.i. U-landsstudium 59.5 80 60.4 231 Økonomi og adm./rev. 47.7 72 41.4 30 55.6 445 46.4 179 Høgskulen i Sogn og VARA HOVED Fjordane ORD ORDP FOR HALK ISOK YSOK ORD ORDP FOR HALK ISOK YSOK ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- --------- -------- Akvakultur Alle Alle Alle Alle Allm.l. delt.Halling Alle Alle Alle Alle Allm.l.delt.Sogn/Fj. 45.2 30 45.8 25 46.9 46 47.9 41 Allmennlærar Alle Alle Alle Alle Barnevernspedagog 41.8 41 39.8 17 42.4 65 40.0 29 Biologi og kjemi Alle Alle Alle Alle Engelsk Alle Alle Alle Alle Ex.phil. Åpent Åpent Førskl.delt.Halling Alle Alle Alle Alle Førskl.delt.Sogn/Fj. Alle Alle Alle Alle Førskl.delt.Sogndal Alle Alle Alle Alle Førskulelærar Alle Alle Alle Alle Geologi og kjemi Alle Alle Alle Alle Høg.ing., data Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Alle Alle Alle Alle Idrett 40.3 7 o.i. 40.3 14 42.9 9 Informasjonsbeh. 49.3 14 o.i. 49.3 32 Alle Natur og miljø,basis Alle Alle Alle Alle Natur og miljø,hovud Alle Alle Alle Alle Org./adm. vitenskap Alle Alle Alle Alle Reiseliv Alle Alle Alle Alle Samfunnsfag Alle Alle Alle Alle Sjukepleiar o.i. o.i. 41.3 62 37.8 26 Sosionom o.i. o.i. 42.1 58 38.1 17 Ungdomssosiologi Alle Alle Alle Alle Vernepleiarutdanning Alle Alle Alle Alle Zoologi og kjemi Alle Alle Alle Alle Økonomi og adm. o.i. o.i. 39.5 18 41.4 12 Økonomi og info.beh. 37.2 3 34.8 1 41.1 18 38.6 8 Høgskolen i Stavanger VARA HOVED ORD ORDP FOR PRA SAMISK ORD ORDP FOR PRA SAMISK ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- Allmennlærer 42.0 45 37.3 16 42.9 104 39.2 51 Barnevernspedagog 45.4 155 41.4 66 45.4 286 41.7 135 Engelsk o.i. 37.3 8 43.6 38 37.6 16 Fransk grunnfag Alle Alle Alle Alle Førskolelærer Alle o.i. 30.0 2 Alle Historie 46.8 23 o.i. 46.8 43 Alle Hotelledelse Alle Alle Høg.ing., bygg Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., data 53.7 91 49.3 40 o.i. 53.7 129 49.5 57 41.8 25 Høg.ing., elektro Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., kjemi Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., petroleum Alle Alle Alle Alle Alle Alle Ingeniør, bygg Alle Alle Journalist o.i. o.i. 63.9 504 57.3 17 Kjøkken/rest.ledelse Alle Alle Kristendom Alle Alle Alle Alle Kroppsøving 44.2 26 47.2 84 Kunst-/kulturforvalt 39.7 1 Alle 48.4 30 36.6 1 Matematikk Alle Alle Alle Alle Medieteknikk 56.4 12 o.i. o.i. o.i. 56.4 23 49.2 11 Alle Alle Nordisk Alle Alle Alle Alle Personalledelse 53.9 121 43.0 22 54.0 220 43.3 55 Reiselivsledelse 53.0 181 49.1 93 54.2 437 49.4 238 Siv.ing. petroleum Alle Alle Alle Alle Alle Alle Siv.ing., inf.tekn. 54.2 25 o.i. o.i. 54.2 39 49.8 19 37.3 6 Siv.ing., offshore Alle Alle Alle Alle Alle o.i. Siv.ing., petr.øk. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Siving. samf.sikkerh Alle Alle Alle Alle Alle o.i. Sosionom 47.3 155 41.3 52 47.8 278 41.3 105 Sykepleier 46.4 173 40.7 66 46.4 285 40.7 115 Tysk Alle Alle Alle Alle Økonomi og adm. 50.4 133 45.0 68 50.6 277 45.1 141 Økonomi/informatikk 54.7 99 48.0 46 55.5 242 49.4 105 Høgskolen Stord/Haugesund VARA HOVED ORD ORDP FOR ASP ORD ORDP FOR ASP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- Allmennlærar o.i. o.i. Alle Alle Fagl. prakt.-est.fag o.i. Alle Alle Alle Førskulelærar Alle Alle Alle Alle Høg.ing, sikkerhet Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Nautikk Alle Alle Alle Alle Alle Alle Sjukepleiar, Stord o.i. o.i. 40.2 70 36.3 37 Sykepl., Haugesund o.i. o.i. 42.2 110 38.9 53 Økonomi og adm. Alle Alle 35.0 15 37.7 12 Høgskolen i Sør-Trøndelag VARA HOVED ORD ORDP FOR TKURK ORD ORDP FOR TKURK ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- Allmennlærer 47.0 170 43.6 86 47.1 278 43.6 152 Allmennlærer, real. 43.3 18 40.0 8 43.4 34 40.0 14 Audiograf 47.5 53 40.5 10 49.2 104 42.1 22 Barnevernspedagog 47.1 243 42.5 112 48.4 432 44.0 212 Bioingeniør 35.7 1 o.i. Alle Alle Drift EDB-systemer 56.3 179 o.i. 56.3 277 43.8 67 Ergoterapeut 47.2 133 42.4 58 49.1 284 45.5 140 Fysioterapeut 60.0 503 54.0 317 60.6 1029 55.2 625 Høg.ing., bygg Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., data 52.2 85 o.i. o.i. 52.2 120 48.2 70 Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., kjemi Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., metallurgi Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., transport Alle Alle Alle Alle Alle Alle Informasjonsbehandl. 58.8 146 44.2 41 61.0 270 44.9 71 Ingeniør, elektron. Alle Alle Ingeniør, maskin Alle Alle Næringsmiddeltekn. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Radiografutdanning o.i. o.i. 53.6 429 47.3 176 Sosionom 48.0 179 41.3 60 50.0 367 44.6 148 Sykepleier 47.6 317 44.4 128 48.1 561 44.9 258 Tegnspråk 50.3 64 42.7 23 52.4 104 43.7 38 Vernepleier Alle Alle Alle Alle Økonomi og adm. o.i. o.i. 47.1 319 45.6 173 Høgskolen i Telemark VARA HOVED ORD ORDP FOR ORD ORDP FOR ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- Allmennlærer Alle Alle Alle Alle Allmennlærer,realfag Alle Alle Alle Alle Barnevernspedagog 46.0 82 41.2 41 46.0 143 41.2 71 Bokbransjefag Alle Alle Alle Alle Bokbransjefag, 2 år Alle Alle Alle Alle Engelsk Alle Alle Alle Alle Ex.phil. Åpent Åpent Fagl. kunst/håndv. Alle Alle Alle Alle Fagl. prakt.-est.fag Alle Alle Alle Alle Folkekunst Alle Alle Alle Alle Folkemusikk Alle Alle Alle Alle Friluftsliv, 1 år o.i. o.i. 64.4 134 55.3 46 Friluftsliv, 2 år o.i. o.i. 57.8 92 50.0 32 Førsk.l. Drammen Alle Alle Alle Alle Førskolelærer Alle Alle Alle Alle Historie Alle Alle Alle Alle Høg.ing, IT og autom Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., automat. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., bygg Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., elkraft Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., kjemi Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing.,elektronikk Alle Alle Alle Alle Alle Alle Idrett Alle Alle 35.4 6 39.4 4 Informatikk, 1 år Alle o.i. 42.1 24 32.2 3 Informatikk, 2 år 40.1 5 31.2 1 45.0 53 35.6 15 Informatikk/økonomi Alle Alle Alle Alle Ingeniør, elkraft Alle Alle Kulturarbeid, 1 år Alle Alle Alle Alle Kulturarbeid, 2 år Alle Alle Alle Alle Kulturarbeid, 3år Alle Alle Alle Alle Kunst/håndverk o.i. 37.7 4 42.8 12 39.4 6 Landbruksøkonomi Alle Alle Alle Alle Matematikk Alle Alle Alle Alle Natur og miljø,basis Alle Alle Alle Alle Natur og miljø,hoved Alle Alle Alle Alle Norsk Alle Alle Alle Alle Revisjon Alle Alle Alle Alle Siv.ing, Prosessaut. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Siv.ing, Prosesstekn Alle Alle Alle Alle Alle Alle Siv.ing,ind miljøte Alle Alle Alle Alle Alle Alle Sykepleier 44.4 41 30.8 2 44.7 85 33.8 12 Tegning, bilde Alle Alle Alle Alle Vernepleier 40.6 12 o.i. 40.6 15 Alle Økonomi og adm. Alle Alle Alle Alle Høgskolen i Tromsø VARA HOVED ORD ORDP FOR ASP NN NNP SAMISK ORD ORDP FOR ASP NN NNP SAMISK ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- --------- -------- -------- -------- Allmennlærer Alle Alle Alle Alle Bedriftsøkonomi Alle Alle Alle Alle Bioingeniør Alle o.i. o.i. o.i. o.i. 45.6 3 47.0 2 Alle Alle Alle Ergoterapeut o.i. o.i. 44.9 15 39.2 5 o.i. 53.7 118 47.7 51 47.2 26 40.5 7 Alle Fagl. prakt.-est.fag Alle Alle Alle Alle Fysioterapeut o.i. o.i. 59.2 97 52.9 48 o.i. 64.5 667 54.3 369 60.4 148 53.0 70 57.1 17 Førskolelærer Alle Alle Alle Alle Høg.ing., automat. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., data 46.1 11 o.i. o.i. 46.1 13 Alle 49.0 2 Høg.ing., nautikk Alle o.i. o.i. o.i. 41.1 2 45.1 1 Alle o.i. Høg.ing.,martekn.dr. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing.,miljø/havbr Alle Alle Alle Alle Alle Alle Radiograf o.i. o.i. 48.4 28 39.6 8 o.i. 56.0 154 44.4 54 50.5 46 41.1 11 Alle Sykepleier o.i. o.i. 47.0 67 40.6 15 o.i. 55.0 223 51.3 70 48.2 98 42.9 22 45.8 9 Tannpleier o.i. o.i. 37.9 2 o.i. o.i. 47.3 21 40.2 3 41.7 6 Alle Alle Øk.adm. Alle Alle 38.0 7 34.1 3 Høgskolen i Vestfold VARA HOVED ORD ORDP FOR ASP ORD ORDP FOR ASP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- Allmennlærer o.i. o.i. Alle Alle Allmennlærerutd. o.i. o.i. Alle Alle Fritidspedagogikk Alle Alle Førsk.l. -delt. Alle Alle Alle Alle Førskolelærer Alle Alle Alle Alle Historie Alle Alle Alle Alle Høg.ing., data Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Informatikk 53.7 76 41.2 18 53.7 159 42.3 47 Ing.mar. el.-autom. Alle Alle Ingeniør, elektron. Alle Alle Ingeniør, maskin Alle Alle Kroppsøving Alle Alle Maritim utdanning Alle Alle Alle Alle Alle Alle Sosiologi Alle Alle Alle Alle Sykepleier 44.3 57 38.7 4 44.3 91 39.2 19 Økonomi og adm. 46.9 42 42.3 16 47.5 87 42.5 40 Høgskulen i Volda VARA HOVED ORD ORDP PRA ORD ORDP PRA ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- Allm.l.delt. Kr.Sund o.i. Alle Allmennlærar Alle Alle Alle Alle Allmennlærar, deltid Alle Alle Alle Alle Animasjonsfilm 54.3 9 o.i. 54.3 10 42.5 2 Barnevernspedagog 38.1 12 o.i. 38.1 27 34.1 14 Engelsk Alle Alle Ex.phil./ex.fac. Alle Alle Forming o.i. 48.7 8 Førskulelærar Alle Alle Alle Alle Førskulelærar,deltid Alle Alle Alle Alle Historie Alle Alle Alle Alle IT, deltid Volda Alle Alle Informasjon o.i. o.i. 58.8 51 Alle Informasjonstekn. 41.2 6 41.2 14 Journalist/avis 64.4 227 o.i. 64.4 469 58.8 15 Journalist/fjernsyn 65.0 204 o.i. 65.0 415 62.6 16 Journalist/radio 61.9 133 o.i. 61.9 253 55.0 6 Kateket Alle Alle Alle Alle Komm. planl. og adm. Alle Alle Alle Alle Kristendom Alle Alle Alle Alle Kroppsøving Alle 36.1 3 Kyrkjeverje Alle Alle Alle Alle Matematikk Alle Alle Mediekunnskap o.i. Alle Musikk 47.2 18 47.2 36 Naturfag Alle Alle Norsk Alle Alle Alle Alle Pedagogikk Alle Alle Samfunnsfag Alle Alle Samfunnskunnskap Alle Alle Alle Alle Samfunnsplanlegging Alle Alle Alle Alle Sosionom 43.0 24 o.i. 43.0 45 33.3 6 Tysk Alle Alle Alle Alle Høgskolen i Østfold VARA HOVED ORD ORDP FOR ORD ORDP FOR ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- Allmennlærer 33.3 6 o.i. 33.3 6 Alle Bioingeniør Alle Alle Alle Alle Engelsk Alle Alle Alle Alle Engelsk, merkantil Alle Alle Alle Alle Fransk merkantil Alle Alle Alle Alle Førskolelærer Alle Alle Alle Alle Høg.ing., bygg Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., data o.i. o.i. o.i. Alle Alle Alle Høg.ing., elektro Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., kjemi Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Idrett 39.3 10 39.3 16 Informatikk, 1 år 56.5 89 42.6 17 56.6 203 44.3 47 Informatikk, 2-3 år 53.5 126 44.7 43 53.9 284 45.1 99 Natur og miljø Alle Alle Samfunnsfag Alle Alle Statsvitenskap Alle Alle Alle Alle Sykepleier 38.8 39 33.2 10 39.0 53 33.2 15 Sykepleier, deltid 45.6 30 o.i. 45.6 41 Alle Tysk Alle Alle Alle Alle Tysk merkantil Alle Alle Alle Alle Vernepleier Alle Alle Alle Alle Vernepleier, deltid Alle Alle Alle Alle Økonomi og adm. Alle Alle Alle Alle Høgskolen i Ålesund VARA HOVED ORD ORDP FOR ASP ORD ORDP FOR ASP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- Adm. og ledelse 37.3 5 33.3 1 37.3 6 34.7 2 Akvatisk biologi Alle Alle Alle Alle Bioingeniør Alle Alle Alle Alle Biologi Alle Alle Alle Alle Eksportmarkedsføring 46.4 23 o.i. 50.3 61 46.8 28 Ex.phil. Åpent Åpent Geogr. infosystemer Alle Alle Alle Alle Høg.ing, teletekn. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., automat. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., bygg Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., data o.i. o.i. o.i. 38.6 2 Alle Alle Høg.ing., elkraft TRU TRU TRU TRU TRU TRU Høg.ing., marintekn. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høg.ing., maskin Alle Alle Alle Alle Alle Alle Ingeniør, marin Alle Alle Maritim utd., maskin TRU TRU TRU TRU TRU TRU Maritim utd.,nautikk Alle Alle Alle Alle Alle Alle Næringsmiddeltekn. Alle Alle Alle Alle Sjukepleiar 35.1 14 o.i. 40.2 63 36.0 30 Kunsthøgskolen i Oslo/ VARA HOVED SHKS ORD ORD ---------------------------- -------- -------- Farge o.i. o.i. Interiør og møbel o.i. o.i. Keramikk o.i. o.i. Klær og kostymer o.i. o.i. Metall o.i. o.i. Tekstil o.i. o.i. Vis. kommunikasjon o.i. o.i. Menighetssøsterhjemmets VARA HOVED Høgskole ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Sykepleier 37.0 3 Alle 40.8 16 41.5 6 Norges Handelshøyskole VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Fransk Alle Alle Alle Alle Siviløkonom 59.6 905 o.i. 59.6 1598 55.2 1224 Tysk Alle Alle Alle Alle Norges idrettshøgskole VARA HOVED ORD ORDP MILK NIFK ORD ORDP MILK NIFK ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- Idrett grunnfag 51.0 61 46.8 39 o.i. o.i. 51.0 84 47.0 56 Alle Alle Norges landbrukshøgskole VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Arealpl./eiendomsfag Alle Alle Alle Alle Husdyrfag, HiNT Alle Alle Alle Alle Husdyrfag, UiTØ Alle Alle Alle Alle Karttekniske fag Alle Alle Alle Alle Landskapsarkitektur 53.2 20 o.i. 53.2 39 48.6 22 Naturforv., HIT o.i. o.i. 57.4 29 53.4 22 Naturforv., UiTØ o.i. o.i. 47.8 4 49.0 4 Naturforvaltning,HIF Alle Alle Alle Alle Naturvitenskap Alle Alle Alle Alle Næringsmiddelfag Alle Alle Alle Alle Plantevitenskap Alle Alle Alle Alle Skogfag Alle Alle Alle Alle Tekniske fag Alle Alle Alle Alle Øk. og ressursforv. Alle Alle Alle Alle Norges teknisk- VARA HOVED naturvitenskapelige ORD ORDP IHS JNTNUK ORD ORDP IHS JNTNUK univ. ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- Ex.phil. Åpent Åpent FFV gr.fag 64.8 110 o.i. 64.8 212 59.9 116 Hist.fil. fag Åpent Åpent Åpent Åpent Idrett 53.0 66 47.2 42 55.6 136 49.6 87 Musikk gr.f. o.i. o.i. 51.2 20 50.5 17 Realfag Åpent Åpent Åpent Åpent Samf.vit. fag Åpent Åpent Åpent Åpent Siv.ing. komm.tekn. 58.8 412 o.i. 2.26 5 o.i. 58.8 591 57.9 529 2.26 7 58.7 74 Siv.ing., bygg&miljø 37.0 2 o.i. 3.41 1 Alle Alle Alle Siv.ing., datatekn. o.i. o.i. 2.40 12 o.i. 57.7 580 55.9 498 2.40 22 53.0 27 Siv.ing., elkraft o.i. o.i. 3.10 6 o.i. o.i. 3.10 8 Siv.ing., fys.&mat. 51.0 25 o.i. o.i. 51.0 41 55.2 37 o.i. Siv.ing., geo.&petr. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Siv.ing., ind. økon. 64.7 453 o.i. o.i. 64.7 675 59.9 536 o.i. Siv.ing., kjemi Alle Alle Alle Alle Alle Alle Siv.ing., mat.tekn. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Siv.ing., prod.utv. 34.7 1 o.i. Alle Alle Alle Alle Siv.ing., tekn. des. o.i. o.i. o.i. 65.6 264 61.8 224 o.i. Siv.ing., tekn. kyb. 58.0 215 o.i. 2.69 4 58.0 312 56.2 269 2.69 7 Siv.ing.,elektronikk 52.0 122 o.i. Alle 52.0 172 52.4 153 Alle Siv.ing.,marin tekn. 44.2 5 o.i. Alle 44.2 13 49.8 11 Alle Siv.ing.energi/miljø 51.2 32 o.i. Alle 51.2 49 52.6 42 Alle Sivilarkitekt 57.3 170 o.i. 2.65 2 57.3 244 54.6 205 2.65 3 Norges veterinærhøgskole VARA HOVED ORD VET1 ORD VET1 ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Dyrepleier 55.6 34 51.2 24 56.7 56 52.1 38 Veterinær, Oslo o.i. o.i. 65.9 168 57.0 122 Norsk Lærerakademi VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Allmennlærer Alle Alle Alle Alle Ex phil/ex fac Åpent Åpent Førskolelærer Alle Alle Alle Alle Kristendom Alle Alle Alle Alle Pedagogikk Alle Alle Alle Alle Opptakssentralen Medisin VARA HOVED ORD 1A 1B NN1A NN1B NN1C NTF1A NTF1B NTF1C SAMISK ORD 1A 1B NN1A NN1B NN1C NTF1A NTF1B NTF1C SAMISK ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- --------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ NTNU Medisin 70.1 749 62.5 664 68.2 664 70.1 1075 62.6 955 68.3 955 NTNU Medisin, Irland o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. NTNU Medisin, Liverpool o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. NTNU Medisin, Malta TRU TRU TRU TRU TRU TRU NTNU Medisin, NSW, Sydney 69.3 194 62.0 167 66.6 167 69.3 302 62.8 263 67.0 263 NTNU Medisin, Nederland TRU TRU TRU TRU TRU TRU NTNU Medisin, Newc., Aust o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. o.i. NTNU Medisin, Newc., Engl TRU TRU TRU TRU TRU TRU NTNU Medisin, Skottland 69.5 265 o.i. 67.2 224 70.4 392 63.0 333 69.4 333 NTNU Medisin, Tyskland o.i. 59.4 145 o.i. 67.7 257 59.5 217 66.4 217 UIB Medisin 68.5 682 59.8 596 66.8 596 o.i. 68.8 974 59.8 853 66.8 853 o.i. UIO Medisin, høst 71.0 687 61.6 586 69.0 586 71.0 978 61.7 835 69.0 835 UIO Medisin, vår 69.4 560 60.4 480 67.9 480 69.4 760 60.8 655 68.0 655 UITØ Medisin 70.5 581 59.9 507 67.7 507 o.i. 62.8 75 o.i. 57.7 14 59.5 14 61.3 17 o.i. 70.5 843 61.4 733 68.0 733 58.2 101 63.0 101 65.1 119 58.1 21 61.4 21 65.0 25 o.i. Rogaland Vernepleierhøgskole VARA HOVED ORD ORDP ROGK ORD ORDP ROGK ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- Vernepleier 45.1 17 o.i. o.i. Alle Alle 41.4 19 Sámi allaskuvla/Samisk VARA HOVED høgskole ORD ORD ---------------------------- -------- -------- Allmennlærer Åpent Åpent Førskolelærer Åpent Åpent Samisk Åpent Åpent Universitetet i Bergen VARA HOVED ORD ORDP NN ORD ORDP NN ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- 1. avdeling jus 49.0 222 o.i. 49.0 433 49.4 334 Arkeologi o.i. o.i. 46.6 16 40.6 6 Ex.phil. Åpent Åpent Hist.fil. fag Alle Alle Alle Alle Medievitenskap o.i. o.i. 64.4 227 57.8 125 Odontologi 59.7 99 o.i. o.i. 59.7 122 54.2 83 55.5 7 Psykologi Alle Alle Alle Alle Realfag Alle Alle Alle Alle Samf.vit. fag Alle Alle Alle Alle Tannpleier 38.8 8 o.i. 38.8 13 Alle Universitetet i Oslo VARA HOVED ORD ORDP ORD ORDP ---------------------------- -------- -------- --------- --------- Ernæring, høst 54.3 20 54.2 8 54.3 26 54.2 11 Ernæring, vår TRU TRU TRU TRU Ex.phil./ex.fac Åpent Åpent Farmasi o.i. o.i. 57.4 156 56.6 103 Hist.fil. fag o.i. Alle Kriminologi Alle Alle Alle Alle Kristendom, teologi Åpent Åpent Odontologi, høst o.i. o.i. 63.9 194 57.1 108 Odontologi, vår 61.9 119 54.3 73 61.9 155 54.9 91 Pedagogiske fag Alle Alle Realfag Alle Alle Rettsstudiet (Jus) 49.3 304 48.2 212 49.3 514 48.2 371 Samf.vit. fag o.i. o.i. Alle Alle Tannpleier 41.4 8 Alle 46.8 31 37.6 4 Universitetet i Tromsø VARA HOVED ORD ORDP IHS NN NNP SAMISK ORD ORDP IHS NN NNP SAMISK ---------------------------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- -------- ------- --------- -------- 1. avdeling jus 43.8 25 44.7 22 o.i. o.i. o.i. 46.7 96 46.1 73 Alle Alle o.i. Ex.phil. Åpent Åpent Farmasi 59.3 43 o.i. o.i. o.i. o.i. 59.3 70 57.4 52 52.4 13 55.5 9 o.i. Fiskehelse Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Fiskerikandidat 40.2 8 41.6 5 o.i. 45.2 37 44.0 21 o.i. Havbruk Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Hist.fil. fag Åpent Åpent Medisin grunnfag Åpent Åpent Realfag Åpent Åpent Samf.vit. fag Åpent Åpent Siv.ing, fysikk Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Siv.ing, informatikk 47.4 11 o.i. Alle o.i. o.i. o.i. 47.4 10 50.1 7 Alle 44.1 3 49.0 3 o.i. Siv.ing,bioteknologi Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle o.i.


Torsdag 10. august 2000 kl 15:41, www.samordnaopptak.no